Riksdagsutskotten just nu i Brasilien, Kina, Norge, Tyskland, Nederländerna, Turkiet, USA och Sydkorea

(Riksdagen) Det är restider för våra riksdagsledamöter. Som tidigare rapporterats är delar av såväl trafikutskottet och försvarsutskottet på resa. I helgen har ytterligare utskott gett sig iväg och i veckan blir det ännu fler.

Delar av justitieutskottet befinner sig i Norge. Resan pågår under tiden 6-9 september. Syftet med resan är att fördjupa sig i olika frågor rörande sexualbrott, domstolsprocessen, kriminalvård och arbetet mot terrorism. Några av de frågor som närmare kommer att studeras är hur man hanterar problemet med medborgare som strider för terroristorganisationer utomlands, erfarenheter av oaktsamhetslagstiftning vid sexualbrott, häktningstider och restriktioner samt försök med särskilda narkotikadomstolar.”

Delegationsledare är Annika Hirvonen(MP) och övriga deltagare är Elin Lundgren (S), Susanne Eberstein (S), Sanne Eriksson (S).
Programmet för justitieutskottets ledamöter:
-Genomgång och information av representanter för den svenska ambassaden.
-Möte med Oslo kommun och polisdistrikt om samarbetsmodellen SaLTo, en samarbetsmodell för förebyggande av kriminalitet och samverkan vid hemkomst av personer som antas ha deltagit i strider utomlands.
-Möte med Oslo statsadvokatämbete om Norges erfarenheter av oaktsamhetslagstiftningen vid sexualbrott.
-Möte hos Civilombudsmannen.
-Middag i ambassadörens residens.
-Möte på justitiedepartementet, bland annat om medborgare som strider utomlands, erfarenheter av oaktsamhetslagstiftning vid sexualbrott, erfarenheter av försöksverksamhet med  snabbspår/snabbdomstol och narkotikadomstol samarbetet med strategin om våld mot kvinnor.
-Besök vid Oslo tingsrätt.
-Besök på 22-juli senteret.
-Möte med Statens institut for rusmiddelforskning (Sirus).
-Möte med Dembra – demokratisk beredskap mot rasism och antisemitism.
-Möte med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
-Möte med Kripos (kriminalpolisen) våldtäktsgrupp.

Nederländerna
Ytterligare en delegation från justitieutskottet är ute och reser. Denna grupp besöker Nederländerna och Haag mellan 7-10 september.
Syftet med den resan är att studera brottsförebyggande arbete och arbete mot terrorism samt grov organiserad brottslighet. Delegationen kommer bl.a. att besöka Europol samt sammanträffa med företrädare för Eurojust. Vidare kommer delegationen att träffa representanter för parlamentet och regeringen.”
Delegationsledare är Beatrice Ask(M. Övriga deltagare Helena Helene Petersson(S), Krister Hammarbergh(M), Arhe Hamednaca(S), Kent Ekeroth (SD),Anti Avsan (M),Johan Hedin(C), Anders Hansson(M), Adam Marttinen(SD), Roger Haddad(FP),Lawen Redar(S),Ellen Juntti(M), Torbjörn Björlund(V).

Det preliminära programmet för justitieutskottets ledamöter i Nederländerna ser ut så här:
-Genomgång och information av representanter för den svenska ambassaden.
-Besök på Europol, där även representanter för Eurojust deltar, information om IT-relaterade brott, nano-teknik och ”IT-forensics”.
-Möte med ICCT – International Centre for Counter-Terrorism.
-Besök på parlamentet för möte med det nederländska justitieutskottet.
-Möte med justitieministern och medarbetare, bl.a. om brottsförebyggande arbete, droger, grov organiserad brottslighet samt terrorismbekämpning.
-Studiebesök hos Haagpolisen.
-Middag i ambassadörens residens. -Studiebesök hos ”Safety House” i Haag.

Turkiet
Ankara och Istanbul i Turkiet är platsen där socilaförsäkringsutskottets ledamöter tillbringar största delen av veckan. Resan började den 6 september och varar till den 10. Syftet är främst att studera migrationsfrågorna. Utskottet vill få information om hur Turkiet kan hantera det stora antalet flyktingar som kommer in i och som passerar landet. Kvinnors och andra särskilt utsatta gruppers situation ska belysas. Under besöket vill utskottet också informera sig om den allmänna utvecklingen i landet, och få information om exempelvis arbetet med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor samt EU-medlemskapet. När det gäller välfärdsfrågor vill utskottet få information om förändringen i det turkiska pensionssystemet och om socialförsäkringssystemet.”

Ledamöterna som åker från socialförsäkringsutskottet är:Johan Forssell(M),Carina Ohlsson(S),Mikael Cederbratt(M),Markus Wiechel(SD),Lars-Arne Staxäng(M),Yilmaz Kerimo(S),Solveig Zander(C),Rickard Persson(MP),Lotta Finstorp(M),Kerstin Nilsson(S),Linus Bylund(SD),Emma Carlsson Löfdahl(FP),Wiwi-Anne Johansson(V),Teresa Carvalho(S),Tina Ghasemi(M),Jennie Åfeldt(SD),Magda Rasmusson(MP),Christina Höj Larsen(V),Mathias Tegnér(S)och Johanna Jönsson(C). Delegationsledare är Fredrik Lundh Sammeli (S). Det preliminära programmet för turkietresenärerna ser ut så här:

måndagen den 7 september 2015
-Ankomst till Ankara på kvällen
-Genomgång och presentationer av representanter för den svenska ambassaden, allmänna frågor, migration, socialförsäkring m.m.
-Möte med Human Rights Joint Platform (IHOP), Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM), International Medical Corps Representative office in Turkey (IMC)
-Arbetslunch med journalister om utskottets frågor
-Möte med UNHCR

tisdagden 8 september
-Möte med Inrikesministeriet, avdelningen med ansvar för migrationsfrågor
-Möte med myndighet med ansvar för bland annat flyktingfrågor
-Presentationer och visning av bland annat ansökningsverksamheten, av tjänstemän på plats i Turkiet
-Arbetslunch med inbjudna för diskussion om migrationsfrågor m.m.
-Möte med den turkiska justitieombudsmannen

onsdagen den 9 september
-Möte med Zero Discrimination Association
-Besök i en kommundel med stor andel romsk befolkning
-Möte med bland annat borgmästaren i Şişli kommun
-Genomgång på konsulatet om migrationsfrågor
-Möte med Refugee Rights Association
-Möte med personer från Istanbul Bilgi universitet

torsdagen den 10 september
-Hemresa

USA
Också näringsutskottets ledamöter är ute och reser. Utskottet har valt att dela upp sina resa till två olika resmål – Sydkorea och USA.
Gruppen som reser till USA besöker New York och Washington. Resan pågår under tiden 6-13 september.
Syftet med utskottsresan är att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor, bland annat de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, TTIP, samt förutsättningarna för svenska företag att handla med och verka i USA.
USA:s politik för att främja forskning och innovation, till exempel kommersialisering av innovationer samt energipolitiska frågor, bland annat skiffergas, kommer också att diskuteras.”

Delegationsledare är Jennie Nilsson(S) och övriga deltagare: Ingemar Nilsson(S), Helena Lindahl(C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson(M),Anna Wallén(S),Birger Lahti(V),Anna-Caren Sätherberg(S),Jörgen Warborn(M),Johan Nissinen(SD),Annika Lillemets(MP).

Det preliminära programmet för utskottet ser ut så här:
måndagen den 7 september
-Besök vid National September 11 Memorial & Museum.

tisdagen den 8 september
-Möte med Made in NY Media Center.
-Möte med Urban Future Lab.
-Möte med B Lab.
-Möte med New York City Network of Worker Cooperatives.

onsdagen den 9 september -Möte med Golden Seeds.
-Möte med Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA).
-Möte med Hyper Island.
-Evenemang med bl.a. representanter från ambassaden, Svenska filminstitutet och Svenska institutet.

torsdagen den 10 september
-Briefing med ambassadens personal.
-Guidad tur i House of Sweden.
-Te med Department of Energy.
-Möte med Atlantic Council.
-Möte med Department of Commerce.
-Möte med kongressledamot från underutskottet för energi- och naturresursfrågor.
-Möte med senator, utskottet för energi- och mineralresursfrågor.
-Mottagning med representanter från ambassaden, företrädare från kongressen, representanter för administrationen, tankesmedjor, akademi och EU.
-Möte med svensk-amerikanska handelskammaren (SACC) och företrädare för Ericsson, SAAB och Volvo.
-Möte med Economic Policy Institute.
-Möte med amerikanska journalister om presidentvalet i USA.
-Möte med International Council on Women’s Business Leadership (ICWBL).

Sydkorea
Lördagen den 5 september åkte delar av näringsutskottet till Sydkorea tillbakaresa den 12 september. Syftet med denna resa är Syftet med resan är att närmare studera aktuella frågor som rör forskning, innovation och handel, bland annat med anledning av det frihandelsavtal som EU och Sydkorea ingått. Utskottet vill även öka utbytet med företrädare för Sydkoreas nationalförsamling. Utskottet önskar främja Sveriges och Sydkoreas relationer, och bredda utskottets kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i landet.”

Delegation sledare är Lars Hjälmered (M). Övriga deltagare: Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Josef Fransson (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby(M), Per-Arne Håkansson(S), Penilla Gunther (KD), Mattias Jonsson (S), Hanna Westerén (S), Anders Ahlgren (C), Elisabet Knutsson (MP), Rickard Nordin (C).

Programmet för näringsutskottet i Sydkorea:
söndag 6 september
-Briefing om Sydkorea

måndag 7 september
-Möte med Hyundai Motor’s Namyang Technology Research Center
-Möte med Volvo Trucks Korea
-Möte med Autoliv Korea
-Mottagning

tisdag 8 september
-Möte med Sydkoreas nationalförsamling, The Committee on Trade, Industry and Energy
-Möte med det parlamentariska svensk-koreanska vänskapsförbundet
-Besök vid The War Memorial of Korea
-Möte med European Chamber of Commerce in Korea (ECCK)

onsdag 9 september Möte med Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
-Möte med SM Entertainment
-Möte med Daemyung Leisure Industry
-Möte med Korea Institute for International Economic Policy

torsdag 10 september
-Möte med Daejeon Center for Creative Economy & Innovation
-Möte med SK Group
-Möte med Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
-Möte med svenska företag om deras erfarenheter av att verka i Sydkorea
-Möte med den svenska delegationen vid de neutrala staternas övervakningskommission (NNSC)

Tyskland
Arbetsmarknadsutskottet gör ett tredagarsbesök i Berlin, Tyskland den 7-9 september. Syftet med resan är ”Att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska reformer i Tyskland, bland annat lärlingssystemet för ungdomar.

Delegationsledare är Raimo Pärssinen (S)och övriga deltagare är: Elisabeth Svantesson(M), Annelie Karlsson(S), Katarina Brännström(M), Ann-Christin Ahlberg(S), Hanif Bali (M),Patrik Björck (S), Annika Qarlsson(C), Marco Venegas(MP), Christian Holm(M), Eva-Lena Jansson(S), Paula Bieler(SD), Fredrik Malm(FP), Ali Esbati(V), Désirée Pethrus(KD), Helén Pettersson i Umeå(S), Magnus Manhammar (S), Jenny Petersson(M),Fredrik Christensson(C),Serkan Köse(S).

Programpunkter för arbetsmarknadsutskottets resa till Tyskland den 7-9 september:
-Briefing om tysk arbetsmarknad: en historisk återblick med Karl Brenke, arbetsmarknadsexpert vid Institutet för ekonomisk forskning DIW
-Briefing om det aktuella politiska läget i Tyskland, med mbassadör Lars Danielsson och ministerråd Staffan Hemrå
-Lunch med Jörg Asmussen, statssekreterare på tyska abetsmarknadsministeriet
-Guidad visning av de nordiska ambassaderna
-Möte med tyska arbetsmarknadsutskottet
-Guidad visning av förbundsdagen
-Möte med tyska arbetsmarknadsministeriet BMAS med Christiane Voß-Gundlach, enhetschef för referatet Aktivt arbetsfrämjande
-Besök på Siemens lärlingsutbildning
-Besök på Bundesagentur für Arbeit samt visning av en arbetsförmedling
-Besök på Joblinge ett initiativ för att hjälpa lågutbildade ungdomar att komma in på arbetsmarknaden
-Middag med arbetsmarknadens parter
-Guidad visning av Förintelsemonumentet
-Möte med Dilek Kolat (SPD), vice borgmästare i Berlin och Senator för arbetsmarknad, integration och kvinnor
-Besök på Graefewirtschaft, ett projekt som integrerar invandrare på arbetsmarknaden i statsdelen Kreuzberg

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s