Vart leder Rysslands krigsförberedelser?

(VISBY) Läser med stort intresse novemberutgåvan av ”OE Watch” som ges ut av amerikanska Foereign Military Studies Office. Deras redaktionsmedarbetare Ray Finch har tittat närmare på hur hela Ryssland just nu mobiliserar och sätts i beredskapsläge.
Den mer västfientlig attityden från det officiella Ryssland började i samband med att Vladimir Putin återvände till posten som president efter att han under en mandatperiod lånat ut presidenttiteln till Dmitrij Medvedev. För enkelhetens skull tog Putin hand om premiärministerposten.
Ryssland positionerade sig allt mer i opposition mot väst i allmänhet och mot USA i synnerhet. Det ryska ledarskapet tycks, enligt Finch, tro att västvärlden och USA är ett seriöst hot mot den ryska statsledning. Därför har man från rysk sida fattat ett beslut som innebär att landet delvis förbereder sig på krig.

Ryssland omringat
Den nuvarande ryska regeringen vill att befolkningen ska tro att deras land är omringat av fiender och att dessa fiender också finns inom landets gränser. Och det är framför allt västvärlden med USA i spetsen som står för denna inringning. Västs, och USA:s, mål är att försvaga Ryssland på alla områden och med alla till buds stående medel nå detta mål. Från Kreml kommer budskapet att USA strävar efter att förbli den enda supermakten i världen – på alla områden. Man hävdar att USA arbetat för denna position ända sedan kalla krigets slut. Att USA aktivt verkat för att Ryssland inte ska få samma roll i världen som Sovjetunionen en gång gjorde – som den andra supermakten.

Den nuvarande ryska regimen bedriver en kamp på två områden. Vid sidan av mobiliseringen av samhället mot utländska hot stärker man sina positioner för att sitta kvar vid makten. Och dessa två mål backar upp varandra. I sin essä citerar Ray Finch den ryske forskaren Nikolaj Petrof: ”Idag härleder regeringen inte sin legitimitet genom val, utan uppifrån och ner genom att placera landet i en permanent krigsberedskap. Putins roll är mer som en tsar än som ordförande i en styrelse. Regimen har flyttat från ett hybridsystem som fortfarande upprätthåller de yttre tecknen på demokrati till en auktoritär stat. Den rubbade maktbalansen har gjort landets eliter mer beroende av presidenten.”

”Ständigt krig”
För att klara av denna bipolära strategi att utmana USA och stanna kvar vid makten har det ryska ledarskapet mobiliserat hela det ryska samhället för att klara av vad dr Stephan Blank beskriver som detta ”ständiga krig”.
Om det är så att Ryssland har satt stora delar av både det civila och det militära samhället i krigsberedskap och man bygger upp en uppfattning hos det ryska folket att landet befinner sig i ett ständigt krig bådar det inte gott för omvärlden.
Syftet med all mobilisering är att vara bättre förberedd på en väpnad konflikt. Det medför också beredskapsövningar där stora delar av samhället är inblandat tillsammans med de väpnade styrkorna.
Finch menar att en nyckelkomponent i de senaste ryska militära reformerna har varit att utveckla en livskraftig militär reserv som kan mobiliseras i händelse av krig.
Förutom de rent militär förberedelserna har den ryska ledningen metodiskt mobiliserat befolkningens mentalitet för att ställa in den på krig. Det ryska samhället har blivit härdat inför framtida, kanske större, konflikter, av de ryska insatserna i Ukraina och Syrien. Många ryssar är mentalt förberedda på krig. Dessutom undvikes inte budskapet att krig är en fördelaktig möjlighet. Vi minns den ryske tjänsteman som kommenterade stationeringen av 150 soldater på Gotland med att han ville meddela svenskarna att: ”Vi ryssar tycker om att kriga. Och vi är bra på det”.

Döljer inblandningen i Ukraina
Den ryska statsledningen har lyckats att i Ryssland dölja den stora ryska inblandningen i Ukraina och det krig som pågår. Den inhemska propagandan har resulterat i att hälften av den ryska befolkningen ser Ukraina som ett hot mot Ryssland.
Den militära och patriotiska utbildningen för skolungdomar har kraftigt ökat. Från mycket unga år har barnen nu möjlighet att lära sig grunderna för att vara soldat. Skolan har blivit ett effektivt medel för att sprida Kremls budskap att landet är omringat av fiender. Att det också finns fiender inom landets gränser och att det historiskt alltid har varit så – Rysslands överlevnad beror endast på om man har en stark militär eller inte.
De ryska skolorna har blivit militariserade. Eleverna ska vara beredda att arbeta och att tjäna landet. Förutom satsningen på att öka den fysiska konditionen hos landets skolelever så upprepas budskapet att eleverna ska vara beredda att försvara landet. Också den ryskortodoxa kyrkan går med i kampen mot väst, mot den materialistiska och syndiga västvärlden.
Putin är populär i Ryssland. Ett förhållande vi i väst måste lära oss att acceptera. Inget ser ut att hindra att han blir omvald 2018.  Undersökningar visar att upp emot 75 procent av den ryska befolkningen känner ilska och/eller har negativa uppfattningar om USA. Majoriteten av ryssarna ser USA som det främsta hotet mot deras land. Varje dag får den vanlige ryssen höra hur utländska och inhemska fiender arbetar för att underminera säkerheten, stabiliteten och välståndet. Men samtidigt menar Ray Finch i sin essä att den vanlige ryssen innerst inne när en misstanke om att man manipulerar och ljuger för henne/honom.

