Snart officersbrist i försvaret

Trots det prekära läge som Sveriges försvar befinner sig i, trots det ryska skramlandet med vapen, trots de kränkningar och det spionage som pågår mot Sverige och svenska intresse är försvarsdebatten i Sverige låg och oengagerad.

/DEBATT/ Den svenska försvarsdebatten är som ett regn i Sahara. När det väl kommer resulterar det i en grönska och växtlig prakt som inte liknar något annat. Men kommer det inte mer regn så försvinner den snabbt igen. Varje gång det kan konstateras att det svenska försvaret inte räcker till och att allt för lite satsas på det får vi en snabb, kort och intensiv debatt. Sedan händer inget och då blir det så torrt, så torrt…

Den försvarsdebatt som pågår i Riksdagen är mest en kuliss. Men några undantag så är partierna tämligen överens. Inte minst konstruktionen med en nästan alltid enig försvarsberedning är garanten för detta. När försvarsberedningarna kommer med sina rapporter och de processats av regeringen har det redan skett en scenförändring i omvärlden, så när besluten klubbas i Riksdagen är de redan passé. Lägg ner försvarsberedningen. Det behövs ett modernare och effektivare instrument.

Om det är illa i Riksdagen så är det ännu värre på lokal och regional nivå. Var finns försvarsdebatten i Skåne? Var finns den i Västsverige? Vem talar idag om försvarsbehoven i Norrland? Det pågår förvisso en försvarsdebatt på Gotland men också där med ett allt för oengagerat politiskt deltagande. Det svenska försvaret är en fråga som rör alla. Därför borde också betydligt fler ställa de krav på politiken som måste ställas när det gäller resurser och närvaro.

Misstag av kolossalformat
Om det var rätt eller fel får framtiden avgöra. Men själv är jag övertygad om att det var ett misstag av kolossalformat att lägga värnplikten i malpåse. Och inte blev det bättre av att det som skulle ersätta värnplikten hölls på en näst intill anorektisk nivå. Antalet heltidssoldater och officerare var för lågt, antalet frivilliga kontraktssoldater var för lågt och det antal som skulle utgöra Hemvärn och nationella skyddsstyrkor var också det satt allt för lågt. Detta samtidigt som civilförsvaret å det grövsta försummades. Intresset från riksdag och regering att på bredden informera om behovet av soldater i alla kategorier och visa på de möjligheter som fanns har varit i det närmaste obefintligt. Det har funnits enskilda som opponerat sig, men de har varit lätt att räkna.

Så lite socialdemokrat jag än är kändes det bra när man från regeringen kom med beskedet att värnplikten skulle aktiveras. Men så blev det snabbt helt fel. Det var inte alla som skulle kallas in för värnpliktsutbildning. Den skulle förvisso vara könsneutral. I april och maj fick den yngsta möjliga åldersgruppen, den som fyller 18 i år, brev från Beredskapsmyndigheten (drygt 90 500) där de skulle svara på frågor om sig själv. Det var 84 200 som svarade på frågorna. I juni kallades 6 100 av dessa till mönstring. Av de som mönstrar plockas 1 500 ut för att genomgå en nio eller elva månaders grundutbildning. Nästa år ska en ny kull plockas ut.

Officersförbundet varnar
Nu varnar Officersförbundet för det som nog redan stått klart för de flesta med lite intresse av Försvarsmakten att det råder brist på officerare som ska utbilda de inkallade. De officerare som finns idag har andra arbetsuppgifter. Det går inte att göra om dem till trupputbildare utan att det uppstår nya problem. Det finns för få officerare med rätt kompetens. Inte heller får man glömma bort den stora grupp av officerare som snart går i pension. Ingenting har gjorts – trots att riksdag och regering har känt till detta – länge. Men ingenting har gjorts.

Det räcker inte med att det svenska försvaret har den bästa möjliga tekniska utrustningen och materielen. (Vilken också när det gäller kvantitet är otillräcklig.) Det behövs avsevärt fler aktiva soldater, sjömän och officerare i det svenska försvaret.

Jag vill tro att återupplivandet av värnplikten beror på att den behövs när det gäller att bemanna att försvar som kan bita ifrån. Tyvärr pekar inte antalet värnpliktiga som man ska utbilda på detta. Kanske är det så illa som man fruktar från Officersförbundet att det är för att spara pengar. Även om antalet är lågt så medför de inkallade värnpliktiga ytterligare problem. Officersförbundet går nu ut och varnar för bristen på lokaler.

Värnplikten behövs
Jag vill i första hand ha värnplikten för att den behövs. Jag vill ha den för att det är en synnerligen god medborgarutbildning och för att den för med sig positiva samhällseffekter vi idag saknar. Givetvis ska värnplikten omfatta alla och inte som man nu tycks nöja sig med, någon procent. Värnpliktstjänstgöringen får aldrig framstå som orättvis eller som ett straff. Värnplikten behöver reformeras i jämförelse med hur den tidigare var och det behövs såväl en militär som en civil del.

Precis som för polisen krävs det för dem som satsar på att bli militär på heltid en lön som motsvarar såväl arbetsinsats som riskerna arbetet för med sig.

Försvaret måste få kosta. Det behövs såväl materiel som soldater. För den som väljer officersyrket måste det i utbildningen och i tjänstgöringen också finnas inslag som ger en civil meritering.

De kostnader som redovisas för Försvarsmakten är kostnader där en stor del går tillbaka till staten i form av skatter, hyror och olika former av ersättningar. Det måste finnas möjligheter att lagstiftningsvägen göra slut på denna rundgång så att de pengar som satsas på försvaret också går till försvaret och inte tillbaks till statskassan bakvägen. Detta ger en helt felaktig bild av vad vi satsar på försvaret. Denna rundgång är lika bisarr som att kostnaden för kost och logi dras från lönen för de soldater som är under utbildning.

Tyvärr är varken alliansens partier eller socialdemokraterna trovärdiga när det kommer till satsningar på försvaret. De ”satsningar” som högljutt basunerats ut, inte minst från moderaterna, är i sammanhanget försumligt. Även om varje ytterligare satsad krona på försvaret är bättre än det som erbjuds idag.

ROLF K NILSSON
Medborgerlig Samling
Helsingborg

(Rolf K Nilsson, skriftställare, f.d. chefredaktör Gotlands Allehanda, fd riksdagsledamot för moderaterna, från 2017 medlem i Medborgerlig Samling)

 

4 kommentarer

Under Okategoriserade

4 svar till “Snart officersbrist i försvaret

 1. Någon enstaka procent av BNP till försvaret vittnar inte om någon direkt glödande försvarsvilja och lär inte imponera på vare sig Trump eller Putin. Svenska folket borde kunna offra motsvarande ett halvt paket cigarretter per invånare och dygn. Då kom vi upp väl över 2 procent. Runt 1980 låg andelen på cirka 3 procent.

 2. Peter Wallenskog

  Det är rätt tänkt och korrekt beskrivet.

  Alliansen lade ned VPL och dessförinnan halverade Göran Persson FM under 10 år. Om skribenten var riksdagsledamot för M under de 8 åren med Alliansen kan man fråga sig varför denne var så tyst då?

  Ingen kris verkar skapa lust för svenska folket att agera; en polis där personalen slutar och som i allt högre grad inte kommer när folk ringer, migration och integration som haltar, IT-läckor av monumentala mått, ett försvar utan nämnvärd förmåga, en VPL som är en rännil av tänkt nivå, sjukhus läggs ned, valutareserven tullas på, användningen av droger ökar, folk skjuts till döds på öppen gata, en dysfunktionell kyrka och som agerar politiskt, Piisa plats 65, folk vill inte bli lärare, mördare behålls i landet medan folk med jobb skickas ut…

  Ändå sker inga förändringar.

  • rolfk

   Tack för kommentaren. JO, jag satt i riksdagen 2006-2010, jag hade samma uppfattning då som nu men jag var i total minoritet. Vi var inte många som protesterade, men vi gjorde det. Själv valde jag att inte kandidera till valet 2010. Jag gillade inte toppstyrningen och jag kunde inte ställa mig bakom försvarspolitiken.

 3. Lars von Feilitzen

  Vet inte vad Medborglig samling är eller står för men som fd officer i FV så kan man bara hålla med i det mesta som sägs i detta inlägg.
  Folk lever i en kokong, trygga i sin lilla värld med tillrättalagd information levererad av (portabla gps:en och tillika HLR). Dvs mobil.
  Det sitter ett antal politiker som lade ner försvaret till vad det är idag, en flygklubb, båtklubb och orienteringsklubb.
  Svensken är blåögd tyvärr även en touch av dumhet har smugit sig in. Även om en del vurmar för ett medlemskap i Nato så finns inga lätta lösningar.
  Nej en nationell opolitisk uppslutning runt vår spillra av försvar krävs och ett stort samarbete med våra nordiska länder.
  Slut, kom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s