Ja till Europa och gärna ett självständigt Skottland i EU

(KRÖNIKA) Tisdagen den 9 maj var det Europadagen till minne av EU:s ”grundare” Robert Schumans deklaration 1950 om ett enat Europa för att kunna bevara freden och skapa välstånd efter andra världskriget. Deklarationen blev grund för tillkomsten av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Dåvarande EG beslutade på ett toppmöte i Milano 1985 att Europadagen i framtiden skulle firas den 9 maj. I Sverige uppmärksammas denna dag inte till någon särdeles omfattning. Det borde vi göra.

Istället för att bejaka det faktum att Sverige är en del av Europa och som nu är fallet en del av den Europeiska Unionen har vi, nu generaliserar jag, valt att ställa oss utanför och tala om ”dom i Europa”, ”nere i Europa” eller i värsta fall ”dom i Bryssel”. Europa är inte ”nere”, ”dom” eller ”Bryssel”. Det är vi som är Europa. Så länge detta mentalt inte har gått hem i Sverige, i våra medier och människor emellan kommer vi alltid att ha ett märkligt förhållande till Europa. Vi har själv till stor del valt ett utanförskap och ställt oss vid sidan om. Ett agerande som är helt onödigt. Sverige är en del av Europa vilket vi istället borde bejaka och öppna våra ögon för. Det hade blivit så mycket enklare då. Och så mycket bättre. Ett samarbetande Europa är ett starkt Europa – på alla plan.

Ett starkt men begränsat EU
Men med tanke på det som händer inom EU just nu finns det all anledning att fundera över framtiden och vara beredd på vad som kan hända. Storbritanniens beslut att lämna EU var vi inte beredda på. Och vad det innebär för framtiden är ännu allt för tidigt att ha några bestämda uppfattningar. Att det för det europeiska samarbetets skull är en fördel att den 39-årige partilöse Macron valdes är uppenbart. Men det finns krafter i alla EU-länder som gärna ser att unionen ger upp och lämnar in. Tyvärr finns det mäktiga krafter utanför EU som gärna bidrar till att det också blir så. För rysk del skulle inte mycket vara mer välkommet än att EU upphörde att existera. De ryska försöken att underminera EU har hållit på länge.

Jag vill ha ett starkt EU, men det ska vara begränsat. Ska EU klara av den kris man nu befinner sig i och kunna gå stärkt ur den måste det ske reformer. EU ska ägna sig åt de stora övergripande frågorna, inte detaljer eller rent inhemska frågor. Frihandel, respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna, respekten för miljön, gemensam brottsbekämpning, gemensam säkerhet och en uppslutning runt demokratiskt styrelseskick ska vara grunden för den Euroepiska unionen.

Skottland en del av Norden?
Jag har alltid haft en svaghet för små nationer och folk som vill göra sig självständiga. Estland, Lettland, Litauen var de länder som jag kände extra starkt för redan i gymnasiet. Men det var inte många som på 1970-talet ville tro att de åter skulle få sin frihet och självständighet. Vi som trodde på de baltiska ländernas självständighet var drömmare och borde se på det som var möjligt istället. Under en konferens i början på 1980-talet var vi några som tog upp att man från svensk sida borde kräva dessa länders självständighet. Närvarande var Margareta af Ugglas (M) som senare blev utrikesminister i Bildtregeringen (1991-1994). Hon förklarade för oss att tro att Estland, Lettland och Litauen skulle bli självständiga var en lika omöjlig tanke som att tro eller hoppas på att Sovjetunionen skulle upphöra att existera. Nog om detta.

De skotska kraven på självständighet från London har jag tyckt vara intressanta och rimliga – om en majoritet av skottarna ställer sig bakom. I övrigt inga paralleller med Sovjet och de baltiska staterna. Och efter det brittiska beslutet att lämna EU så känner jag allt varmare för de som vill ha ett självständigt Skottland som är medlem i EU. Från svensk sida borde vi se det som en möjlighet med tanke på att det skotska nationalistpartiets intresse för ett närmande till de skandinaviska länderna.

Som EU-vän blir jag besviken när man från potentater i denna sammanslutning får höra att Spanien ska få överhöghet att fatta beslut över Gibraltar om/när Storbritannien lämnar EU. Befolkningen i Gibraltar vill tillhöra Storbritannien. Det är skamligt av EU att bortse från vad invånarna i Gibraltar vill för att hämnas på Storbritannien. Gibraltar har tillhört Spanien i 212 år (1492 till 1704) och Storbritannien i 313 år (Från 1704).

EU har fel och brister. Trots detta, med tanke på alternativet – inget EU – så bör vi hellre satsa på att reformera unionen än att lägga ner den. Men då gäller det att ändra den mentala stämningen i Sverige och inse att EU är ”vi” och inte ”dom”.

ROLF K NILSSON

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s