Utan extern och intern säkerhet hotas vårt självbestämmande

Det pratas och småbråkas mycket i svensk politik. Motsättningarna kan ytligt sett verka stora mellan de politiska partierna. Och förvisso finns det motsättningar, något annat ska vi inte tro. Men i de riktigt stora och avgörande frågorna har partierna gjort överenskommelser så att dessa är bortplockade från den dagsaktuella agendan.

Socialdemokraterna har förlorat sin position som det stora partiet med runt hälften, och ibland mer, av väljarkåren bakom sig. Moderaterna verkar ha landat i en position där man är större än någonsin historiskt och får i opinionsundersökningarna ungefär lika stort stöd som socialdemokraterna. Övriga partier (förutom Sverigedemokraterna) är marginaliserade, om de inte genom samarbetsavtal kan hävda sina åsikter – som miljöpartiet gjort med katastrofala följder för landet.

De stora partiöverskridande överenskommelserna kan vara bra för landet – om partierna verkligen är överens i dessa frågor och har ett gemensamt mål. Men idag tycks överenskommelserna mer vara till för att få undan besvärliga frågor som försvårar regerandet, som gör det svårare för politikerna. Decemberöverenskommelsen visade att själva regerandet var viktigare för partierna än att driva de politiska frågorna de fått väljarnas förtroende att förverkliga. Än allvarligare var att överenskommelsen innebar att man ställde de stora politiska frågorna åt sidan i en uppgörelse med sina politiska motståndare. En uppgörelse där man lovade varandra att inte ta upp kampen om regeringsmakten även om man kunde. Regeringsinnehavet blev en intern partiöverenskommelse där mandatgivarnas – väljarnas – åsikter lämnades därhän.

En av de frågor som ställdes åt sidan, trots den situation världen befinner sig i, var försvaret. De båda stora partierna går mot bättre vetande när de inte är beredda att satsa mer pengar på det svenska försvaret.

Och detta gör man i ett läge då Sverige genomlidit en historisk nedrustning vilken såväl socialister som borgerliga är skyldiga till. En nedrustning och nedmontering av försvaret som fortsatt in i 2000-talet. Detta sker då samtidigt som det sker en upprustning av sällan skådat slag i vår direkta närhet.

Det svenska försvaret måste snabbt tillföras åtskilliga miljarder för att kunna nå en nivå där det kan utföra de uppgifter som riksdagen faktiskt beslutat om. Även om dessa inte ens är tillräckliga.

Precis som vårt försvar mot yttre fiender kraftigt behöver förstärkas så måste också polisen göra det för att få stopp på brinnande förorter där polis och räddningstjänst möts av stenkastning och molotovcocktails. Anmäls brott måste de utredas, anmäls pågående brott ska det finnas tillräckligt med polisresurser så att polisen kan rycka ut till brottsplatsen. Allt annat är oacceptabelt.

Det är inte populärt i media eller bland opinionsbildare att hävda att försvars- och säkerhetspolitiken är vad som borde prioriteras. Sociala frågor, utbildning, energi är alla viktiga men helt underställda de frågor som handlar om rikets säkerhet. Sverige måste ha resurser för att kunna hantera såväl den yttre som inre säkerheten. Samtidigt som det svenska försvaret har stora brister har vi en inrikes ordningsmakt som håller på att kollapsa. Ett akut problem som allt för länge har mörkats och skjutits på framtiden.

Precis som vi måste tillföra medel till försvaret för att skydda oss mot yttre fiender måste vi tillföra polis och säkerhetspolis medel för att trygga den inrikes säkerheten. Detta är två problem som egentligen är ett och detsamma. Att politiken måste ge tillräckliga resurser för att försvara vår demokrati, vår frihet och vårt självbestämmande. Klarar vi inte det blir det inte heller de politiker vi valt som löser energin, utbildningen eller socialpolitiken. Då är det någon annan som gör det för oss. Förhoppningsvis är det inte för sent. Men det måste hända något nu – inte morgon eller i övermorgon. Då kan det vara för sent.

ROLF K NILSSON

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s