Finn Bengtsson (M) om ofinansierade skattehöjningar och Allan Widman (FP) om svenska vapenkrediter till Brasilien

(INRIKES) Arbetet i riksdagen efter sommaruppehållet börjar nu ta fart.  Under tisdagen sammanträder de flesta av utskotten och på eftermiddagen kl 13 börjar interpellationsdebatterna. Tre interpellationer är ställda. Det är Finn Bengtsson (M) angående ”ofinansierade skattehöjningar”. Mats Persson (FP) tar upp ”Dubbelbeskattning vid pensionssparande” och Allan Widman (FP) har frågor att ställa angående  ” svensk finansiering av brasilianska vapen”.

Frågorna som Finn Bengtsson ställer till finansminister Magdalena Andersson (S) är:
Varför tillämpas bara en försiktighetsprincip vid utvärderingen av skattesänkningar och inte också vid skattehöjningar, enligt de vetenskapliga argument och praktiska erfarenheter som talar så starkt för detta?

  1. Om det visar sig att en försämring av jobbskatteavdraget inte leder till ökade intäkter för staten, hur ska då de aviserade ökade utgifterna i bidragssystemen och andra då ofinansierade utgifter finansieras?
  2. Om ministern anser att en marginalskatt på 57 procent inte är tillräckligt hög, hur högt är ministern då beredd att höja marginalskatten?

För den som vill läsa hela interpellationen går det bra att göra det här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Ofinansierade-skattehojningar_H3101/

Allan Widman (FP) har ställt sin interpellation till försvarsminister Peter Hultqvist, men här tycks regeringen ha valt att det blir näringsminister Mikael Damberg som ska svara på den. Widmans interpellation är förhållandevis kort: Enligt Jane´s Defence av den 2 september har Sverige den 15 april i år beviljat krediter till Brasilien, dels avseende anskaffningen av 36 stycken JAS Gripen E och dels för anskaffning av vapen och sensorer från Sydafrika och Israel. Den sistnämnda krediten uppgår till 245 miljoner US-dollar eller cirka 2 000 miljoner kronor.
För undertecknad var det sedan tidigare inte känt att Sverige också skulle finansiera anskaffningen av vapen och sensorer till Brasilien från tredje land. Detta har inte framkommit när regeringen har informerat riksdagen om affären.
Givet att svenska myndigheter, avseende anskaffningen av vapen och sensorer, kommer att godkänna/attestera de fakturor som följer på leveranserna från Sydafrika och Israel vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:
-Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att god ordning vidmakthålls i denna del av avtalet?

Här finns interpellationen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Svensk-finansiering-av-brasili_H3103/

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s