Annika Nordgren Christensen ovanligt klokt val som försvarsutredare

(KRÖNIKA) Två personer tillträdde sina nya arbetsuppgifter i torsdagen. Båda har med det svenska försvaret att göra. Båda fick lite medieuppmärksamhet under torsdagen och till min stora förvåning kunde jag på fredagen bara hitta en av utnämningarna i de stora drakarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Idag är det lördag. Jag letar igenom dagstidningars ledarsidor som jag brukar läsa (ganska många) men hittar inte den minsta kommentar. Kan förvisso vara så att allt som finns på ledarsidorna inte kommer med i nätversionerna. Vad det är jag letar efter? Kommentarer till att nye ÖB Micael Bydén har börjat sin tjänstgöring och att Annika Nordgren Christensen utsetts till regeringens utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten.

Med det världspolitiska läge vi befinner oss i, med det försvar vi har idag och med den förvirring som råder inom politiken är det av stort intresse att vi som allmänhet får veta mer om vilka tankar den nye ÖB:n har när han nu börjat sitt arbete – även om uppdraget som sådant gör att det begränsar honom i vad han kan uttrycka. Men våra väpnade styrkor har fått en ny chef. Och det är intressant.

Vad gäller Annika Nordgren Christensen så vill jag nog hävda att hennes utnämning har minst lika stor betydelse som Micael Bydéns och därmed är också hennes tankar och åsikter av intresse.

ANC ovanligt klokt val
Annika Nordgren Christensen har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar sitt arbete den 1 oktober och den ska redovisas senast den 30 september 2016.

I uppdraget ingår att hon ska föreslå en ”långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.”

I det på information sparsamma pressmeddelandet från regeringen får vi också veta att den nyutnämnda utredaren bland annat ska:

”…utgående från krigsorganisationens behov och Försvarsmaktens rekryteringskraft föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet,

  • föreslå hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen,
  • föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, och
  • redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.”

Det är ett omfattande arbete för en person. Men valet av Annika Nordgren Christensen som ensamutredare får anses som ovanligt klokt. Hon har lång erfarenhet av politiskt arbete med försvarsfrågor både före och efter sin tid som miljöpartistisk riksdagsledamot. Hon har många års erfarenhet från ett antal försvarsberedningar som hon lär få stor nytta av i sitt arbete.
Även om jag har stora invändningar mot försvarsberedningarnas resultat – oavsett politisk majoritet – så ska de kunskaper och den information mottagliga ledamöter i beredningen fått möjlighet att ta till sig inte ringaktas. Tvärtom den lär vara högklassig. Vad sedan politiken gör med den är en helt annan sak. Annika Nordgren Christensens försvarskunskaper är det nog ingen som ifrågasätter. Jag tycker också att sedan hon lämnade sina försvarsuppdrag för miljöpartiet har visat på en respektingivande integritet i sina ställningstaganden i försvarsdebatten. Det ska bli mycket spännande att se vad hon kommer fram till.

Där finns mycket att säga om många av de uppgifter som nu ligger framför utredaren att komma med förslag till lösning på. Men jag vill plocka upp ett av uppdragen som jag ser som ytterst svårt. Och det är hur man kommer fram till en acceptabel – om det är möjligt – lösning på hur ”en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”.
Som jag tolkar denna uppgift betyder det att utredaren ska arbeta fram ett system där Försvarsmakten – för att täcka upp behoven där frivilligheten inte räcker till – ska kunna kalla in, ett i förhållande till det totala antalet, fåtal svenska män och kvinnor att tjänstgöra i det militära försvaret. Detta är inte bra. Det riktigt dåligt.

Det behövs en utredare också på civilförsvarssidan
Plikten att göra något för landet måste delas av alla. Det är en allmän rättvisefråga och det är grundläggande för försvarets folkförankring. När alla unga män verkligen fick göra sin värnpliktstjänstgöring var folkförankringen god. Ju färre som kallades in, desto sämre blev det med detta. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för alla. Och då måste också alla vara involverade, antingen militärt eller civilt.

Nu är det den militära personalförsörjningen till krigsorganisationen som Annika Nordgren Christensen ska se över. Samtidigt befinner vi oss i en situation där det svenska civilförsvaret idag har lika stora brister som det militära. Det behövs människor och det behövs insatser. Det behövs en utredare också på civilförsvarssidan – innan katastrofen är här.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Under Okategoriserade

Ett svar till “Annika Nordgren Christensen ovanligt klokt val som försvarsutredare

  1. Tack så mycket för vänliga omdömen! Hoppas kunna leva upp till förväntningarna, jag ska göra mitt bästa.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s