Medborgerlig Samling – ett försvarsvänligt parti som behövs i riksdagen!

(DEBATT) Från riksdagspartiernas välsmorda pressavdelningar får vi veta hur man nu vill satsa på det svenska försvaret och att man nu – äntligen – inser nödvändigheten av ett starkt svenskt försvar. Men för de flesta av partierna är det mest munnens bekännelse. När det kommer till verkliga förslag om hur mycket mer som måste satsas på försvaret så krymper siffrorna snabbt.

Att försvara landet är en av statens absolut mest viktiga angelägenheter. Idag är Sveriges försvar långt ifrån tillfredställande. Inget av de två blocken som ansvarat för regeringsinnehavet de senaste decennierna kan frigöra sig från ansvar. Socialdemokraterna inledde nedrustningen och alliansregeringen i det närmaste fullbordade den.

Det begränsade militära försvar Sverige har att tillgå idag kombinerat med den svenska ensidiga solidaritetsförklaringen från 2009 har snarare bidragit till destabiliseringen av situationen i Östersjöregionen än till stabilitet. I dagens läge ser det svårt ut för det svenska försvaret att hävda svenskt territorium och samtidigt bidra till andra länders försvar.

När majoriteten av riksdagens partier nu insett att försvarsbesluten har varit felaktiga och att det ändå satsas allt för lite på det svenska försvaret så kan jag inte annat än tro att våra beslutsfattare medvetet chansar när det gäller svensk säkerhet. Man vet att behoven är större än de anslag man är beredd att bevilja men väljer ändå att avstå från nödvändiga förstärkningar. Det går inte att prata bort det försvarsbehov som finns. Det måste åtgärdas!

I valet 2018 ställer partiet Medborgerlig Samling upp i riksdagsvalet och söker väljarnas förtroende. Medborgerlig Samling är ett öppet försvarspositivt parti och vill att anslaget till försvar och krisberedskap ska ökas till 2,5 procent av BNP.

Det är med all sannolikhet nödvändigt, för att tillräckligt fort nå upp till en rimlig nivå på det svenska försvaret och den svenska beredskapen att lösa ut den så kallade beredskapskrediten för att snabbt komma till rätta med de akuta behoven.

Medborgerlig Samling vill:

-att Mälarregionen, Göteborgsregionen, Gotland, Nordkalotten och Skåne prioriteras geostrategiskt.

-att personalen inom försvaret ska bestå av såväl värnpliktiga som yrkessoldater och frivilliga.

-att samhällsplikt införs för både män och kvinnor som antingen genomförs som värnplikt eller civilplikt inom samhällsfunktioner som t.ex. vård eller räddningstjänst

-att Sveriges självförsörjningsförmåga av livsmedel ska öka

Medborgerlig Samling vill att Sverige blir medlem i NATO.

Det är försvarsmakten själv som bäst kan definiera sina behov av krigsförband och det materiel som krävs för att kunna försvara Sverige. Politiken ska inte gå in och detaljstyra.

Vi befinner oss däremot i ett sådant försvarspolitiskt läge att vi som vill stärka försvaret och ge landet ett försvar som motsvarar behoven måste gå ner på förband och vapen för att svenska folket ska förstå den prekära situation vi befinner oss i idag.

Vi ser gärna att armén har fyra brigader; i Stockholm, Göteborg, Skåne och Norra Norrland. Hemvärnet, de nationella säkerhetsstyrkorna ansvarar för lokalförsvaret i tätorterna. Driftvärnet ska återupprättas och vara närvarande vid samhällsviktiga myndigheter och företag. På Gotland ska det finnas en förstärkt bataljon.

Brigaderna ska utökas kraftigt och varje brigad ska ha en artilleribataljon. Varje brigad ska ha en luftvärnsbataljon. Militärpolisbataljonerna ska vara tre, placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Marinen ska baseras i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och på Gotland. Vi ska ha fler ubåtar. Antalet ytstridsfartyg av Visbyklassen ska vara tio och de ska förses med robotluftvärn. Marinen ska förstärkas med fregatter med inriktning på ett kvalificerat robotluftvärn och sjö- och markmålsrobotar.

Minröjningskapacitet för att skydda Stockholm och Göteborg måste tillföras. Kustartilleriet måste återupprättas med robotsystem som har både sjömåls- och markmålskapacitet.

Flygvapnet ska ha flygdivisioner minst i Ronneby, Såtenäs, Uppsala och Luleå. Antalet Gripen E måste öka. Transportflyget måste förnyas. Strategiskt luftvärn ska anskaffas till flygvapnet, som har förmåga att bekämpa medeldistansmissiler och kryssningsrobotar. Luftvärnsförmågan ska klara av ballistiska missiler. Luftvärnssystemet ska i fredstid kunna skydda Stockholm och Göteborg. Flygvapnet ska tillföras robotar med markmålskapacitet. En attackhelikopterbataljon ska upprättas i Mälardalsregionen.

Sverige ska kunna försvara hela sitt territorium. Medborgerlig Samling vill ha ett heltäckande totalförsvar med såväl en militär som en civil del. Det civila försvaret ska skydda landets befolkning i såväl freds- som krigstid. Det ska också kunna användas vid katastrofer och större olyckor. Det civila försvaret måste garantera grundläggande samhällsfunktioner, infrastruktur, tjänster och livsmedelsförsörjningen också under kris eller krig.

Det behövs ett försvarsvänligt parti i riksdagen. Sverige behöver Medborgerlig Samling.

ROLF K NILSSON (MED) 

 

6 kommentarer

Under Okategoriserade

6 svar till “Medborgerlig Samling – ett försvarsvänligt parti som behövs i riksdagen!

 1. Annars är du välkommen i Kristna Värdepartiet. Jag är försvarspolitisk rådgivare där. Värdekonservativt parti med kristna värderingar, men man måste inte vara kristen. Jag tror att du inte tycker att jag är rumsren, men allt jag gör är att stå upp för mitt land. Alltid och i alla lägen. Det är inget extremt parti på något sätt. Vi är inget pascifistiskt parti. Jag tänker trycka en bokserie om försvaret av Sverige om några månader. Du får två böcker av mig om du bara svarar. Du är en av få moderater jag har förtroende för. Det känns bara lite tråkigt att bli ignorerad. https://talespersonerkv.wordpress.com/

  • Moderat? Mig veterligen är Rolf förespråkare för Medborgerlig Samling (MED)
   //Johan Hansson Medlem i Medborgerlig Samling (MED)

  • rolfk

   Jag har inte medvetet ignorerat Dig. Om Du uppfattar det så ber jag om ursäkt. Jag har med stort intresse tagit del av Dina kommentarer genom åren som moderat. Men nu när den tiden över för mig. Jag lämnade mina sista uppdrag för moderaterna förra året och är från och med i år betalande medlem i Medborgerlig Samling.
   Jag önskar Dig lycka till i Kristna Värdepartiet och ser fram emot böckerna. /Rolf

 2. John

  Hade kunna tänka mig att rösta på Er men välviljan till Nato gör att det är uteslutet. Svenska soldater skall inte tvingas kriga i t.ex MÖ. Religösa krig är inte svenska angelägenheter. Ett nordiskt militärt samarbete ställer jag upp för alla dagar i veckan.

  • Andreas

   Nato eller inte påverkar väl den frågan ganska lite?
   Sen är väl ytterst få krig, speciellt i modern tid, egentligen religiösa. I den mån religion spelar in så är det snarare att den används som en ursäkt av endera part för att dölja interna eller externa maktspel.

   Om det nu är strider på gång så hellre en rejäl och riktad insats av kvalificerade stridskrafter under en kortare tid följt av hjälp att bygga upp landet igen jämfört med mångåriga strider mellan mindre nogräknade irreguljära grupper av olika slag. Ett av de största problemen insatser i Nato:s USA:s och FN:s regi är snarast att man reagerar för sent, att för få deltar och med för små styrkor, speciellt på marken.
   Vidare har det väl inte heller varit något tvång på att delta i de insatser som gjorts hittills där Nato-länder deltagit?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s