Ville Reinfeldt att alliansen skulle sluta med honom?

Även om en majoritet av riksdagens ledamöter har åsikter som är oantastliga, politiskt korrekta och inte stör någon speciellt så har denna majoritet inte mandat att skriva ner statusen på ledamöter som tillhör en minoritet och företräder idéer och åsikter som är extrema, politiskt inkorrekta och till och med tämligen avskyvärda.  

Det finns två partier i riksdagen som skiljer sig från övriga om man ser till deras historia och idétradition. Det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det ena partiet behandlas som paria av alla övriga partier medan det andra lämnas företräde överallt. I den svenska riksdagen är det mer acceptabelt att hämta sin inspiration från de röda diktaturerna än från de svartbruna. Det borde inte vara så. Oavsett totalitär idékälla är det samma andas barn och det borde ligga i de demokratiska partiernas intresse att hålla samma distans till dessa partier när det gäller närmare samarbete.

En skandal i skandalen är att det till och med gick så långt att man från alliansen efter valet 2014 krävde att statsminister Löfvén skulle räkna in det gamla kommunistpartiet i sitt regeringsunderlag. Annars skulle alliansen gå emot den nya rödgröna regeringen. Ett ultimatum från de borgerliga partierna att en socialdemokratisk regering ska ha inflytande från de gamla kommunisterna – annars får man problem med de borgerliga partierna. Var detta vad de borgerliga väljarna ville ha när de röstade på något av allianspartierna? Nej, det var det sannolikt inte.

Decemberöverenskommelsen kom sedan som pricken över i:et i den demokratiska nedmonteringen. Nu skulle partiledarna göra en överenskommelse utanför riksdagen där man bildade en ny falsk majoritet bestående av S, MP och V. Alliansen lovade då att lägga sina röster så att oavsett vad SD tyckte skulle det inte bli så att den verkliga majoriteten i riksdagen skulle hota den rödgröna regeringen. Alliansen garanterade att trots att man kunde få majoritet så skulle man inte utnyttja denna möjlighet för att genomdriva en borgerlig politik. Om en enskild borgerlig ledamot hade gjort samma överenskommelse med den socialistiska rödgröna regeringen hade denne med all sannolikhet, och med rätta, blivit utesluten ur sitt parti.

Hur Decemberöverenskommelsen dog på pappret är historia. Att DÖ, trots att den skrotades, lever kvar är en demokratisk tragedi. Vid ett flertal tillfällen hade allianspartierna kunnat lägga förslag i riksdagen som SD – utan några motprestationer – skulle ha röstat på.

Vad vi nu ser i Sveriges riksdag är hur många av de bra beslut som klubbades under alliansregeringen monteras ner och ersätts med misslyckad återanvänd socialistpolitik kryddat med V:s och MP:s ibland lätt märkliga uppfattningar. 

Allianspartierna har under sin hittills korta tid i opposition inte lyckats med att stoppa den rödgröna politiken. Man har istället underlättat för att den ska kunna genomföras. Vem bär ansvaret?

För att få någon klarhet i vad det var som egentligen hände efter valet 2014 får vi gå tillbaka till valnatten då statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade att han lämnade både statsministeruppdraget och det som partiledare för moderaterna. Besluten kom överraskande.
Nu lämnade Reinfeldt förvisso statsministerstolen, men partiledarposten hängde han fast vid i flera månader utan att agera som partiledare. Han var partiledare till namnet men han ställde aldrig upp på partiuppdrag som borde utföras av partiledaren. Dessa lämnade han till sin, av sig själv, utsedda efterträdare Anna Kinberg Batra. Ganska typiskt för Reinfeldteran. Att beslut ska förankras nedåt i organisationen blev under Reinfeldt något förlegat, något man inte sysslade med.

Under Reinfeldts självpåtagna timeout som partiledare före sin avgång kom innehållet i Decemberöverenskommelsen till. Det finns de som menar att den kom från Reinfeldts penna, andra har en annan uppfattning. Kanske får vi i framtiden veta hur det förhöll sig.

Men var Reinfeldt tvungen att avgå under valnatten och anse sig besegrad?  Nej, det hade han inte behövt göra eller anse sig vara. Varken moderaterna eller alliansen var besegrad. Vad som hänt under valnatten var att alliansen fått färre röster än de rödgröna understödda av vänsterpartiet. Om SD vid en misstroendeomröstning ställt sig bakom Reinfeldt som statsminister hade vi kanske fortfarande haft en alliansregering. Det hade varit rätt av Reinfeldt att sitta kvar istället för att avgå som statsminister. Detta hade paradoxalt varit det stora problemet för moderaterna – att Reinfeldt suttit stärkt kvar på sin position. Vart hade detta lett regeringen? Och vad hade det betytt för moderaterna? Här kan vi inte annat än spekulera.

Reinfeldt hade kunnat sitta kvar efter valet, men hans agerande tyder på att han fått nog av regerandet och inte ville fortsätta. Med den egoism som präglat Reinfeldts åtta år som statsminister så var det ganska naturligt att han ville att också regeringen skulle gå med honom, vilket ju blev fallet. Han hade kunnat lotsa regeringen över valet, förklarat att han ämnade lämna partiledarposten och låtit arbetet med att hitta en ny partiledare fått ha sin gång. Men det gjorde han inte. Han satt kvar på partiledarposten, överlämnade alla uppdrag som partiledare till sin egen favorit att efterträda honom – moderaternas gruppledare i riksdagen Anna Kinberg Batra. På detta vis styrde han vem som skulle bli hans efterträdare.

Det var Fredrik Reinfeldts frånvaro som partiledare, utan att avgå som partiordförande förrän den 7 mars 2015, som banade väg för Kinberg Batra att utan konkurrens bli ny partiledare. I nästan ett halvår fungerade hon som stand-in för partiledaren när det borde ha varit vicepartiledaren Gunilla Carlssons uppgift. Men då hade inte dessa månader mellan Reinfeldts avgång som statsminister och den extra partistämman blivit den väg som ledde Kinberg Batra till ordförandeposten.

Reinfeldts agerande var ansvarslöst och maktfullkomligt. Ingen i partiledningen hade styrkan att göra vad som vore rätt.
Decemberöverenskommelsen gjorde att Alliansen frivilligt avstod från att utmana den rödgröna regeringen om makten. Den hindrade också den nya moderatledaren från att bli statsminister. Efter Reinfeldt – inget. Var det så Reinfeldt tänkt sig att det skulle bli? Att Alliansregeringens år skulle vara förknippad till honom och ingen annan?

Med facit i hand och den förändring som moderaterna trots allt genomgått efter Reinfeldts försvinnande så har partiet gått åt rätt håll. Inte minst tacksam för detta kan man vara när det gäller försvarsfrågan där nedrustningen med Reinfeldt som pådrivande stoppades. Moderaterna är ännu inte det försvarsvänliga parti man en gång var. Men förhoppningsvis är tiden över då den moderate partiledaren var nedrustningens främste tillskyndare. Men moderaterna ligger fortfarande långt ifrån den försvarsbudget som krävs för att vi ska få ett försvar som klarar de uppgifter den skall enligt besluten i riksdagen. När det gäller försvaret borde moderaterna ansluta sig till liberalernas förslag. Det är inte småjusteringar i budgeten som krävs, det är en rejäl ökning.  Och det har liberalerna förstått.

Tyvärr finns misstänksamheten kvar hos den moderata partiledningen för självständigt tänkande riksdagsledamöter. Man vägrar se dessa som en tillgång. Istället är det möjliga hot som ska undanröjas. Så länge denna misstänksamhet finns kvar kan moderaterna aldrig nå tillbaka till sin gamla storhet.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Finn Bengtsson (M) ställer inte upp för omval 2018

Finn Bengtsson står inte till förfogande för omval 2018! Han meddelade detta på Östgötamoderaternas förbundsråd idag lördagen den 8 oktober 2016 i Skänninge. Här är hela Finn Bengtssons anförande (med tillstånd av Finn Bengtsson):

Partivänner!

