Lite åsikter om ”Panelen” i Godmorgon Världen

Och så var det åsiktspanel i ”Godmorgon världen” igår som vanligt. Har kommenterat frågorna. Ingen höjdarpanel denna gång. Helle Klein kom dock med årets hittills, enligt min uppfattning, grövsta politiska missuppfattning när hon förklarade att ”Miljöpartiet behövs i svensk politik”. Men – vem är förvånad?

http://rokrini.se/Panelen%2025%20mars.pdf

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Scherman avslöjar brutala sanningar

Rolf genom 2_Pro_burned

Rolf K Nilsson

”Problemet med riksdagen är inte antalet. Problemet är att ledamöterna inte får agera som förtroendevalda, som företrädare för sina väljare”

Helsingborg den 24 mars 2018: Har nu sett första avsnittet i Jan Scherman reportageserie ”Länge leve demokratin”. Scherman verkar ha fångat precis hur illa det förhåller sig i riksdagen. Att det inte var bra kunde jag själv uppleva under de fyra år jag hade förtroendet att representera medborgarna på Gotland i. Jag lämnade riksdagen 2010. Och efter det tyder allt på att det blivit än värre. Partiledningarnas och de högre partitjänstemännens bristande respekt för de förtroendevalda skrämmer.Jag minns själv hur den store ledaren Fredrik Reinfeldt mycket tidigt av mandatperioden, synnerligen irriterad, förklarade för den moderata riksdagsgruppen att det inte var gruppens uppgift att ifrågasätta förslagen som kom från regeringen. ”Tro inte ni är någon remissinstans, er uppgift är att rösta igenom våra förslag. Det är priset ni får betala för att ni sitter här.” Den dagen tappade jag förtroendet för Fredrik Reinfeldt.

Skilj på parti och riksdagsgrupp
När en riksdagsledamot blir statsråd sitter denne inte kvar i riksdagen – en ersättare kallas in som tjänstgör. Ett statsråd kan inte vara ledamot i den riksdag som har till uppgift att granska regeringen och dess arbete.

Att regeringen agerar chef över riksdagsledamöterna – över dem som ska granska regeringens arbete – är ingen hemlighet. Ledamöter kallas till departementen för att informeras och få besked hur de ska agera när deras frågor tas upp i debatten. Den som granskas instruerar granskaren och talar om hur denne ska agera.

Jag skulle tro att ordningen är ungefär densamma i samtliga partier. I den moderata riksdagsgruppen ”valdes” statsminister Fredrik Reinfeldt till gruppordförande (ska inte förväxlas med gruppledaren som är viceordförande och sköter det praktiska arbetet). Under åren som statsminister var Reinfeldt ordförande för det största regeringspartiets riksdagsgrupp trots att han inte satt i riksdagen.

Reinfeldt var alltså ordförande i den näst största riksdagsgruppen som hade i uppdrag att granska honom i hans roll som regeringschef. Hade det inte varit en rimligare ordning om partiledarna inte hade några uppdrag i ”sina” riksdagsgrupper när de samtidigt är statsråd? Kan en riksdagsledamot göra en objektiv granskning av statsministern när alla vet att möjligheten till uppdrag och en existens utanför frysboxen hänger ihop hur med högt man sjunger i hyllningskören?

I en fungerande demokrati ska partierna fungera som smörjmedel mellan de förtroendevalda och väljarna/medlemmarna. Men i takt med att antalet medlemmar minskat har partiapparaterna, partiledningarna med anställda experter och lojala utförare av partitopparnas order tagit över kontrollen över de förtroendevalda. Allt från det demokratiska inflytandet till de ekonomiska resurser lagen hänvisar ledamöterna har stegvis plockats av de folkvalda.

Den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson tycker att riksdagsgrupperna ska vara självständiga juridiska personer. En rimlig ordning, mer angeläget än någonsin att införa.

Med öppna ögon arbetar riksdagsledamöterna mot sina egna intressen genom att inte motsätta sig den rådande praxisen. Med juridiskt värdelösa lojalitetsförsäkringar knyter partiledarna och människorna runt dessa ledamöterna till sig för att få dem att lyda och bejaka. Men om riksdagsledamöterna kunde spränga sina partibojor och hävda de rättigheter lagen tillskriver dem hade situationen kunnat bli en annan. Finns kraften hos ledamöterna eller är de för evigt fångade i partierna mentala fållor? Oa

Oacceptabel förhållande
TV-programmet visade på ett oacceptabelt förhållande där demokratin inte står i centrum. Något måste göras. Men vem kan göra det? Vem vill? Vem vågar? Vem har styrkan? Måste det till ett nytt parti utan gamla bindningar som går in och ser till att riksdagen blir det maktcentrum det ska vara med ledamöter som verkligen ser sig som väljarnas företrädare?

Men hur realistiska är dessa ”nya” partier som vill komma in i riksdagen? Tyvärr hemfaller de ofta åt ren populism som i sin förlängning inte är demokratifrämjande.

Ett av de mer populistiska förslagen, som också har fått fotfäste i riksdagen, är att demokratin skulle främjas om antalet ledamöter var färre. Det kan inte vara mycket mer fel. Att skära ner antalet ledamöter är att göra riksdagsuppdraget än smalare med färre medborgare som får möjlighet att tjänstgöra. Stora delar av landet skulle bli utan representation i vår högsta beslutande församling. Men framför allt skulle partierna bli ännu lättare att toppstyra.

Problemet med riksdagen är inte antalet. Problemet är att ledamöterna inte får agera som förtroendevalda, som företrädare för sina väljare.

Demokrati kostar och den måste få kosta. Däremot finns det all anledning att se över hur partistödet ska fördelas eller betalas ut. När det gäller riksdagen så är det riksdagens ledamöter som ska åtnjuta de medel som avsätts för administrativt stöd, för sekreterarhjälp osv. Inte som idag för att förstärka partiledningarnas kontroll över de folkvalda.

Partimakten måste reduceras
Är de kommande programmen lika avslöjande bör det ge reaktioner såväl bland väljarna som hos de politiker som verkligen vill företräda dem. En sak torde stå helt klar – partimakten måste kraftfullt reduceras. Och det borde vara möjligt också för de som inte vill vara med i ett parti eller känner sig hemma i de nu existerande partierna att kunna bli förtroendevald politiker utan att ingå i ett tvångskollektiv.

ROLF K NILSSON

 

1 kommentar

Under Okategoriserade

Panelåsikter 18 mars

”För Sverige hade det varit bra om miljöpartiet lämnade regeringen! Det hade varit ännu bättre om också socialdemokraterna gjorde det!”

http://rokrini.se/panelen%2018%20mars.pdf

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Funderingar runt panelfrågorna

Lite funderingar runt panelfrågorna i Godmorgon världen den 11  mars. Roligaste kommentaren idag var från Anders Lindberg att Stefan Löfvén är en ”fenomenal statsman”.

http://rokrini.se/Panelen%20den%2011%20mars.pdf

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Rysk TV slår fast: Sverige ska hämnas Poltava

”Pravda har nu i spalterna hävdat att Sverige ska skicka militär till Donetsk i Ukraina för att sudda ut förlusten vid Poltava 1709.”

KRÖNIKA
Man kan inte annat än beundra ryssarnas fantasirikedom och förmåga att sätta ihop bra historier. Men så finns det också en lång och erkända berättartradition i Ryssland. Jag har många ryska författare på min favoritlista med ”Krig och Fred” som en av mina starkaste läsupplevelser. Kanske för att jag var några och tjugo när jag läste den. Men jag tror inte det, jag skulle nog uppskatta den lika mycket idag. Men även om det nu inte handlar om Napoleon och hans misslyckade Rysslandsinvasion så ska det till viss del handla om en annan misslyckad invasion. Den som fick sitt slut i Poltava.

Den ryska desinformation skulle kunna vara en egen genre inom litteraturen. Den är fascinerade och når oanade höjder. Som någorlunda påläst medborgare i Konungariket Sverige kan jag inte finna texterna annat än ett utslag av viss humor som leker med historien. Men tyvärr är det inte humor det handlar om – det är verklighet och det finns människor som tror på det som skrivs och mer än gärna sprider det vidare. Det finns andra som inte tror på det – men gärna sprider det ändå.
Den sedan Sovjettiden för en del kända och för andra ökända publikationen Pravda har nu i spalterna hävdat att Sverige ska skicka militär till Donetsk i Ukraina för att sudda ut förlusten vid Poltava 1709. Nu ska Sverige i historieböckerna framstå som segrare…

Poltava var en svidande förlust för Karl XII:s härjningar. Men, vilket jag beklagar, är det allt färre i Sverige som kan koppla Poltava till Karl XII, till krig och en svensk förlust. Men i Ryssland är historien levande. Mycket levande. Inte minst att Sverige var fienden. Nämnas kan här också den kritik Carl Bildt fick från ryskt håll då han uttryckte sitt stöd för den ukrainsk självständigheten – enligt rysk media skulle han hämnas Poltava!
I sammanhanget måste man känna till att den ryska publiken, för vilken dessa nyheter är riktade,under många år fått ta del av den av staten underblåsta bilden av ett hotat Ryssland, ett Ryssland kontinuerligt utsatt för en västlig aggression. Ryssarna är uppmjukade för att kanske inte alltid ta till sig denna typ av desinformation – men inte heller avvisa den.
Nyligen ”avslöjade” den ryska TV-kanalen NTV en konspiration riktad mot Ryssland från USA. Amerikanerna har en hemlig plan där de tänker mörda den ”svagaste” av de kandidater som ställer upp i det ryska presidentvalet. Några bevis lades inte fram inte heller någon förklaring vad syftet skulle vara med ett sådant mord.
Från rysk sida pumpas ständigt ut uppgifterna att Ryssland är utsatt för västerländsk aggression planerad och genomförd av Pentagon, NATO och EU. Denna aggression ska ha orsakat den värsta krisen i förbindelserna med Ryssland sedan det kall kriget.
Det lömska syftet från västs sida är att förstöra, krossa Ryssland så att väst kan lägga beslag på Rysslands naturtillgångar utan att betala för dem.
Rysslands annektering av Krim och de ryska militära insatserna i östra Ukraina existerar inte som något problem.
Den som vill ha koll på rysk desinformation rekommenderas https://euvsdisinfo.eu/
ROLF K NILSSON

 

2 kommentarer

Under Okategoriserade

Ligger desinformation bakom oroligheterna i Sverige?

”Det finns de som inte vill att den demokrati vi byggt de senaste hundra åren också ska vara verklighet i framtiden.”

 

KRÖNIKA
Sverige är en bricka i ett större politiskt sammanhang som vi ännu kanske inte riktigt förstått. Vi lever i en falsk trygghet som håller på att krackelera. En trygghet som många inte vill, eller vågar, erkänna håller på att försvinna. En trygghet som vi för var dag som går känns allt mer avlägsen. Vi kan inte skylla på andra, det är vi själva som satt oss i denna situation. Men när vi själva monterade ner våra såväl inre som yttre säkerhetssystem fanns där andra som inte missade tillfället att påskynda nedmonteringen av det Sverige vi trodde var oss givet för evighet.
Vi kan dagligen se hur grupp ställs mot grupp. Hur åsikter förvrids och medvetet misstolkas för att sprida och öka hat som genererar konflikter och får ett misstroende att gro och växa hos svenska folket när det gäller politiker, polis, räddningstjänst och andra nödvändiga samhällsfunktioner.
Vi har under 1900-talet gemensamt byggt vår svenska demokrati och formulerat kraven på medborgarna i vårt land för att det vi värdesätter och tror på ska fungera. Yttrandefrihet, människovärde, vetskapen att vi kan leva tryggt i våra hem och att vi kan göra det utan att riskera att främmande makter och intressen planerar och förbereder att ta ifrån oss vår rätt till ett anständigt liv, att bestämma över oss själva och över vårt eget land har blivit självklarheter som hotas.

Det finns de som inte vill att den demokrati vi byggt de senaste hundra åren också ska vara verklighet i framtiden. Det sorgliga i sammanhanget är att dessa krafter också finns representerade inom rikets gränser. De finns i de högsta av kretsar, de finns bland våra politiker, inom näringslivet, i kulturvärlden och direkt i vår närhet där vi kanske minst anar.

Hetsar befolkningsgrupper mot varandra
Exempel från USA har visat att utomstående påverkan inom inte minst sociala medier har lett till konfrontationer befolkningsgrupper emellan. Mindre konflikter har blåsts upp med hjälp av helt lögnaktiga uppgiften men också mer kvalificerad desinformation. Under 2017 har fem, så kallade ”Kremlvänliga” falska nyheter spridits till och i Sverige enligt ”East stratcom task force”, en enhet inom EU som bevakar denna typ av destruktiv verksamhet riktad mot EU och EU:s medlemsländer.

-Den 15 februari hävdade den tjeckiska sajten protiproud.parlamentnilisty.cz att Sveriges regering tre år tidigare fattat beslutet att hoppa över det nästkommande valet och inte genomföra ett val till riksdagen förrän 2022. Detta som en egen extra twist på Decemberöverenskommelsens i sig förödande innehåll.

-Svobodnaya Pressa skriver den 27 september att Finland och Sverige ”huvudsakligen” avvisar ryska mor- och farföräldrar – en policy som direkt riktar sig mot ryssar. Detta jämföras med migranter som kommer från Afrika och Mellanöstern som utan några hinder får ta emot sina mor- och farföräldrar.

-Inforwars, en konspirationssajt i USA, berättar att muslimska grupper i Sverige utövar påtryckning mot den svenska regeringen för att den svenska flaggan ska bytas ut mot en med halvmåne och stjärna.

-Den tjeckiska nyhetssajten ac24.cz förmedlade den 9 december att våldtäkterna i Sverige ökat med tusen procent sedan 2015 efter migrantvågen tagit sin början.

-Den 25 december förra året ”avslöjade” Ria Novosti att förslaget till ”samtyckeslag” kommit till för att migranter i Sverige gör sig skyldiga till så många våldtäkter.

Med förhållandevis enkla medel pågår det ett desinformationskrig mot Sverige, mot Finland, mot länder som inte sympatiserar med eller är kritiska mot det Ryssland idag sysslar med.

MSB har nyligen kommit med en rapport som slår fast att man från rysk sida försöker splittra den svenska befolkningen i migrationsdebatten genom att göra den allt mer konfrontatorisk. Syftet är tydligt – att rikta om fokus från internationella frågor där Kreml vill sätta agendan. Enligt MSB handlar det om att söndra och härska.
EU har sammanlagt en lista på runt 3 500 fall av desinformation från Kreml som riktar sig mot väst. Många handlar om Sverige och om migration. Från rysk sida har man ett riktat intresse mot Sverige. Det började 2013 och det har ökat.
Från MSB tar man upp fyra så kallade narrativ, fyra verklighetsbilder, som man från rysk sida vill sprida. Och de är att lag och ordning inte upprätthålls i Sverige, att Sverige är moraliskt dekadent, att Sverige styrs av USA och att vi alla i Sverige är russofober (att vi alla lider av rysskräck). I desinformationen ingår också att hävda ”sanningen” att satsningarna på det svenska försvaret beror på ett av dolska krafter (USA, Nato, den svenska försvarsindustrin och rysshatande politiker) påhittat hot från Ryssland. Den svenska upprustningen ska inte användas i försvarssyfte utan är en del av en internationell konspiration mot Ryssland.
Ett av de ryska målen, kanske det främsta för tillfället, är att splittra EU. Man kan inte annat än erkänna att det är en smart taktik. Precis som partier på ytterkanterna i sina program ofta har krav som många håller med om så blandar man i desinformationen in verklig fakta som många känner till med egenproducerade sanningar som har ett helt annat syfte än att informera mottagaren.
Medvetet eller omedvetet får denna desinformation medhjälpare i Sverige som sprider påstående vidare vilka vi näst intill dagligen ta del av på tidningarnas insändarsidor, på nätet och i etermedias åsikts- och debattprogram.

Påverka riksdagsvalet
Samtidigt som MSB kommer med sin information varnar SÄPO för kommande ryska försöka att påverka det svenska riksdagsvalet i september genom påverkansoperationer och elektroniska angrepp. Därför uppmanar SÄPO allmänheten till att vara kritisk till varifrån nyheterna kommer.
Manipuleringar av själva valprocessen anser man vara väl svårt att genomföra, däremot är det realistiskt att förbereda sig på försök utifrån att påverka valrörelsen och de frågor som tas upp i den. I SÄPOS årsrapport kan man läsa: ”Det går inte att utesluta att främmande makt kommer att utnyttja den svenska valrörelsen för att stärka motsättningar i samhället och försöka försvaga det demokratiska styrelseskicket”, står det i rapporten.
Det är Ryssland som pekas ut. Enigt SÄPO ser man inte att det är någon stat som vill påverka valresultatet däremot vill Ryssland påverka enskilda frågor som har en strategisk betydelse för Ryssland. För att detta inte skulle räcka har SÄPO beredskap på hur extremistgrupper ser en möjlighet att flytta fram sina positioner under valåret. Det handlar då om vitmaktgrupper, autonoma extrema vänstergrupper och våldsbejakande islamistiska grupper eller enskilda.
Det är dags att kliva ur Sörgårdsbubblan!
ROLF K NILSSON

1 kommentar

Under Okategoriserade

Mina kommentarer till ”Godmorgon Världens” panelfrågor

Att testa sina egna svar på Godmorgon Världens panelfrågor är rätt bra för att veta var man står. Många frågor är sådana som jag av olika skäl annars väljer att inte skriva om.

Här är mina kommentarer:

http://rokrini.se/Panel%C3%A5sikter%20den%2018%20feb%202018.pdf

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade