Chamberlain 1938 – Trump 2018?

Mötet mellan president Trump och Nordkoreas arvsdiktator Kim Jong-un var historiskt. Om det torde det inte råda något tvivel. Men resultatet av mötet vet vi ännu inget. Möten och uppgörelser mellan demokratiskt valda ledare och diktatorer brukar inte sluta med fördel för den demokratiskt valde.

Lyckas Trump med att få bort Nordkoreas kärnvapen har han åstadkommit oerhört mycket. Men hur blir det med diktaturen? Risken är uppenbar att konsekvensen av mötet och kommande eventuella förhandlingar mellan USA och Nordkorea resulterar i att diktaturen förstärks – med materiellt bistånd från USA –  vilket blir priset för en nedmontering av kärnvapnen.

Trumps översvallande positiv ord om Kim Jong-un efter undertecknandet kändes helt fel. Att prisa den nordkoreanske diktatorn känns inte rätt någonstans.

Det finns all anledning att se framtiden an utan några större förhoppningar. Trump ser till vad som är bäst för USA – och det är att kärnvapnen försvinner. Kim Jong-un ser till vad som är bäst för den nordkoreanska diktaturens fortlevnad. Detta kan sluta i katastrof för omvärlden, för Sydkorea och inte inte minst för människorna i Nordkorea.

Det går inte att ”lägga historien bakom sig” vilket tycks vara de båda ledarnas officiella uppfattning.  Lyckas Donald Trump få mötet med Kim Jong-un och den fortsättning som följer till att resultera i något positivt för alla inblandade går han till historien för detta. Men ingenting talar egentligen för ett lyckligt slut. Jag vill ha fel och jag vill bli positivt överraskad.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Om Sovjetisk och rysk kemverksamhet

Artikel som rekommenderas i Realia-Posten

http://realiaposten.se/artikel/170/%22ryssarna-medvetna-om-sina-egna-logner%22-del-ii

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Dagens panelåsikter

Rätt fantasilösa frågor idag.

http://rokrini.se/Panelen%20den%201%20april%202018.pdf

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Första numret av Realia-Posten!

Första numret av Realia-Posten nu ute! Läs och begrunda!

http://www.realiaposten.se/artikel/87/realia-posten-nr-1-2018

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Lite åsikter om ”Panelen” i Godmorgon Världen

Och så var det åsiktspanel i ”Godmorgon världen” igår som vanligt. Har kommenterat frågorna. Ingen höjdarpanel denna gång. Helle Klein kom dock med årets hittills, enligt min uppfattning, grövsta politiska missuppfattning när hon förklarade att ”Miljöpartiet behövs i svensk politik”. Men – vem är förvånad?

http://rokrini.se/Panelen%2025%20mars.pdf

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Scherman avslöjar brutala sanningar

Rolf genom 2_Pro_burned

Rolf K Nilsson

”Problemet med riksdagen är inte antalet. Problemet är att ledamöterna inte får agera som förtroendevalda, som företrädare för sina väljare”

Helsingborg den 24 mars 2018: Har nu sett första avsnittet i Jan Scherman reportageserie ”Länge leve demokratin”. Scherman verkar ha fångat precis hur illa det förhåller sig i riksdagen. Att det inte var bra kunde jag själv uppleva under de fyra år jag hade förtroendet att representera medborgarna på Gotland i. Jag lämnade riksdagen 2010. Och efter det tyder allt på att det blivit än värre. Partiledningarnas och de högre partitjänstemännens bristande respekt för de förtroendevalda skrämmer.Jag minns själv hur den store ledaren Fredrik Reinfeldt mycket tidigt av mandatperioden, synnerligen irriterad, förklarade för den moderata riksdagsgruppen att det inte var gruppens uppgift att ifrågasätta förslagen som kom från regeringen. ”Tro inte ni är någon remissinstans, er uppgift är att rösta igenom våra förslag. Det är priset ni får betala för att ni sitter här.” Den dagen tappade jag förtroendet för Fredrik Reinfeldt.

Skilj på parti och riksdagsgrupp
När en riksdagsledamot blir statsråd sitter denne inte kvar i riksdagen – en ersättare kallas in som tjänstgör. Ett statsråd kan inte vara ledamot i den riksdag som har till uppgift att granska regeringen och dess arbete.

Att regeringen agerar chef över riksdagsledamöterna – över dem som ska granska regeringens arbete – är ingen hemlighet. Ledamöter kallas till departementen för att informeras och få besked hur de ska agera när deras frågor tas upp i debatten. Den som granskas instruerar granskaren och talar om hur denne ska agera.

Jag skulle tro att ordningen är ungefär densamma i samtliga partier. I den moderata riksdagsgruppen ”valdes” statsminister Fredrik Reinfeldt till gruppordförande (ska inte förväxlas med gruppledaren som är viceordförande och sköter det praktiska arbetet). Under åren som statsminister var Reinfeldt ordförande för det största regeringspartiets riksdagsgrupp trots att han inte satt i riksdagen.

Reinfeldt var alltså ordförande i den näst största riksdagsgruppen som hade i uppdrag att granska honom i hans roll som regeringschef. Hade det inte varit en rimligare ordning om partiledarna inte hade några uppdrag i ”sina” riksdagsgrupper när de samtidigt är statsråd? Kan en riksdagsledamot göra en objektiv granskning av statsministern när alla vet att möjligheten till uppdrag och en existens utanför frysboxen hänger ihop hur med högt man sjunger i hyllningskören?

I en fungerande demokrati ska partierna fungera som smörjmedel mellan de förtroendevalda och väljarna/medlemmarna. Men i takt med att antalet medlemmar minskat har partiapparaterna, partiledningarna med anställda experter och lojala utförare av partitopparnas order tagit över kontrollen över de förtroendevalda. Allt från det demokratiska inflytandet till de ekonomiska resurser lagen hänvisar ledamöterna har stegvis plockats av de folkvalda.

Den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson tycker att riksdagsgrupperna ska vara självständiga juridiska personer. En rimlig ordning, mer angeläget än någonsin att införa.

Med öppna ögon arbetar riksdagsledamöterna mot sina egna intressen genom att inte motsätta sig den rådande praxisen. Med juridiskt värdelösa lojalitetsförsäkringar knyter partiledarna och människorna runt dessa ledamöterna till sig för att få dem att lyda och bejaka. Men om riksdagsledamöterna kunde spränga sina partibojor och hävda de rättigheter lagen tillskriver dem hade situationen kunnat bli en annan. Finns kraften hos ledamöterna eller är de för evigt fångade i partierna mentala fållor? Oa

Oacceptabel förhållande
TV-programmet visade på ett oacceptabelt förhållande där demokratin inte står i centrum. Något måste göras. Men vem kan göra det? Vem vill? Vem vågar? Vem har styrkan? Måste det till ett nytt parti utan gamla bindningar som går in och ser till att riksdagen blir det maktcentrum det ska vara med ledamöter som verkligen ser sig som väljarnas företrädare?

Men hur realistiska är dessa ”nya” partier som vill komma in i riksdagen? Tyvärr hemfaller de ofta åt ren populism som i sin förlängning inte är demokratifrämjande.

Ett av de mer populistiska förslagen, som också har fått fotfäste i riksdagen, är att demokratin skulle främjas om antalet ledamöter var färre. Det kan inte vara mycket mer fel. Att skära ner antalet ledamöter är att göra riksdagsuppdraget än smalare med färre medborgare som får möjlighet att tjänstgöra. Stora delar av landet skulle bli utan representation i vår högsta beslutande församling. Men framför allt skulle partierna bli ännu lättare att toppstyra.

Problemet med riksdagen är inte antalet. Problemet är att ledamöterna inte får agera som förtroendevalda, som företrädare för sina väljare.

Demokrati kostar och den måste få kosta. Däremot finns det all anledning att se över hur partistödet ska fördelas eller betalas ut. När det gäller riksdagen så är det riksdagens ledamöter som ska åtnjuta de medel som avsätts för administrativt stöd, för sekreterarhjälp osv. Inte som idag för att förstärka partiledningarnas kontroll över de folkvalda.

Partimakten måste reduceras
Är de kommande programmen lika avslöjande bör det ge reaktioner såväl bland väljarna som hos de politiker som verkligen vill företräda dem. En sak torde stå helt klar – partimakten måste kraftfullt reduceras. Och det borde vara möjligt också för de som inte vill vara med i ett parti eller känner sig hemma i de nu existerande partierna att kunna bli förtroendevald politiker utan att ingå i ett tvångskollektiv.

ROLF K NILSSON

 

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Panelåsikter 18 mars

”För Sverige hade det varit bra om miljöpartiet lämnade regeringen! Det hade varit ännu bättre om också socialdemokraterna gjorde det!”

http://rokrini.se/panelen%2018%20mars.pdf

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade