Göteborg fortsätter krypa för Kina

KRÖNIKA
Att vara till lags inför och ställa in sig hos den kinesiska kommunistdiktaturens olika grenar är inte en fin, men en gammal politisk tradition i Göteborg. Och det är bara att beklaga oavsett om det varit borgerligt eller socialistiskt styre har intresset ”att göra affärer” med kineserna varit av högsta intresse. Listan på affärer med den kommunistiska diktaturen, vänskapliga besök och utbytet av högtidliga artighetsfraser är lång – mycket lång. I det närmaste ett liknande samröre med vilken annan diktatur som helst hade varit politiskt självmord. Men inte när det gäller Kina.
Det finns nu mycket konkreta planer på att den kommunistiska diktaturen Folkrepubliken Kina ska byggas ett generalkonsulat i parken vid Stora Torp i Göteborg. Redan på måndag ska fastighetsnämnden i kommunen besluta om diktaturen ska få använda tomtområdet. Det handlar om 11 000 kvadratmeter med bostäder.
Placeringen av generalkonsulatet är det kineserna själva som kommit med. Fastighetskontoret i Göteborg har tittat på förlaget och föreslår att tillstånd ska ges. Om fastighetsnämnden ger grönt ljus ska området säljas för marknadsvärdet. Möjlighet för någon annan att ge bud på området är redan uteslutet eftersom fastighetskontoret anser att så kallad direktanvisning ska gälla. Man hänvisar till Göteborgs ”affärsrelationer” med Kina och hur ett konsulat skulle förbättra dessa relationer med Kina.

Kina ska ta världsherraväldet över haven
Folkrepubliken Kina har en strategi som man nu förverkligar i hela världen. Man ska äga infrastruktur som man själv har kontrollen över. Vägar, hamnar, flygplatser…
Den kinesiska planen fungerar och den är i full verksamhet. I allt högre hastigt lägger den kinesiska staten nu under sig utländska hamnar och råvaror. Den högsta kinesiska statsledningen har förklarat att Kina planerar att ta världsherraväldet över haven, och då även militärt. Utbyggnaden och kontrollen av hamnar runt om på jorden som den kinesiska staten blir ägare till sker i full skala.
Man kanske kan jämföra den göteborgska förtjusningen i de kinesiska miljarderna med hur svenska kommuner försöker tjäna pengar för att hyra ut hamnområde till ryska Nordstream för gasledningsprojektet i Östersjön. Medan kommunfullmäktigeförsamlingarna på Gotland och i Karlshamn beslut att upplåta sina hamnar till Ryssland för avlastning, lagring och pålastning av rör allt mer framstår som ett sätt att göra snabba pengar är det göteborgska kinasamarbetet något helt annat. Det är en sedan länge påbörjad, påhejad och välutvecklad förbindelse där man medveten blundar för att det är en diktatur med globala maktambitioner man har att göra med. Att det från rysk- och kinesisk sida finns såväl kort- som långsiktiga politiska syften med investeringarna väljer man att blunda för.

Granska de göteborgsk-kinesiska förbindelserna
De kinesisk-göteborgska förbindelserna har i grunden aldrig granskats. Det är allt för många som inte heller vill att det ska göras. Det finns allt för många som tjänar på ett utvecklat, väl fungerande samarbete med världens största diktatur. Om man bortser från den omfattande importen från Kina och de handelsmöjligheter svenska företag fått i Kina så är också det kontinuerligt växande kinesiska ägandet av företag runt om i världen något som drabbat Sverige. Hur mycket av Sverige äger Kina idag? Och hur mycket är på gång. Det handlar inte om pengar i första hand, även om pengarna är nödvändiga för att uppnå de verkliga målen – politisk och militär makt. Precis som att låta Ryssland få använda svenska hamnar för att förverkliga gasledningarna genom Östersjön är att bidra till Putins utrikespolitiska linje är Göteborgs flathet i förhållande till Kina att medverka till att det kinesiska kommunistpartiets globala maktsträvanden förverkligas.
Det hade varit ett intressant om t.ex Göteborgs-Posten lade ner resurser på att få reda på hur djupt förbindelserna mellan maktens företrädare i Göteborg och den kinesiska regimens företrädare går. Hur ofta och hur många politiker från Göteborg gör/får belöningsresor till Kina? Hur många och vilka kopplar av i de kinesiska semesterparadisen som generellt är reserverade för kommunistpartiets dignitärer? Hur många av de mäktiga i Göteborg tjänar personligen på de goda relationerna med Kina? Gräver man tillräckligt djupt kan man nog snart konstatera att partifärg inte är avgörande.

Lysekil nästa?

På samma väg som Göteborg går tycks nu också Lysekil vara på väg. Två kinesiska företag planerar att i Lysekil bygga den största containerhamnen i Norden. De kinesiska intressenterna vill också investera i järnvägar, motorvägar och en bro över Gullmaren. De kinesiska planerna har godkänts av Lysekils kommun. Men det finns de som varnar och varningarna kommer från människor som bör veta vad de talar om. I en debattartikel i Göteborgs-Posten varnar den tidigare gästprofessorn i Peking Magnus Sederholm för vad som är på gång. I sin debattartikel skriver Sederholm ”Kina lägger nu beslag på utländska hamnar och råvaror i en ökande omfattning, med diskutabla metoder. Kinas styre har deklarerat att man tänker ta ett världsherravälde över haven, inklusive militärt. Detta är en omsvängning från en flera sekel lång hållning, nu sker en fullskalig utbyggnad av kinesiska (statsägda) hamnar runt klotet… Hamnar är också viktiga militära noder, och ska inte kontrolleras av utländsk makt. Det gäller även Lysekil.”
Sederholm konstaterar helt korrekt att problemet inte är att det är kineser som visar intresse, problemet är att Kina är en diktatur. Och dessutom en diktatur som strävar över ökat inflytande och makt i hela världen. Sederholm varnar för ”politiker som nu aningslöst låter sig bländas av diktaturens fyrverkeri.” Och han påpekar att de kinesiska projekten måste belysas ur säkerhets (militär), miljö- och landskapssynpunkt.
I nyhetsbrevet InBeijing kan vi läsa om hur Kina i hela världen arbetar enligt strategin att äga infrastruktur. Så sent som i denna vecka har ett statligt kinesiskt företag tagit över kontrollen av hamnen, en industripark och stora landområden i staden Hambantota i södra Sri Lanka. Kina lånade ut pengar till regeringen i Sri Lanka för ett hamnbygge. När sedan Sri Lanka fick ekonomiska problem tog man över hamnen och tusentals av människor tvingades ifrån de övertagna områdena. InBeijing skriver ”Att äga infrastruktur globalt är nämligen en del av Kinas strategi för att öka sitt ekonomiska och därmed även politiska inflytande i omvärlden.”
Säkert finns det de kommunpolitiker som hävdar att de kinesiska företag som just dom har med att göra inte alls är statliga. Må så vara men har man med kinesiska intressen som vill bygga eller köpa till exempel hamnar att göra finns alltid den kinesiska staten med på ett eller annat sätt. Kina befinner sig på offensiven och investerar just nu i hela världen. Bland det mer omskrivna är ”den nya sidenvägen” som ska stimulera handeln och förbindelserna mellan Kina, Ryssland, Mellerstaöstern och Europa. Här handlar det om tåg – och hamnar. Enligt Financial Times ska Kina det senaste året ha investerat runt 20 miljarder dollar i hamnar runt om i världen. Tidningen kan också berätta att man från kinesisk sida planerar att etablera sig i Kirkenes i Norge, i Klaipeda i Litauen och med två hamnar på Island,
För några år sedan menade en kommunpolitiker i Göteborg att det skulle vara obligatoriskt med kinesiska i gymnasieskolorna i staden…
Lenin tillskrivs citatet: ”Den siste kapitalisten säljer repet han själv kommer att hängas i.” I Sverige tar våra kommunpolitiker med glädje emot pengar från länder som inte önskar annat än ta död på den demokrati dessa folkvalda representerar.
ROLF K NILSSON

2 kommentarer

Under Okategoriserade

2 svar till “Göteborg fortsätter krypa för Kina

 1. Kina tror att de smyger, men den tiden är förbi då de kan smyga med tanke på att den kinesiska marinen redan har besökt Östersjöns vatten och Stockholm i september 2015 via Bälten med en nybyggd robotjagare, en fregatt och ett understödsfartyg. Den kinesiska marinen övade med Ryssland i Östersjön 2017. Det var ett misstag sett med kinesernas ögon eftersom det var en ögonöppnare för oss.

  Kom ihåg att det har hänt under den förra folkvandringstiden att hunnerna (asiater) har slagit sig ned i Europa, efter ha slagit Östgoterna från centraleuropa, bara för att drygt 80 år senare försvinna lika plötsligt som de kom. Vid den senare tidpunkten slog den romerska armén i allians med Visigoterna under ledning av Goten Alarik hunnerna.

  Glöm inte att kineserna runt år 2006 påbörjade fabriksbyggen i det strategiskt belägna Kalmar med kinesiska arbetare och talade stort om en miljon kineser som skulle migrera till Kalmar. Det föll platt på grund av svensk byråkrati.

  Hösten 2013 godkände de isländska myndigheterna gemensamma isländska, norska och kinesiska energibolagsansträngningar för att utforska eventuella oljeförekomster vid Islands norra kustområden. Detta gjordes knappast från kinesisk sida för att importera oljan som kan tänkas finnas där hela den långa vägen till Kina. För Kinas del är det helt och hållet en del av det etappsystem som de i det tysta håller på att bygga upp hela vägen från Kina till Indiska oceanen till Afrika till Island och ända in i Östersjön. Kineserna satsar på världsherravälde.

  Dessvärre så är södra och östra Europa mer intresserade av kortsiktiga ekonomiska intressen likt de som visades i Hambantota på Sri Lanka. Men i det långa loppet så kommer de bara att förlora pengar till kineserna.

  Kina hade krav på ett 35 års leasingavtal med Grekland på hamnen i Pireus, om de skulle hjälpa grekerna genom att köpa statsobligationer. Hamnen har nu införlivats under kinesiskt förmynderi. Hamnstaden Pireus ligger väl skyddat i den Grekiska arkipelagen i mycket nära anknytning till huvudstaden Aten. Så ni vet vad som väntar er greker!

  I Spanien och Portugal har kineserna investerat mycket kapital på sistone. Innan kriget i Ukraina så var det tänkt att kineserna skulle ingå ett avtal med landet för odling av mat till Kinas befolkning på Ukrainas bördiga slätter. I sig inget dåligt, men i ljuset av deras verkliga planer…

  Om vi bara kunde ena östra, norra, västra och södra Europa i ett motstånd. För när hunnerna slog sig ned i Europa så gjorde de det med relativt små militära styrkor då de kunde spela ut de östeuropeiska nationerna mot varandra. Det och en otrolig grymhet som de använde som psykologisk krigföring samt en väldrillad ryttararmé med krigarmentalitet och bra utrustning vann dem krigen i östra Europa. Även romarna fick sig en släng av sleven. Germanerna spelades förmodligen ut mot andra folkstammar av romarna. Annars var de dem enda som hade potential att stoppa hunnerna. Det sade till och med hunnernas ledare själva.

  Så är det idag också, härska genom att söndra är kineserna livsfilosofi.

 2. Kina kommer inte att angripa Europa landvägen med markstyrkor på någon rutt dem närmsta decennierna. Indien och Pakistan står i vägen för kineserna, så de kan inte med en armé tilltvinga sig tillträde till Europa den södra vägen.

  Det ideala sättet för kineserna att ta sig landvägen direkt till Europa vore via Kazakstan-Uzbekistan-Turkmenistan och sedan Iran och Turkiet. Skulle de ta den möjliga rutten norröver genom Kazakhstan och Ryssland eller Väster om Kaspiska havet via Iran, då måste Ryssland låta kineserna passera förbi antingen Volgograd, eller direkt genom de ryska oljefälten i Kaukasus i ett läge där oljan i Kaukasus i så fall blir avskuren av kineserna.

  Om kineserna förbikopplar Ryssland så måste de slutligen över ett smalt sund kallat Bosporen i Istanbul Turkiet innan de når Europa, vilket är långt ifrån idealt vare sig det är tänkt att ske via dem tre broarna eller via färjor eller både bro och färjor.

  Men Kinas möjligheter att invadera delar av Europa i ett hunnern Attila likt kvinnoerövringståg kan förändras till Kinas favör om Kina kontrollerar Malackasundet och gärna Mindorosundet, Lomboksundet och Sundasundet, i synnerhet som de redan har tillgång till hamnen i Hambantota på Sri Lanka utanför Indiens sydöstra kust och bygger militärbaser i Gwadar i Pakistan samt har en bas i Djibouti på Afrikas horn. Kina har byggt en järnväg från Djibouti till Addis Abeba i centrala Etiopien. Den järnvägslinjen kan ha, eller är av logistisk nytta.

  En helt ny järnväg ska byggas mellan Budapest i Ungern och Belgrad i Serbien, som ansluter till en redan existerande järnväg mellan Belgrad och hamnstaden Pireus nära Aten i Grekland, en hamn som kineserna redan driver i egen regi.

  Dock så måste kineserna ockupera Gibraltar överraskande först, innan de kan försöka sig på en invasion av Europas inland från Medelhavet, vilket torde bli tämligen enkelt med tanke på att britterna normalt saknar kvalificerade och relevanta förband i Gibraltar. Ett framskjutet anfall på Gibraltar blir triggern som avslöjar att ett storkrig satts igång. Därför bör man vara vaken på när kinesiska hangarfartyg och andra örlogsfartyg besöker framförallt spanska och portugisiska hamnar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s