ONF
Ett annat verktyg i mobiliseringen har varit att skapa den ”Allryska folkfrontens” (ONF). ONF är inte ett politiskt parti, utan mer en mobiliseringskraft för att förbättra Ryssland. Enligt stadgarna är ONF:s mål ”främjande av enighet och civila solidaritet i namn av Rysslands historiska framgång; landets utveckling som en fri, stark och självständig stat med en robust ekonomi; snabb ekonomisk tillväxt; och beroendet av familjen.”
Det finns många andra metoder som Kreml använder för att öka försvarsmedvetenhet. Ryssarna kan numera till exempel besöka ”Patriot Park” strax väster om Moskva. Det är ett enormt komplex med utrymme för såväl flyg- som arméuppvisningar. Här finns också militära utbildningsklubbar samt områden för paintball spel och konsertsalar. Istället för att skaka Musse Pigg kan man kolla Kremls senaste vapen. Det finns en mängd andra medel att främja den militära medvetenheten som sportevenemang, mode och vanlig reklam.
Genom myndigheternas kontroll av media får den ryska befolkningen dagligen den information staten vill. Det primära vapnet i Kremls mobiliseringsarsenal har varit den indirekta kontrollen över de stora medierna.

Kontroll över medierna
Ray Finch tycker att den mest betydande prestation som Putins regering gjort under de senaste 16 åren har varit att lägga de stora ryska medierna under Kremls kontroll. När det gäller särskilda politikområden (t.ex. Ukraina, Syrien eller flyktingkrisen i Europa) är informationen i stort densamma från de största ryska nyhetsförmedlarna.  Det är framför allt kontrollen över de tre stora ryska tv-stationerna som gör att ryssarna får den information som Kreml vill. Kontrollen över media har gjort det möjligt för Kreml att skildra sitt budskap konsekvent, samordnat och i stort sett ensidigt.
Om inte den genomsnittliga ryska mediekonsumenten anstränger sig, får han eller hon nästan aldrig en nyhetsbild som avviker från den som Kreml godkänt. De program ryssarna får ta del av är en blandning av propaganda, analys, underhållning och diskussion. Inte sällan presenterat för att hetsa känslor och provocera upprördhet. Dessa mycket professionella TV- och radioprogram bidrar till berättelsen där väst och USA alltid är ute för att försvaga Ryssland, medan den ryska ledningen förblir oklanderlig.

Betydande korruption
Trots de ansträngningarna från Kreml, finns det ett antal av hinder som hittills omintetgjort ansträngningarna för att fullt mobilisera landet för krig. Första finns det den typiska ryska Bardak (den ineffektivitet som kännetecknar det ryska samhället). Något av detta kan bero på den genomsnittliga ryssens djupa skepsis mot de i ledande positioner. Korruptionen i Ryssland fördröjer mobiliseringsansträngningarna.
Medan den populära bilden av Putins makt anger ett strikt ansvar av förvaltningen, så ser verkligheten helt annorlunda ut. Baserat på tidigare erfarenhet försvinner troligen 25-40 procent av resurserna till personliga konton genom olika korrupta system.
Kremls planerar att modernisera militären så att 70 procent av utrustningen är modern år 2020 skjuts sannolikt tillbaka några år. Program för att mobilisera den bredare ryska samhället försenas sannolikt också.
I slutet av sin essä konstaterar Ray Finch att under de senaste fem åren har det ryska ledarskapet inte bara ”mobiliserat” medvetenheten i det ryska samhället för en eventuell konflikt. Man har också vidtagit åtgärder för att förbättra beredskapen och stridsförmågan hos de väpnade styrkornas olika grenar. För varje månad som går medan Kreml fortsätter manipulera informationsflödet ökar det ryska folkets, regeringens och de mäktiga ministeriernas fientliga inställning till väst i allmänhet och USA i synnerhet.

Fientligheten ökar
Fientligheten har blivit värre genom de försämrade ekonomiska förhållandena i Ryssland. Genom mobiliseringen av det ryska samhällets olika grenar och den hotbild man bygger upp kan den ryska ledningen frestas visa sin förmåga att kunna fosterlandet från USA:s och NATO:s onda planer.
Och i Sverige har vi inte förstånd att begripa att rikets säkerhet är den fråga vi som medborgare borde bry oss mest om och som våra politiker borde arbeta mest med. Och som Ray Finch konstaterar: ”Vart detta vill leda vet ingen.”
Ray Finch berättelse är en av många om vad som händer i vårt östliga grannland. Våra politiker, på alla nivåer, måste se den allvarliga situation som råder och agera därefter.
Att hyra ut kommunala hamnar till Gazprom bara för att tjäna pengar borde vara tillräckligt för att ställa misstroendeförklaring. Vad de ryska aktiviteterna leder till vet ingen. Och det är det vi måste vara beredda på. Det är dags att göra något radikalt. Nu!

ROLF K NILSSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s