Jag är uppriktigt stolt för att vara riksdagsman för Östergötland och representera de moderata väljarna i vårt län. Något jag fått göra sedan 2006, om än på lite krokiga vägar.

Moderat har jag varit ännu längre. Redan som 13-åring gick jag med i Högerns ungdomsförbund – ett år innan det egentligen var tillåtet – för att året efteråt byta namn till Moderata ungdomsförbundet. Som många andra i min generation har jag sedan dess levt med moderaterna i både upp- och nedgång.

Så det är till dels med tungt hjärta jag nu har kommit fram till mitt beslut att inte ställa upp för omval till riksdagen för en fjärde gång. Jag fullföljer – givetvis – min mandatperiod, men efter valet i september 2018 är det över för min del.

Jag är inte trött på att arbeta politiskt och jag är inte trött på att träffa moderata väljare här i Östergötland eller i övriga delar av landet. Dessa möten med väljarna är kanske det som gett mig mest bränsle att fortsätta den politiska verksamheten, det som gjort att det hela känns meningsfullt. Att vara moderat är en del av min identitet, en del av min självbild. Jag har svårt att tänka mig något annat. Därför är det extra svårt att konstatera att mitt parti, mitt moderata parti, är på fel väg på så många områden.

Hade det funnits en verklig vilja från partiledningen att förändra till det bättre, hade jag sett tecken på detta då hade det – kanske – funnits en möjlighet att jag hade bitit ihop, vädjat om väljarnas stöd och med en förhoppning på förändring gett mig i lag med valrörelsen 2018 för att få ett regeringsskifte.

Det finns fyra huvudskäl varför jag tagit detta beslut:

Ett
Vi moderater sitter i riksdagen för att vi ska driva den politik väljarna gett oss mandat att göra. Som riksdagens sammansättning ser ut idag är det inte omöjligt – snarare möjligt – att en gemensamt lagd budget från allianspartierna hade gått igenom. När moderaterna inte ens försöker driva igenom en budget som man vet är bättre för Sverige än det den rödgröna regeringen presterar, tar partiet inte sitt ansvar.

Skulle det leda till att riksdagen antar en alliansbudget och statsministern i detta läge väljer att utlysa extra val – må så vara! Det är inte rätt att medvetet undvika möjligheten att få en egen budget att gå igenom – som vi vet skulle göra Sverige bättre – bara för att vår socialdemokratiske statsminister ska slippa en regeringskris. Vid ett extra val är det vår skyldighet att försöka vinna regeringsmakten för ett bättre Sverige.

Genom Decemberöverenskommelsen drev allianspartierna socialdemokraterna i famnen på vänsterpartiet. En i efterhand, till och med för arkitekterna bakom Decemberöverenskommelsen, obegriplig och orimlig konsekvens.

Att man från de borgerliga partierna ställer kravet att om inte en minoritetsregering samarbetar med det gamla kommunistpartiet, så gör man vad man kan för att fälla den. Men om den samarbetar med de gamla kommunisterna ska den få sitta säkert kvar – ja, det är fel på så otroligt många sätt att jag inte ens ska försöka redogöra för det.

Jag kan inte förstå hur man kan tro att de moderata väljarna tycker detta är rätt. En rödgrön regering som styr Sverige är illa nog. Men att från allianspartierna kräva att de gamla kommunisterna också ska få ett inflytande på denna regerings budgetar är i sig egentligen tillräckligt för att utesluta de ansvariga från respektive parti. Det finns inte i något allianspartis program att man ska underlätta för ett socialistiskt parti att få igenom sin politik.

Två
Moderaterna är ett toppstyrt parti. Intresset att förankra viktiga politiska ställningstaganden och beslut i riksdagsgruppen, och även i partistyrelsen, har nått en ny bottennivå! Nu senast med uttalandet som går emot förslaget om höghastighetståg genom bland annat Östergötland.

Intern kritik och avvikande mening även i sakpolitiska frågor ses som illojalt och är synnerligen ovälkommet. Att ifrågasätta har blivit det mest oönskade beteendet hos förtroendevalda och partiföreträdare utanför partiledningen och straffas på olika sätt. Den demokratiska processen inom partiet har blivit en Potemkinkuliss. En antidemokratisk slutenhetskultur är vad som gäller.

Den rådande antidemokratiska slutenhetskulturen håller på att förvandla moderaternas kärna till en grupp alltmer tysta personer – som vid egna ställningstaganden får känna på repressalier av oproportionell styrka. Partiets ledning tycks vara helt tillfreds med att fostra en grupp ja-sägare i den moderata riksdagsgruppen.

Det finns tyvärr inget intresse i partiets ledning att ändra på detta förhållande, på denna kultur. Skälet är simpelt – det gynnar ledningen. Men det är ett kortsiktigt gynnade som på lång sikt är skadligt för såväl partiledning, partiet som sådant och på våra möjligheter att på sikt locka medlemmar och väljare.

Tre
Jag har haft som ledstjärna att följa mitt politiska samvete och alltid försöka stå på medlemmarnas och väljarnas sida genom att lägga konkreta förslag till omröstningar på våra förbundsstämmor, eller informellt genom täta kontakter med medlemmar, väljare och sympatisörer.

När då partiledningen utmanar viktiga politiska åsikter som jag finner att jag själv, gräsrötterna och ryggraden av partiet i mitt valdistrikt står upp för, skapas en konflikt där jag inte kan annat än visa min lojalitet med dem som valt mig, vilket varken är riksdagsgruppen eller än mindre partiledningen.

Genom den toppstyrda partikultur som råder har partiledningen full kontroll över gruppledningen i riksdagen för att självsvåldigt peka ut personer för de många uppgifter som finns att ansvara för i riksdagsarbetet. Då jag valt att, som jag ser det, ställa mig lojal med mina väljare och partiets gräsrötter – inte minst här i Östergötland – har jag gjort det omöjligt för mig själv att få några uppdrag i riksdagen där jag kan göra en verklig insats.

I detta läge finns det ingen anledning för mig att kandidera till en riksdagsplats som i praktiken blir en statistroll. Även om jag fått stöd från mitt valdistrikt så skulle jag med största sannolikhet bli hänvisad till arbetsuppgifter utan nämnvärd möjlighet till påverkan av uteblivet stöd från partiet centralt, inte ens inom områden där jag har en erkänd och vederlagd sakkunskap och mångårig livserfarenhet, något som annars hade kunnat komma partiet eller dess väljare till gagn.

Fyra
Östgötamoderaternas nomineringsprocess inför valet till riksdagen 2014 var inte partiets finaste stund. När det gällde demokrati, förankring och spridning av uppdrag fanns det mycket till övers att önska. Hur min egen person behandlades kan vi lämna därhän, även om jag själv har svårt att glömma det. Men vad vi inte kan lämna därhän är hur mina nära och kära och de inom partiet som stod upp för mig och min kandidatur drabbades också lång tid efter att listorna var fastställda. Det får inte ske igen.

Och det ligger ett stort ansvar på de som är ansvariga inför kommande nomineringsprocess att det heller inte sker. Östgötamoderaterna är värt bättre! Nu tror jag inte det ska gå så illa vid denna nomineringsprocess med den förras totala misslyckande som varnande exempel.

Men det som drabbade mig under den pinsamma processen med att ta fram en valsedel för riksdagskandidaterna från länet, och de övriga argument jag framfört, gör att jag inte önskar kandidera för en mandatperiod till för moderaterna i Östergötland. Jag vill inte riskera att få genomleva en nomineringsprocess som den som skedde förra gången. Varken för egen del eller för mina vänners.

Till detta kommer det naturligtvis även andra personliga skäl till att inte kandidera, som till exempel det fysiska och psykiska slit som veckopendling till Stockholm medför, men som naturligtvis inte partiet i sig kan hållas till svars för.

