Säg nej till diktaturerna

Jag är innerligt trött på hymlandet och dubbelmoralen när det gäller Sveriges och svenska förhållande till diktaturer. Tyvärr mycket aktuellt i dessa dagar med ständigt nya avslöjanden om samarbete med Saudiarabien och det kinesiska besöket med applåderande volvoarbetare för premiärminister Wen Jiabao. Delstatliga Telia Sonera exporterar och administrativ utrustning så ett antal diktaturer kan stärka sin makt över den egna befolkningen. Till detta kommer Sveriges gamla förhållanden till ett antal tveksamma regimer i såväl Latinamerika som i Afrika.

Jag kände stor besvikelse när statsminister Fredrik Reinfeldt ställde arbetstillfällen i Sverige före mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Det är inte rätt på något plan. Det finns tillfällen då rikets säkerhet kommer in i bilden som förhållanden och samarbete med stater och regimer vi aldrig annars skulle ha att göra med måste accepteras. Men i fredstid finns det ingen anledning, inga godtagbara skäl att berika oss med blodspengar eller dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter till förtryckare med motivering att tjäna pengar.

Svensk försvarsindustri spelar en betydande roll i affärerna och avtalen med diktaturerna. Sverige befinner sig i en situation att i behöver exportera våra vapen och vapensystem för att vi ska ha råd med inhemsk utveckling och tillverkning. Det är i sig ingen felaktig situation att befinna sig i. Däremot måste vi ha rena händer när det gäller till vem vi säljer.

Intresset från svensk sida har aldrig varit något ”samarbete” med Saudiarabien. Uppgiften har varit att få igång en ensidig svensk export – för att tjäna pengar. Samarbetet med Saudi har gett åtskilliga miljarder till, Sverige. Det så kallade bergrumsprojektet med fem  underjordiska bränsledepåer betydde att 20 miljarder kronor kunde tillföras svenska företag.Till detta kommer konsulthjälp från det svenska fortifikationsverket till det saudiska försvarsdepartementet mellan 1987 och 2009 som har gett inkomster på 300 miljoner kronor.

Att sälja vapen är känsligt. Den gamla tidigare totalt verklighetsfrämmande uppfattningen att vi kunde sälja vapen till alla som lovade att inte använda dem faller på sin egen orimlighet. Det kan inte vara moraliskt fel att sälja vapen till länder som använder dem i frihetens tjänst. Att använda svenska vapen vid internationella fredsframkallande insatser kan inte vara fel. Att sälja vapen till stabila demokratier kan inte vara fel, inte heller till länder som med vapenmakt måste försvara sina medborgare mot död, terror och ockupation.

Den ytterst tveksamma och i många fall helt förkastliga vapenförsäljningen till diktaturer och tveksamma demokratier försvaras av behovet att med hjälp av exporten upprätthålla den svenska försvarsindustrin. Ingår det i strategin att vapenförsäljning till diktaturer ska rädda den svenska försvarsindustrin måste en ny strategi införas.  Den internationella marknaden för svensk vapenindustri är till stor del ”stängd” på grund av den rigida inställningen till NATO. Ett svenskt inträde i NATO skulle på allvar öppna en ny marknad för svenska vapen. ”Behovet” av att göra affärer ned diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna skulle försvinna. NATO är bra för såväl den svenska försvars- och säkerhetspolitiska situationen som för exporten. Sverige behöver NATO.

Svensk försvarsindustri är väsentlig för det svenska försvaret. Försvarsindustrin skiljer sig från övrig industri och tillverkning. Det är bara dumt att hävda något annat. Även om det strider mot de mest grundläggande marknadsekonomiska reglerna får det inte vara fel att gynna svensk försvarsindustri – av försvars- och säkerhetspolitiska skäl.

Även om det handlar om stora pengar så är Saudiarabien ett lätt land att hantera från svensk sida. Riskerna för svensk del om vi säger nej till Saudiarabien får betecknas som förhållandevis små. Men centerledaren Annie Lööf var inne på ett intressant spår när hon tog  upp Kina som exempel på en svensk handelspartner. Varför säga ja till Kina om vi säger nej till Saudi? Redan idag är den svenska handeln med Kina betydande. Inte minst inom telekommunikationsområdet. Den kinesiska polisen och de kinesiska fängelsemyndigheterna använder sig av svensk teleteknologi. Om vi hamnar i ett läge där Kina skulle visa större  intresse för svensk vapenteknologi… Vad gör vi då? Finns styrkan hos landets beslutsfattare att se Kina som den totalitära stat det är? Finns viljan där? Premiärminister Wen Jiabaos besök visade inte mycket av svensk kritik eller fasthet mot ett land som håller den egna befolkningen under ett totalitärt förtryck, ockuperar ett annat land – Tibet – och som på ett närmast kolonialt sätt lägger under sig råvarutillgångar runt om i världen. Det finns en rädsla, och säkert befogad sådan, att inte stöta sig med Kina. Det får konsekvenser.

Vi har en annan stormakt, en annan kärnvapenmakt med alltför många totalitära inslag för att kunna betecknas som en demokrati, med allt för många kränkningar av mänskliga rättigheter för att vi ska  blunda för det som händer. Men de svenska protesterna mot Ryssland är svaga. När Ryssland bestämmer sig för att använda sina energitillgångar för att öka Europas energiberoende vägrar vår regering att göra några andra uttalanden om gasledningen genom Östersjön än de som är miljöanknutna. Att ryska regeringsmedlemmar har förklarat att Ryssland politiskt, ekonomiskt och militärt flyttat sin gräns västerut med ledningens tillkomst har inte kommenterats från regeringen. De ryska militära kopplingarna ignoreras. Den ryska militära upprustningen förringas.  Man får intrycket att goda förbindelser med Putinregimen är viktigare än att kritisera och protestera mot Rysslands militära uppbyggnad i vår direkta närhet.

Oavsett vilken politisk färg, inhemsk tradition eller religiös övertygelse diktaturerna har ska vi i Sverige med våra kunskaper, våra resurser och vår export bidra till att stärka dem.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s