Moderater utan försvarspolitiskt förtroende vill satsa på försvaret – hur mycket är prutmån och vad säger Reinfeldtnedrustarna ?

DEBATT/ Moderaterna håller presskonferens och säger sig nu vilja avsätta två procent av BNP till försvaret. Vi får också hör att allting inom försvaret ska förstärkas…  Visst låter det bra.  Men vad säger att man kan lita på moderaterna efter att partiet under åtta år i regeringsställning gjorde allt för att dra ner och försvaga det svenska försvaret? Internt motarbetades och baktalades de krafter inom partiet som ville ha en annan, och som det visar sig idag, helt realistisk satsning på försvaret.

Det klingar falskt när moderatledaren står och förklarar hur det ser ut i världen och hur mycket det svenska försvaret behöver stärkas. Moderaterna har för länge sedan förbrukat sitt förtroende som det försvarsvänliga partiet i Sverige. Och det krävs mycket mer än det vi kunde höra i dag på presskonferensen för att partiet ens ska närma sig det förtroende man en gång hade i denna fråga.

Jag kan bara inte låta bli att citera moderaterna när de på sin hemsida förklarar att Moderaterna har under de senaste åren varit pådrivande för att höja försvarets anslag, både på kort och på lång sikt. Vi drev nyligen fram den tredje förstärkningen av Sveriges försvarsanslag under den här mandatperioden. Alla tre uppgörelserna har gett substantiella tillskott till försvaret som bidragit till att stärka Sveriges försvarsförmåga här och nu.”  Jag ska inte säga att det är en medveten lögn. Men det är helt fel uppgifter och det är en försåtlig lek med svenska språket.  Moderaterna har inte varit med om att stärka försvaret. I de uppgörelser man gjort med regeringen har man möjligen bidragit till att bromsa upp nedrustningstakten. Inte en enda av uppgörelserna har resulterat i att ge Försvarsmakten de medel som krävs för att den ska kunna uppfylla de försvarsbeslut som har tagits i riksdagen.

Att som moderaterna gjorde vid en av uppgörelserna gå ut i annonser och på affischer förklara att man stärker försvarsförmågan var en ren lögn. De moderata kraven var högre än vad regeringen ville ha, ja. Men moderatförslagen låg långt ifrån det verkliga behovet. Det man bidrog med var att sakta ner på den avrustning som i praktiken pågår genom att kostnaderna ökar mer än vad som tillförts för att täcka de existerande behoven och samtidigt stärka försvaret.

Moderaternas ”nya” försvarspolitik och de satsningar man vill göra försvann i stor del i det enorma ordflöde som präglade presskonferensen.

Men om vi ser rent konkret vad den nu är moderaterna vill göra.

”Valet står inte mellan att stärka Sveriges försvar eller att bli medlem i Nato. För att stärka Sveriges säkerhet på allvar måste vi göra både och. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra.”

Kloka tankar, inget att invända mot.

När Moderaterna samlas till stämma i oktober kommer vi att söka stöd för förslaget att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig två procent av BNP. Ambitionen är att göra detta under en tioårsperiod.”

För lite och för sent.  Det svenska försvarets behov är stora. Det måste snarast avsättas en klumpsumma för att göra de förstärkningar som försummats. Och sedan så snart det är byråkratiskt möjligt avsätta 2,5 procent av BNP till försvaret.

”Fokus för styrketillväxten ska ligga på närområdet och att hela Sverige ska kunna försvaras. Särskilt viktigt kommer försvaret av Östersjön, och framförallt Gotland, att vara. Utöver Östersjön är exempelvis ökad försvarsförmåga runt Göteborg särskilt prioriterad.”

Helt riktiga slutsatser men Skåne får inte glömmas bort, inte heller Norrland. Förstärkningar behövs i hela landet. I de försvarssatsningar som moderaterna vill göra och som avslöjades på presskonferensen fanns också mer konkreta punkter.

”Satsning på IT-säkerhet.”Bra!

”Satsning på psykologiskt försvar.”Bra!

”Förstärkning av markstridskrafterna genom beslut om att börja bygga upp en tredje armébrigad i Skåne. En ökning av numerären i Hemvärnet bör inledas samt att samtliga Archerpjäser bör behållas och förbandssättas.”Bra! Men varför ”bör”?  Varför inte ”En ökning av numerären i Hemvärnet SKA inledas” och ”att samtliga Archerpjäser SKA behållas och förbandsättas”?

”Luftförsvarsförmågan bör förstärkas genom ett tidigarelagt införande av luftvärn med medellång räckvidd. Beslut bör tas om anskaffning av ny luftburen sensorförmåga. Beslut bör tas om att behålla ett antal Jas C/D för att bättre kunna klara av införandet av Jas E. ” Samma sak här – varför ”bör”?  ”Luftvärnsförmågan SKA förstärkas…”, ”Beslut SKA tas om anskaffning av ny luftburen…”  Varför så tveksamma?

I förslaget från moderaterna ingår också vad man kallar satsningar på medellång sikt –  2021 till 2025. Satsningar som med tanke på det omvärldsläge vi befinner oss i inte kan vänta utan måste igångsättas snarast.

” Beslut om nya förbandsorter och utökning av befintliga förband och enheter. Prioriterad verksamhet är exempelvis ny flygflottilj i Uppsala, upprättande av amfibieregemente i Göteborg, samt förstärkning av stridsgruppen på Gotland.”  Bra, men vad jag direkt saknar är en flygflottilj i Skåne, förstärkning av pansarförmågan i Skåne och marina enheter fast stationeradepå Gotland.

”Prioriterade materielprojekt att överväga är exempelvis ytterligare ubåtar, ny generation av ytstridsfartyg samt luftvärn för ytstridsfartygen och analys av behovet av långräckviddigt luftvärn.”  Varför inte slå fast: Fler ubåtar, ny generation ytstridsfartyg och luftvärn för ytstridsfartygen. Åter igenVarför denna tvekan? Framför allt när det gäller vad som behövs omedelbart och det är luftvärn för de ytstridsfartyg som Sverige idag förfogar över. Att vänta är att utmana ödet.
Riktigt sorgligt blir det när man ser hur moderaterna formulerar sig kring JAS  Beslut bör tas om att behålla ett antal Jas C/D för att bättre kunna klara av införandet av Jas E.”  

”Ett antal” kan vara allt från ett och uppåt. Ingenting om att de drygt hundra JAS-plan som flyget idag disponerar ska behållas och att förstärkningen ska ske genom att tillföra de  60 plan av en nyare modell som är beställda.  Av detta kan man bara dra slutsatsen att moderaterna står fast vid överenskommelsen med regeringen att skrota större delen av det svenska väl fungerande flygvapnet. Rent försvarsvansinne.

Det finns mycket som är bra i det moderaterna nu har kommit med. Men där finns en tvekan och man får intrycket att man har tagit i med alla krafter för att kunna ha en prutmån när det ska förhandlas med dels centern men också med socialdemokraterna. Det förklarar också tvekandena och alla ”bör”.  Nu är det upp tillbevis som gäller för moderaterna. Jag har ingen tilltro till det här – även om många av förslagen är bra, mycket bättre än det vi har sett tidigare. Sedan ska det bli mycket intressant att se hur alla Reinfeldtnedrustare reagerar på detta förslag. För många av dem finns kvar inom moderaterna. Högt upp i organisationen.

ROLF K NILSSON
Medborgerlig Samling

.

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s