Dessutom är inte ett politiskt förtroendeuppdrag ett livslångt arbete. Alla förtroendeuppdrag bör vara tidsbegränsade som man med stor ödmjukhet tar på sig efter att partimedlemmar och väljare anförtrott en person en så viktig uppgift som att företräda dem.
Tack för att Ni har lyssnat.

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Behåll Archer, skrota inte Jas C/D!

Archer

Svenska försvaret kan få ett behövligt tillskott med 24 Archer. Tveka inte ta emot dem!

Det går inte att satsa på ett effektivt och tillräckligt försvar utan att satsa de miljarder som behövs för detta. Försvarsbudgeten måste kraftfullt förstärkas. Det handlar om vårt självbestämmande, vår frihet och vår demokrati!

Sveriges försvar, illa och ansvarslöst skött av de politiskt tillsatta, kan nu få ett behövligt tillskott. Det är 24 ”överblivna” Archer som Norge egentligen skulle ha, men sedan beslutade sig för att avstå. Dessa 24 Archer söker ägare. Egentligen borde frågan aldrig ställas. Det borde för alla vara en självklarhet att de ska stanna i Sverige. Sverige behöver vapen. Sverige behöver soldater. Nu kan vi få vapen. Vapen vi tycker är bra och fungerar. Det vore i det närmaste landsförräderi att låta dessa pjäser lämna landet.
Protester har kommit om att Sverige inte har råd. Det kostar enligt uppgift runt en halv miljard om året att hålla igång dem. Men då får det kosta! I det läge Sverige och Sveriges försvar befinner sig nu har vi inte råd att avstå!
Lika kortsiktigt, dumt, ansvarslöst – välj själv – är det att fullfölja planerna att skrota de nuvarande stridsflygplanen JAS 39 Gripen C/D. Man må kalla det ”utfasning” men det gör inte misstaget mindre. Det handlar alltså om 97 Gripen C/D som ska ersättas med 60 stycken Gripen E. Skrotas planen, förlåt ”fasas ut” är det något av en intill kriminell kapitalförstöring. Bara ett fåtal av de ”gamla” planen har varit i luften mer än 1 000 timmar. Planen är konstruerade för att flyga minst 8 000 timmar! Andra länder uppgraderar sina stridsplan även om de är lite äldre. I debatten förekommer påståendet att utbytet av plan långt före att livstiden är slut beror på att hålla den svenska  stridsflygplansindustrin igång. Av försvarsskäl är det viktigt att hålla vår inhemska vapenindustri igång. Men det får aldrig gå ut över försvarsförmågan. Vad försvaret ska ha för utrustning ska inte beslutas av vapenindustrin. Det är behoven som måste styra. Sverige behöver inte färre stridsflygplan även om de är modernare. Vi behöver fler i vilket fall. Få politiker vågar ställa krav på fler stridsflygplan men det är vad som behövs. Sverige har en stor yta som ska övervakas. Vi har internationella engagemang att ta hänsyn till. Och sedan ska ingen tro att om vi har ett visst antal plan så är dessa i luften. Reparationer och underhåll håller många på marken.

Om planerna på ”utfasning” fullföljs betyder det inte bara att billigare plan ersätts av färre dyrare och förvisso modernare. Det betyder också att flygvapnets operativa förmåga drabbas negativt. Detta måste undvikas! Jag är för svensk vapenindustri och för att den utvecklas och ligger i framkant när det gäller teknik och prestanda. Men det betyder inte att det svenska försvaret måste byta ut allt gammalt så fort det kommer något nytt. Denna vurm för det nya, för det toppmoderna har fått konsekvensen att vi kanske har det bästa när dt gäller teknik – men i en otillräcklig omfattning. Vissa vapen och vapensystem kan förvisso bytas ut mot ett färre antal eftersom prestandan är så mycket bättre. Men det är inte allenarådande.

När det gäller såväl vapen, vapensystem, flygplan, båtar, stridsvagnar som soldater är det inte bara kvalité som gäller. Det handlar också om kvantitet. Kvantitet är också kvalité. Kort och koncist; vi behöver mer vapen och fler soldater. Konstigare än så är det  inte. Resonemanget att vi när de gäller vapen och soldater ska ha precis ”så många som behövs” är obegripligt och ansvarslöst. Det är att från början bygga ett försvar som är anorektiskt. Det stapplar fram, men skulle en del försvinna så rasar allt.

ROLF K NILSSON

7 kommentarer

Filed under Okategoriserade

Försvarspolitiker – Upp till bevis! Rädda Gripen-planen!

När hoppet tänds och man tror att nu har politiken fattat vad det handlar om, nu är det stopp på en ansvarslös och verklighetsfrämmande försvarspolitik kommer beslut som det debattartikeln tar upp. Att göra av med närmare hundra fungerande , nya JAS-plan utan att ha en direkt ersättning är inte landsförräderi – men väldigt nära – om det inte bara är ren dumhet! Nu är det upp till bevis för varje politiker som säger sig vara för ett starkt och fungerande försvar att stoppa detta sabotage mot den svenska försvarsförmågan!

http://www.svd.se/fel-att-skrota-97-nastan-nya-gripenplan

 

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Utan extern och intern säkerhet hotas vårt självbestämmande

Det pratas och småbråkas mycket i svensk politik. Motsättningarna kan ytligt sett verka stora mellan de politiska partierna. Och förvisso finns det motsättningar, något annat ska vi inte tro. Men i de riktigt stora och avgörande frågorna har partierna gjort överenskommelser så att dessa är bortplockade från den dagsaktuella agendan.

Socialdemokraterna har förlorat sin position som det stora partiet med runt hälften, och ibland mer, av väljarkåren bakom sig. Moderaterna verkar ha landat i en position där man är större än någonsin historiskt och får i opinionsundersökningarna ungefär lika stort stöd som socialdemokraterna. Övriga partier (förutom Sverigedemokraterna) är marginaliserade, om de inte genom samarbetsavtal kan hävda sina åsikter – som miljöpartiet gjort med katastrofala följder för landet.

De stora partiöverskridande överenskommelserna kan vara bra för landet – om partierna verkligen är överens i dessa frågor och har ett gemensamt mål. Men idag tycks överenskommelserna mer vara till för att få undan besvärliga frågor som försvårar regerandet, som gör det svårare för politikerna. Decemberöverenskommelsen visade att själva regerandet var viktigare för partierna än att driva de politiska frågorna de fått väljarnas förtroende att förverkliga. Än allvarligare var att överenskommelsen innebar att man ställde de stora politiska frågorna åt sidan i en uppgörelse med sina politiska motståndare. En uppgörelse där man lovade varandra att inte ta upp kampen om regeringsmakten även om man kunde. Regeringsinnehavet blev en intern partiöverenskommelse där mandatgivarnas – väljarnas – åsikter lämnades därhän.

En av de frågor som ställdes åt sidan, trots den situation världen befinner sig i, var försvaret. De båda stora partierna går mot bättre vetande när de inte är beredda att satsa mer pengar på det svenska försvaret.

Och detta gör man i ett läge då Sverige genomlidit en historisk nedrustning vilken såväl socialister som borgerliga är skyldiga till. En nedrustning och nedmontering av försvaret som fortsatt in i 2000-talet. Detta sker då samtidigt som det sker en upprustning av sällan skådat slag i vår direkta närhet.

Det svenska försvaret måste snabbt tillföras åtskilliga miljarder för att kunna nå en nivå där det kan utföra de uppgifter som riksdagen faktiskt beslutat om. Även om dessa inte ens är tillräckliga.

Precis som vårt försvar mot yttre fiender kraftigt behöver förstärkas så måste också polisen göra det för att få stopp på brinnande förorter där polis och räddningstjänst möts av stenkastning och molotovcocktails. Anmäls brott måste de utredas, anmäls pågående brott ska det finnas tillräckligt med polisresurser så att polisen kan rycka ut till brottsplatsen. Allt annat är oacceptabelt.

Det är inte populärt i media eller bland opinionsbildare att hävda att försvars- och säkerhetspolitiken är vad som borde prioriteras. Sociala frågor, utbildning, energi är alla viktiga men helt underställda de frågor som handlar om rikets säkerhet. Sverige måste ha resurser för att kunna hantera såväl den yttre som inre säkerheten. Samtidigt som det svenska försvaret har stora brister har vi en inrikes ordningsmakt som håller på att kollapsa. Ett akut problem som allt för länge har mörkats och skjutits på framtiden.

Precis som vi måste tillföra medel till försvaret för att skydda oss mot yttre fiender måste vi tillföra polis och säkerhetspolis medel för att trygga den inrikes säkerheten. Detta är två problem som egentligen är ett och detsamma. Att politiken måste ge tillräckliga resurser för att försvara vår demokrati, vår frihet och vårt självbestämmande. Klarar vi inte det blir det inte heller de politiker vi valt som löser energin, utbildningen eller socialpolitiken. Då är det någon annan som gör det för oss. Förhoppningsvis är det inte för sent. Men det måste hända något nu – inte morgon eller i övermorgon. Då kan det vara för sent.

ROLF K NILSSON

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Trump ett hot mot den fria världen

För varje presidentval i USA har det blivit allt svårare att som svensk konservativ helhjärtat ställa upp på de kandidater det republikanska partiet för fram. Men nu kan man inte lägga karbonpapper mellan amerikansk och europeisk, ja varför inte svensk, konservatism. Det är allt för mycket som skiljer.
Som europeisk, som svensk, konservativ har jag kunnat se mycket hos de republikanska presidentkandidaterna som jag gillat. Men med åren har det blivit allt svårare. Hos mig är fortfarande Ronald Reagans porträtt som hänger på väggen.

Årets republikanske presidentkandidat Donald Trump känner jag överhuvudtaget ingen gemenskap med, inget jag överhuvudtaget kan sympatisera med. Tvärtom. Jag blir rädd för vad Trump säger att han vill göra. Jag blir rädd som konservativ, som svensk, som europé, ja som människa.
Vad jag framför allt är rädd för är att Donald Trump menar precis vad han säger. Och det verkar bara bli värre och värre. Nu senast är det intervjun i New York Times förra veckan då Trump inte gav det självklara svaret ”ja” på frågan om USA skulle bistå Estland militärt om det blev angripet av Ryssland. Istället gjorde han det hela till ekonomisk fråga. Om ett NATO-land – när det gäller sina försvarsutgifter – inte når upp till två procent av BNP ska de inte heller förvänta sig att NATO:s solidaritetsklausul gäller, i alla fall inte för USA. Helt plötsligt har presidentkandidaten Trump gett en möjlig angripare grönt kort för attack. Ingen militär solidaritet från USA:s sida om man inte når upp till tvåprocentmålet! Blås till attack och låt bomberna falla!

Förre republikanske talmannen i representanthuset Newt Gingrich, vars storhet jag aldrig förstått, har i CBS gått ut och försvarat Trumps ovilja att bistå ett litet, demokratiskt, europeiskt land som är medlem i NATO. Kommentaren var dum, okänslig och visar på en amerikansk självbild som ibland är allt annat än sympatisk. Möjligen försökte Gingrich sänka nivån på sitt uttalande för att ligga i samma dumhetsdivision  som presidentkandidaten Trump.

Newt Gingrich förklarade för CBS något i still med: ”Jag är inte säker på att jag skulle riskera ett kärnvapenkrig för några förorter till St Petersburg”. Det är alltså den fria republiken Estland som i Gingrich ögon är ”förorter” till St Petersburg. Förhoppningsvis förblir Gingrich insatser i amerikansk politik historia.

Men för att återgå till Trump. Jag tror inte det finns någonting som är försonligt med Donald Trump. Tyvärr personifierar han i allt för många fall karikatyren på amerikanska politiker – isolationist, dryg, fördomsfull, nedlåtande, okunnig och med en världsbild som allt annat ligger i paritet med verkligheten.

Donald Trump är en fara för hela den fria världen vilken han tycks vara helt beredd på att isolera USA ifrån. Jag är inget större fan av Hillary Clinton. Men står valet mellan Clinton och Trump så föredrar jag Clinton. Trump är ett hot mot hela den fria världen. Förhoppningsvis finns det tillräckligt många amerikaner som i det kommande presidentvalet ser igenom Trumps populistiska politik och vad den skulle leda till. Inte för Clinton, men mot Trump!

ROLF K NILSSON

 

 

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Borgerligheten har mycket att tacka Thorbjörn Fälldin för

Hörde på radionyheterna i morse att Thorbjörn Fälldin har gått bort, 90 år gammal. Olika hel- och halvkändisar har under hela dagen kommit till tals i både radio och på nätet om hur de minns mannen, statsministern och centerledaren Fälldin och deras uppfattning om hur han påverkat svensk politik. Och i allas uppfattningar finns det mycket respekt.

Jag var 14 år då jag första gången stötte på namnet Thorbjörn Fälldin och läste en artikel honom i ”Svensk Linje” som jag fått låna av min syster som var medlem i Fria moderata studentförbundet. Det var egentligen två artiklar, om jag inte minns fel, som jämförde centerns båda vice ordförande Thorbjörn Fälldin och Johannes Antonsson och spekulerade i vem som skulle efterträda Gunnar Hedlund som partiledare för centern. Något år senare valdes Fälldin till Hedlunds efterträdare.

Centern blev allt starkare som parti under 70-talet. Inför valet 1976 var det helt givet att det var centerledaren som skulle bli statsminister och bilda regering om de tre borgerliga partierna fick majoritet i riksdagen. Om jag inte minns fel fanns där folkpartiröster som menade att Per Ahlmark borde bli statsminister. Att vi som var moderater ville ha Gösta Bohman som statsminister var en önskan som vi alla förstod inte skulle förverkligas. Det fanns inte så få, i både folkpartiet och centern, som var av den absoluta uppfattningen att moderaterna inte ens borde sitta med i den borgerliga  regeringen utan fungera som stödparti. Men nu blev det en trepartiregering där Thorbjörn Fälldin, trots stora motsättningar, kunde hålla ordning på ministrarna trots stora egon och kanske inte den största viljan att kompromissa. Han kunde tygla en rasande Bohman och få en pratglad Per Ahlmark att hålla tyst. Under det borgerliga maktinnehavet 1976 till 1982 var Fälldin statsminister i tre regeringar. 1978-1979 lyckades Ola Ullsten lura till sig statsministerposten i en ren folkpartiregering, men det är en annan historia.

Trots regeringskriser, avhopp och en i många frågor alltför socialdemokratisk politik så lyckades de borgerliga partierna med en hel del. Eller som många internt inom MUF:s ombudsmannakår i eländet kunde konstatera att ”det är bättre med en borgerlig regering som inte håller sina löften än en socialdemokratisk som håller sina!”

Regeringarna med Fälldin som statsminister visade att det gick att bryta ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav. Det svenska folket var inte dömt att i all framtid rösta och låta sig styras av socialdemokrater. De borgerliga regeringarna 1976-1982 präglades av bristande rutin och kunskap om hur regerandet fungerade. Men erfarenheterna från dessa år har borgerliga regeringar sedan dess tagit med sig och därmed kunnat prestera bättre.

Jag vill inte säga att Thorbjörn Fälldin var en populär politiker i mina då ungmoderata kretsar. Men han var en respekterad politiker. I slutet på 80-talet i en ganska hetsig diskussion mellan inbitna moderata rojalister och republikaner fanns där även bland rojalisterna de som – om det nu skulle bli så – kunde tänka sig Thorbjörn Fälldin som Sveriges president.

Thorbjörn Fälldin visade med sitt ledarskap att vänstern inte hade monopol på makten, att Sverige inte var dömt till att evigt styras av socialdemokrater. Och han visade att borgerliga politiker kunde samarbeta i regeringsställning. Borgerligheten har mycket att tacka Thorbjörn Fälldin för.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade