Unik nordisk bredsida mot Ryssland

(FÖRSVAR) Nu på morgonen den 10 april har jag ännu inte hört något i radions nyheter. Reuters nyhetsbyrå skickade ut nyheten redan igår kväll. Nyheten att fem nordiska ministrar i en gemensam artikel i norska dagstidningen Aftonposten går till ett unikt, gemensamt verbalt angrepp på Rysslands aggressiva utrikespolitik. Redan i inledningen slår de fem fast att: ”Den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim är brott mot folkrätten och andra internationella avtal. Det ryska agerandet är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetssituationen.” Det är hårda ord för att komma i ett gemensamt uttalande från fem ministrar från de fem nordiska länderna. De som skrivit artikeln är Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide, Danmarks försvarsminister Nicolai Wammen, Finlands försvarsminister Carl Haglund, Islands utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

De nordiska ministrarna konstaterar att utvecklingen innebär att den säkerhetspolitiska situationen i de nordiska ländernas närområde märkbart förvärrats det senaste året. Att regionen präglas av stabilitet men att vi måste vara beredda på att kriser och händelser kan uppstå.

Ministrarna slår fast att de nordiska länderna måste förhålla sig till Rysslands agerande och inte till Kremls retorik. Ryssland satsar en stor del av sin ekonomi på att bygga upp militären. Detta sker samtidigt som man använder sina stridskrafter för att uppnå politiska mål, trots att det bryter mot internationella folkrättsliga principer.

Det är den ena raka sanningen efter den andra. Ministrarna konstaterar vidare att de ryska militära övningarna ökar precis som den ryska underrättelseverksamheten i Östersjöområdet och i Norden. Den ryska militären uppträder utmanande längs de nordiska ländernas gränser. Ryssland har många gånger kränkt de nordiska ländernas gränser. Speciellt oroande är de för det ryska militärflygets uppträdande som varit direkt farligt för det civila flyget.

Ju mer jag läser av den gemensamma artikeln desto mer förvånas jag över tydligheten, enigheten och den attityd som vi nu får se i denna nordiska bredsida mot Ryssland. Mitt cyniska jag är motvilligt imponerat.

Fortsättningen blir inte mindre tydlig. ”Den ryska propagandan och de politiska manövrarna bidrar till att så splittring mellan länder och inom organisationer som NATO och EU.”

De nordiska länderna ska nu möta den ryska utmaningen        med solidaritet och fördjupat samarbete. Ett samarbete som bygger på gemensamma värderingar och en vilja att hantera utmaningarna tillsammans. Med det utgångsläge som gäller för de nordiska länderna med olika organisationstillhörighet så samarbetar man nära varandra inom de ramar som NATO och EU sätter upp. Det nordiska utgångsläget är defensivt och det finns en gemensam vilja att stärka stabiliteten i norra Europa samtidigt som man tar avstånd från hot och användande av militära maktmedel.

Ministrarna skissar upp ett ökat nordiskt samarbete och betonar solidariteten med de baltiska länderna. Det nordiska samarbetet stärker av sammanhållningen inom såväl NATO som EU samtidigt som det bidrar till att upprätthålla den transatlantiska länken.

Många i mina öron vackra ord. Men var finns det konkreta? Jo, det finns det också. För att effektivt kunna agera tillsammans i en eventuell krissituation är det nödvändigt att förbereda sig genom träning och utbildning. ”Vi kan på många sätt utnyttja en unik övnings- och träningsmiljö för att stärka försvarsförmågan i luften, till sjöss och på land. Den omfattande gemensamma övningsverksamheten med jaktflyg i den så kallade cross border-träningen är en modell att bygga vidare på, och vi vill utreda möjligheterna för att etablera en kvalificerad flygövning, Northern Flag. Vi ska nu ta ytterligare ett steg och erbjuda de olika ländernas flygvapen att använda alternativa baser vid dåliga väderförhållanden.”

Ministrarna ser framför sig ett allt större nordiskt samarbete på en rad områden. Mer samarbete vid internationella insatser som Afghanistan, Mali och Irak. Norden ska vara en aktiv röst i FN när det gäller den fredsbevarande verksamheten. Det finns också några rader om ett militärindustriellt samarbete. De fyra försvarsministrarna och utrikesministern från Island avslutar sin artikel. ”Vi tar vår del av ansvaret för vår region i en orolig tid. Det nordiska samarbetet kompletterar samarbetet i NATO och EU för at öka säkerheten i vår region. Vår gemensamma ambition är att öka förutsägbarheten, bidra till en fredlig utveckling och till att undgå militära händelser och konflikter.”

Jag välkomnar denna i det närmaste deklaration från de fem nordiska ministrarna. Det är också i detta sammanhang en styrka att tala med en röst. Däremot skulle jag ha önskat att också respektive lands finansministrar undertecknat artikeln. Hur mycket samarbete det än blir och hur bra det än är så behövs det mer pengar till försvaret. Mer pengar till allt.

Ännu har jag inte hittat några ryska kommentarer på det nordiska utspelet. Men de lär komma. Däremot fanns på ”Rysslands Röst” från sent igår eftermiddag följande text: ”Ryssland tänker även i fortsättningen förstärka sin säkerhet genom bättring av sitt försvar och samarbete med stater som strävar efter fred, stabilitet och utveckling, uppgav president Vladimir Putin på en ceremoni med landets officerare i Kreml.” Och det fortsatte i samma stil:
”I dag ser vi att många stater intar en allt aggressivare ställning. Konfliktpotentialen ökar i för Ryssland strategiskt viktiga områden, och vi kan inte bortse från dessa hot, menar Putin. Putin anmärkte även att Ryssland är och har alltid varit emot intrång i suveräna staters angelägenheter, eftersom denna praxis leder till utbrott av terrorism.”

…Ryssland är ochhar alltid varit emot intrång i suveräna staters angelägneheter…     Det var ju bra att veta, om någon nu undrade.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Under Försvar, Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s