”Svedjebruk inte lämpligt för partiskötsel”

KRÖNIKA Jag befinner mig i en situation som jag inte har gjort på många år. Jag har inga förtroendeuppdrag för moderaterna. Och jag har inte betalt in min medlemsavgift för innevarande år. Det var många år sedan jag var här förra gången. Jag var kritisk mot partiets utveckling då och idag är jag mer missnöjd än någonsin. Men att bara avsluta ett partimedlemskap som varit i 47 år det gör man inte. Det finns ett hopp om tillfrisknad, även om det blir mindre för var dag som går.

Och när funderingarna är som starkast kommer Tove Lifvendahl med sin ledare i SvD den 19 mars. Hon är klok Tove Lifvendahl. Och hon har modet att inte förtiga den bistra sanningen om hur illa det verkligen förhåller sig med moderata samlingspartiet. Det är en ren avrättning av den politiska linje som moderaterna slagit in på och den utförs av befälhavaren på det moderata tidningsslagskeppet Svenska Dagbladet! Och det känns bra, mycket bra. Vi är många som ignorerats av den moderata ledningen som avvisats som illojala och gärna lite dumma för att vi inte accepterat och förstått de intelligenta förutseende planer som smitts runt partiledaren.

Tove Lifvendahl börjar sin ledare med att referera till den gamla högeraffischen från 1953 om att Högern var att lita på. Oavsett om man var medlem, sympatisör eller motståndare kunde man räkna ut var högern, och senare moderaterna, åsiktsmässigt skulle befinna sig långt innan det kom ett pressmeddelande eller uttalande från partiledaren. Företrädare för partiet kunde tala öppet och skriva debattartiklar utan att riskera att hamna i motsatt uppfattning till ”partiet” eller partiledaren därför straffas med allt från att ”glömmas bort” till anklagelser, utfrysning, nonchalans m.m. Listan kan tyvärr göras lång.

Tove Lifvendahl skriver om vad som krävs för att man ska gilla ett parti:
”1) En tydlig principiell inställning gällande medborgarens relation till staten och till andra medborgare som går att känna igen i de olika sakfrågor partiet tar ställning i. 2) Uthållighet i positionerna: samma grundläggande ståndpunkt behöver vara synbar i frågor över tid. 3) En trovärdig och transparent förklaring i de fall där partiet byter åsikt.”

Lifvendahl konstaterar att moderaterna har misslyckats med alla tre. Hon skriver:
”Att det stora borgerliga partiet triangulerade Socialdemokraternas politik möjliggjorde maktinnehavet. Men priset Moderaterna fick betala för åtta år vid makten var skyhögt. Flera kommandohöjder övergavs; problemformuleringen från vänster fick gälla även för högern.” Och jag håller med! Det är lika bra att fortsätta citera denna utomordentliga ledare:

”Utöver de kraftiga och djupt ideologiska omsvängningarna i synen på arbetsmarknaden, ägandet i samhället och synen på offentlig sektor, ska också nämnas försvarspolitiken, en kärnfråga som Moderaterna övergav. Dessa omsvängningar har varit av en karaktär att de inte har gått att försvara, utan har fått kärnväljare att bli förbannade.” Så rätt, så rätt. Försvarspolitiken är enligt min uppfattning det största förräderiet moderaterna gjort sig skyldiga till under sin socialdemokratiska era.

Tove Lifvendahl konstaterar vidare att ett ledarskap som det nu har beskrivits är ryggradslöst och frestar på tålamodet. Hon minns också att det när moderaterna stod på topp under regeringsåren så hette det ”det Anders Borg säger är alltid rätt”. Och kritiken är än en gång så korrekt den kan vara:
”När sådan intern religiositet tillåts få fäste blir lätt den principiella hederligheten det första offret, förutsatt den som ges samma makt som en sektledare inte är hängivet bokstavstrogen idéprogrammet. Det var nu inte Anders Borg.”

Det är länge sedan jag läst en så naken och rakt på-sak-ledare som utan minsta sentimentalitet avrättar de Nya Moderaterna under Anna Kinberg Batras ledning. Moderaterna svajar och det finns tre frågor där partiet borde kunna komma med bättre lösningar än socialdemokraterna tycker Tove Lifvendahl. Och då handlar det om: Det yttre försvaret, det inre försvaret och integrationen. Det är lite trist att inte ha några invändningar mot en ledartext så lång som denna. Men jag håller med, igen. Denna gång är läsningen ren njutning, från början till slut! Eller vad sägs om det här konstaterandet:

”Moderaternas tapp i opinionen är därför förväntat och dessvärre välförtjänt. Under regeringsåren brände man den idémässiga marken. Men svedjebruk är inte en lämplig metod för partiskötsel. Hanterar man idéer, människor och väljarrelationer som alla behöver en långsiktig omsorg, är det dumt att sätta eld på fundamenten.”

Hade jag haft någon i min direkta närhet just nu hade jag tvingat vederbörande till att lyssna på mig när jag högläser Tove Lifvendahls ledare i Svenska Dagbladet från i söndags.

Har ni inte läst Tove Lifvendahls ledare så gör det! Det finns på nätet! Och jag är knappast mer motiverad att betala in medlemsavgiften efter att ha läst ledaren.

ROLF K NILSSON

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Försvarsbluffen fortsätter. Nålpengar ska mörka behoven!

DEBATT  Fem av vår politiska partier har nu gjort en ny överenskommelse för att ”stärka” försvaret”. ”500 miljoner kronor mer redan i år” förmedlar nyhetsredaktionerna. Man kan förstå att liberalerna har hoppat av detta spel för gallerierna.

Nu är förvisso varje krona som försvaret får bra. Men de 500 miljoner partierna bakom uppgörelsen kommit överens om är nålpengar i sammanhanget. Det behövs så mycket mer. Det är i det närmaste pinsamt när partierna nu förklarar för medborgarna hur bra denna förstärkning till försvarsmakten är och allt vad den betyder. Det enda jag får i huvudet är den gamla barnvisan ”Om pappa ville ge ja en femöring”. Femöringen räckte inte då och de 500 miljonerna räcker inte nu.

Hur mycket pengar som försvaret ska stärkas med under de kommande åren är inte klart. Det vill inte försvarsministern tala om. Här ska man också budgetförhandla med vänsterpartiet. Vad nu det kan led till…

Att de pengar som nu anslås i försvarsbudgeten inte räcker till för att täcka behoven är de flesta överens om. Men allt för många har valt att tiga om vilka de verkliga behoven är för försvarsmakten för att kunna nå upp till en rimlig försvarsförmåga.

Det ligger inget orimligt i att ett land som Sverige avsätter två procent av BNP till försvarskostnaderna. Tvärtom, det är ganska skäligt. Och två procent det skulle innebära en fördubbling. Och det är vad två av våra riksdagspartier vill ha – liberalerna och kd.

Det den så kallade försvarsgruppen bestående av Mikael Oscarsson (KD), Anders Schröder (MP), Åsa Lindestam (S), Daniel Bäckström (C) och Hans Wallmark (M) kommit överens om är 500 miljoner i år till totalförsvaret. Det var en ganska nöjd församling som höll presskonferens. Nöjda med att man kommit överens. Någon anledning till att vara nöjd med beloppet finns inte.

Vad socialdemokraterna vill, det vi egentligen inte. Inte heller så miljöpartiet. Allianspartierna vill höja försvarsanslagen från vad de är idag. Men det är bara liberalerna som når en realistisk nivå med sina förslag i förhållande till behoven.

Moderaterna vill ge försvaret 500 miljoner i år, 2 miljarder 2018, 3 miljarder, 2019 och 3 miljarder 2020.

Kristdemokraterna vill höja försvarsanslaget men ser helst att försvarsmakten först tar fram en åtgärdslista för att stärka försvarsförmågan – sen kan man fatta beslut. KD vill att försvarsanslaget ska fördubblas på sikt för att nå 2 procent av BNP.

Centern vill som de andra allianspartierna höja anslaget på kort sikt men precis som KD att försvarsmakten tar fram en åtgärdslista innan beslut fattas om beloppet. Centern vill också att försvarsanslaget ska höjas med elva miljarder årligen från 2021 för att kunna motsvara 1,3 procent av BNP.

Liberalerna, som inte ingår i uppgörelsen, vill ge försvaret 4 miljarder i år. Lika mycket 2018 för att fördubbla den summan 2019. 2020 vill man ge 12 miljarder för att 2026 vara uppe i en försvarsbudget på 90 miljarder.

Liberalerna och kristdemokraterna är de allianspartier som står för de mest realistiska siffrorna om man ser till de behov försvarsmakten har. Centern och moderaterna, två tidigare mycket försvarspositiva partier, är mest ovilliga att satsa de pengar försvaret behöver.

Det ska bli mycket intressant att se vad de 500 miljoner som tycks bli den förstärkning försvaret får i år räcker till. Enligt försvarsministern är det mycket som den pengen skulle räcka till. Det skulle bland annat handla om förstärkningar av Stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga från och med 2018, starkt motstånd mot cyberangrepp och förstärkning till totalförsvarsplaneringen. En siffra som också ska räknas in i de 500 miljonerna är de en ökning av de ekonomiska resurserna till kommuner, landsting och länsstyrelser.

Som det nu är fortsätter partierna med sina överenskommelser att mörka de verkliga försvarsbehoven. Ett spel för gallerierna, en uppvisning i politisk enighet som just nu inte är tillräckligt för rikets säkerhet.

ROLF K NILSSON
Helsingborg
f.d. riksdagsledamot(M) för Gotland

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Kan moderaterna hitta tillbaks till sina rötter? Eller vill man inte?

DEBATT På två månader har moderaterna tappat en tredjedel av sina sympatisörer enligt Demoskops mätningar och är nu nere på 16,6 procent. Detta innebär att gapet till socialdemokraterna är över elva procent, men ännu värre är att Sverigedemokraterna nu är större än moderaterna med sina 18,2.

Anna Kinberg Batra har misslyckats som partiledare. Moderaterna har misslyckats som det ledande oppositionspartiet. När Fredrik Reinfeldt tillsammans med Per Schlingmann tog bort ideologin som bas för den moderata politiken lade de grunden till det tapp i opinionssiffrorna vi nu ser. Detta kombinerat med bristen på ledarskap och ett envist fasthållande i den reinfeldtska toppstyrningsmodellen kräver nu sitt pris.

Trots ett i många stycken tappert kämpande KD har alliansen misslyckats med att framställa sig som ett regeringsdugligt alternativ till den sittande rödgröna regeringen. Decemberöverenskommelsens anda har fått styra även sedan man formellt sagt upp den. Det räcker inte med att prata borgerlig politik. Politiken måste också drivas med emfas, övertygelse  och en verklig vilja att förverkliga den. Detta saknas idag.

Kan moderaterna komma tillbaka som det stora oppositionspartiet? Tveksamt. Och ännu mer tveksamt om en comeback skulle innebära att man åter hamnar på en fast liberal-konservativ grund att agera utifrån.

Bristen på ledarskap, bristen på ideologi och bristen på vilja leder mot en kollaps för partiet. Att överge det ständiga strävandet efter sänkta skatter för att ge individen större frihet var ett katastrofalt misstag. Ett ännu större misstag var när partiet svek försvaret och vid makten istället ökade den socialdemokratiska nedläggningstakten. Ett starkt försvar och strävan efter sänkta skatter är delar av den moderata partisjälen som inte går att överge utan att partiet förändras i grunden.

Finns förmågan? Finns idéerna? Finns viljan hos moderaterna att med en stark borgerlig politik få alliansen att åter hamna i regeringsställning? Jag tror inte det. Inte hos den nuvarande ledningen. Inte med den nuvarande tillfällighetspolitiken och inte utan någon ideologi. Moderaterna måste hitta tillbaks till sina rötter och hålla fast vid dem.

Alliansen är fortfarande chansen till ett borgerligt regeringsinnehav. Men den blir allt mindre för vecka som vi närmar oss valet. Ansvaret ligger hos de borgerliga partierna – gör något! Snart kan det vara för sent.

Rolf K Nilsson
Helsingborg
f.d. riksdagsledamot (M), för Gotland

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Inför aktiv totalförsvarsplikt för alla

(LEDARE) Det var rätt av regeringen att återaktivera värnplikten. Men man skulle tagit steget fullt ut och öppnat för en allmän aktiv totalförsvarsplikt för alla medborgare.

Något överraskande kom beskedet från regeringen att man aktiverar den vilande militära värnplikten. Den frivilliga tillströmningen för att besätta de vakanser som finns räcker inte till. (Vilket är ganska begripligt med tanke på de ekonomiska förhållandena och avsaknaden av civilt meritvärde.)

Försvarsmakten ställer sig positiv och personaldirektören tycker att det är ett utmärkt beslut.

Beslutet låter bra, men om man ser till vad det direkta utnyttjandet blir av detta återinförande är det i det närmaste löjligt. 13 000 ungdomar ska mönstra och sedan ska 4 000 väljas ut för militär utbildning. 2 500 plockas av frivilliga och resterande 1 500 av inkallade värnpliktiga. Detta för att ”stärka försvarsförmågan” och fylla de luckor som den frivilliga rekryteringen inte lyckats med.

Fyra tusen är bättre än 2 500. Och att försvarsförmågan stärks med 1 500 värnpliktiga kan förvisso vara riktigt. Men det avslöjar bara hur bristfälliga resurserna är. Finland ökar med 50 000 soldater. Det kan man kalla förstärkning.

Sverige behöver båda frivillig rekrytering och värnplikt. Vi behöver både heltidstjänstgörande frivilliga och värnpliktiga. Och vi behöver avsevärt fler soldater än de siffror som det nu bollas med. Återinför gärna värnplikten – men då ska den vara allmän, för alla. Inte att en bråkdel av de som är värnpliktsskyldiga kallas in för tjänstgöring med hjälp av en tvångslag.

Att med hjälp av lagen kalla in 1500 ungdomar att tjäna landet finner jag i det närmaste pinsamt. Värnplikten blir för dessa ett tvång ganska likt ett straff som en förödande stor majoritet av de aktuella årskullarna ”slipper”.

Vad våra politiker i flera år valt att bortse ifrån är att kvantitet också är kvalité när det fäller försvaret. Det miniförsvar vi har idag täcker inte det behov som finns. De antal vi talar om när det gäller behovet av soldater, stridsvagnar, stridsfordon, robotar, artilleri, flygplan, fartyg, handeldvapen, ja allt vad materiel man kan tänka sig är otillräckligt.

Det är få av våra politiker som vågar tala om hur mycket vi skulle behöva öka försvarsanslagen för att komma i närheten av det behov som finns. De svenska försvarskostnaderna måste fördubblas. Och värnplikten måste bli allmän och gälla för alla.

Sverige bör göra om den återuppväckta värnplikten till en aktiv totalförsvarsplikt med en väpnad del och en civilförsvarsdel. Det svenska civila samhället står lika oförberett som det militära och här krävs enorma resurser för att samhället ska fungera i kristider.

Det var ett enormt misstag att avrusta försvaret som såväl s-regeringar som alliansen gjorde. Och det var ett lika stort misstag att upphöra med den militära värnpliktstjänstgöringen.

ROLF K NILSSON

Gå in och ”gilla”  facebooksidan @jatillvpl

 

2 kommentarer

Filed under Okategoriserade

Varken förnuft eller frihet att upplåta hamnplats i Karlshamn till Ryssland

 ”Förnuft och frihet vann slaget om Karlshamn” kunde man läsa som rubrik över en ledare skriven av PM Nilsson i Dagens Industri i veckan som gått. Det handlar om Nord Stream. Men det var inte förnuft eller frihet som vann. Det var girighet. Girighet med rikets säkerhet som insats.

Oftast håller jag med PM Nilsson i hans åsikter som vi kan ta del av i DI. Men när det gäller Nord Stream så finns det inte mycket jag är ense med honom om.

PM Nilsson har så länge jag kan minnas ställt sig positiv till de ryska gasledningarna och ser det hela som ett friskt spel mellan olika konkurrerande företag i en värld av frihandel. Och är det inte den perfekta frihandelsvärlden så är det åtminstone lite av den – och det är bra. Jag ser det inte så. Inte alls.

Ett faktafel tycks också ha kommit med i PM Nilssons ledare. Han skriver om 700 fartyg med rysk anknytning i Karlshamn under ett år, men senare uppgifter hävdar att det handlar om 70. Onekligen en viss skillnad om nu antalet skulle vara ett skäl att låta Nord Stream/Gazprom använda Karlshamn som upplagringsplats.

Både kommunpolitiker i Karlshamn och på Gotland har agerat ansvarslöst, förblindade av möjligheten att bättra på sina kommuners ekonomi med pengar direkt eller indirekt från Ryssland.

Tungt ansvar
Gotlands ansvariga kommunpolitiker lyssnade på regeringen och sa denna gång nej till att upplåta hamnen i Slite till ryska intressen. Det är bra även om det kanske var mer påtryckning än ändrad uppfattning som fick de de gotländska socialdemokraterna att ändra sig. I Karlshamn är situationen en annan. Här går de 100 miljoner som Nord Stream vill betala före rikets säkerhet. Om mina uppgifter stämmer så var det bara moderaterna och en sverigedemokrat som röstade emot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet röstade för. En Sverigedemokrat avstod från att rösta. Ansvaret vilar tungt på ja-sägarna.

Med Karlshamns beslut är friheten hotad och förnuftet satt på undantag. Ryssland är en stormakt som är beredd att ta till vapen för att driva igenom sina intressen. Det vet vi idag, det ser vi i det krig som just nu pågår i östra Ukraina. Gasledningen, eller gasledningarna, genom Östersjön är ett ryskt projekt där västerländska företag precis som Karlshamn ser en möjlighet att tjäna pengar. Men det är den ryska staten som bestämmer genom majoritetsägarskap i Gazprom och Gazprom som ensamägare i Nord Stream 2 och majoritetsägare i Nord Stream 1.

Redan när den förs gasledningen lades ner på Östersjöns botten fick vi från den ryska regeringen veta att med ledningen utökades de ryska intressesfären västerut ekonomiskt, politiskt och militärt. Putin lät också meddela att med gasledningen hade den ryska marinen fått ett nytt objekt att säkerhetsmässigt ansvara för.

Det svenska försvaret befinner sig under uppbyggnad. Såväl på Gotland som i Blekinge. Såväl Blekinge som Gotland är av strategiskt intresse för Ryssland redan idag. Än mer vid en konflikt med väst, med de baltiska länderna, med NATO.

Hotad rysk infrasatruktur
Om regering och riksdag inte kan få Karlshamn att ändra sig har vi en situation med ryska gasrör i Karlshamn. Ryska gasrör som ingår i ett större sammanhang. Enligt gällande rysk uppfattning är transporten av till exempel gas och olja en del av den ryska infrastrukturen. I de ryska krigsmaktens uppgift ingår att skydda och säkra den ryska infrastrukturen. Blir denna infrastruktur hotad i Ryssland – eller utomlands – kan presidenten i Ryssland skicka militär för att ”säkra ryska intressen”. Att man från rysk sida ser hot lite varstans där det behövs för att motivera en militärinsats har vi sett exempel på. Vad skulle hända om okända personer vid ett antal tillfällen saboterar gasrör som ligger i Karlshamn eller de fartyg de transporteras på och polisen inte finner några skyldiga? Är det en helt omöjligt att president Putin då konstaterar att rysk infrastruktur i Karlshamn är hotad och för att säkra den, och hjälpa de svenska myndigheterna, skickar han rysk trupp?

Till skillnad från ryssarna och framför allt ryska politiker så lever vi inte parallellt med vår egen historia. För Putin och hans supportrar är 1918 ett år man minns med stor sorg. Det var det år som Estland, Lettland, Litauen och Polen förklarade sig självständiga från Ryssland/Sovjetunionen. Det har under senare år vid ett flertal tillfällen kommit mycket tydliga signaler från Moskva om att man från rysk sida anser att dessa länders självständighetsförklaringar 1918 var olagliga. Putin har till och med förklarat Finlands självständighetsförklaring 1917 som olaglig. I den anda av nationell stolthet som Putin bygger upp i Ryssland och bland ryssarna kan man där acceptera att Estland, Lettland, Litauen och Polen 1918 ska kunna fira sina länders självständighet med fest och tillbakablickande på vem de gjort sig fria ifrån inte bara en gång utan två?

Det finns all anledning att det kommande året och in på 2018 har uppmärksamheten riktad åt vad som händer i dessa länder. Kommer det nyheter från Ryssland om övergrepp på och diskriminering av de ryska minoriteterna så är det signaler om vad som är på gång. Vi kan också tänka oss nyheter om bandigtgäng som tar sig över gränsen och trakasserar den ryska befolkningen. Detta är skäl för militär intervention. En militär intervention som skulle kunna underlättas med ryska stödpunkter i Blekinge och på Gotland. Må vi slippa detta!

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Januari nyhetsbrev från 16 juni-stiftelsen finns nu att lada ner

http://rokrini.se/Stiftelsens%20Nyhetbrev/Nyhetsbrev%20januari%202017%20%20-.pdf

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Moderaterna på rätt väg, men långt kvar – Björklund visar vägen

I en debattartikel i Dagens Nyheter framför fyra toppmoderater förslaget att försvaret ska tillföras 8,5 miljarder extra under den nuvarande inriktningsperioden. Pengarna ska gå till vad Försvarsmakten prioriterar för att snabbt höja försvarsförmågan. Det är ett bra beslut moderaterna har fattat. Det är till och med ett mycket bra beslut om man ser till moderaternas försvarsnegativa hållning under Reinfeldts statsministerperiod.

Men det stora problemet är att det behövs så mycket mer. Som motivering till att höja försvarsanslagen hänvisar de fyra undertecknarna Anna Kinberg Batra, Karin Enström, Ulf Kristersson och Hans Wallmark, till Rysslands militära satsningar, annekteringen av Krim, Georgienkriget, det ryska engagemanget i Syrien och de ryska underrättelseoperationerna.

De fyra säger sig vilja förstärka den svenska försvarsförmågan och att man vill göra det snabbt. Bra. Moderaterna har nu att bevisa ärligheten i den återfunna försvarsviljan.

Övertro på försvarsberedning
Den moderata övertron på försvarsberedningarna som man har gemensamt med övriga partier lyser igenom. Försvarsberedningarna har aldrig hamnat rätt i fas med vad som händer i omvärlden. Man gissar, man chansar och man föreslår vad som är politiskt kompromissbart. Försvarsberedningens förslag är när de kommer alltid passé. Omvärlden förändras under tiden försvarsberedningens intentioner slutredigeras inför överlämnandet till regeringen.

Den nuvarande modellen av försvarsberedning bör snarast läggas ner och ersätts med ett permanent säkerhetsråd med militärer och experter där det politiska inflytandet är kraftfullt reducerat. Det är förslagen från experterna politiken ska ta ställning till – inte vara med och arbeta fram dem.

De fyra moderaterna prioriterar tre områden: 1 Att stärka hela samhällets krisberedskap. 2 Att arbetet med at gå med i NATO ska påbörjas. 3 Att resurserna till försvaret ska ökas. Det är bra förslag. Och det är bra att de nu kommer från moderaterna, att insikten infunnit sig. För moderaterna under partiledaren Kinberg Batra är det dock en mycket lång väg kvar att gå för att förtroendet för partiet ska återupprättas när det gäller försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Det räcker inte med den omvändelse under galgen som vi nu får bevittna.

Fler soldater och mer materiel
För att under många decennier ha varit Sveriges mest försvarsvänliga parti blev moderaterna under Reinfeldts ledning det parti som var mest negativt till att ge försvaret nödvändiga resurser och medvetet blundade för vad som pågick i vår omvärld. Detta har resulterat i att vi befinner oss i ett läge där vårt svenska försvar behöver fler soldater och mer materiel. Vi behöver fler stående militära enheter. Vi behöver fler utbildade soldater att kalla in vid behov och vi behöver materiel till dessa. När det gäller antalet soldater och vapen att tillgå är också kvantitet en nödvändighet för kvalitet. Ställer moderaterna under Kinberg Batra upp på detta?

Det är nu som försvaret behöver tillföras resurser. Det räcker inte att planera för upprustning om ett, två eller tre år. Det är omvärldsläget alldeles för osäkert för. Att som de fyra debattörerna vill skjuta till 500 miljoner kronor i år är förvisso ett steg i rätt riktning. Men det får inte invagga oss i någon falsk trygghet. 500 miljoner i år är bättre än inga pengar alls. Men det räcker inte. Det räcker inte heller att som Kinberg, Enström, Kristersson och Wallmark vill höja försvarsanslaget med två miljarder 2018, för att 2019 och 2020 öka det till tre miljarder vilket skulle göra 8,5 miljarder extra under innevarande inriktningsperiod. Men det räcker fortfarande inte.

Reinfeldt och Borg nedrustare
När alliansregeringen tillträdde 2006 var uppfattningen bland moderata försvarspolitiker att vi under mandatperioden skulle kunna få våra regeringsvänner i centern, folkpartiet och kristdemokraterna att gå med på ökade försvarsbudgetar. För att få ihop alliansregeringen hade moderaterna tvingats att sänka sina ambitioner när det gällde pengar till försvaret. Vi vet hur det blev. Moderaterna med statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg blev de främsta nedrustarna utan någon som helst förankring. Istället blev det folkpartiet och Jan Björklund som kom att stå upp för det svenska försvaret och det tycks fortfarande förhålla sig så. Medan moderaterna i sin försvarssatsning vill tillföra 8,5 miljarder vill Jan Björklund och Liberalerna satsa 28,5 miljarder. Det är en hög summa – men samtidigt mer i samklang med de verkliga behoven. Min personliga uppfattning är om vi inte haft Jan Björklund i alliansregeringen 2006-2014 hade vi vi haft en ännu värre situation än den vi hamnat i nu.

En börja arbetet med en färdplan för svenskt medlemskap i NATO är säkert bra. Men det viktigaste just nu är att förankra idén hos det svenska folket. Informera om fördelarna med ett medlemskap, vilka skyldigheterna är, vad det innebär att stå utanför med mera. Det är också av högsta angelägenhet att ta upp kampen mot den omfattande NATO-negativa propagandan som får stå nästan oemotsagd.

Folkförankring nödvändig
Ett medlemskap i NATO är av högsta betydelse för det svenska försvaret och för den svenska säkerheten. Men ett medlemskap kan endast bli verklighet om det finns ett stöd för det bland medborgarna. Stödet till NATO, till det svenska försvaret, både civilt och militärt, bygger på folklig förankring. Den bästa förankringen får vi genom delaktighet. Försvaret är och måste vara en angelägenhet för hela det svenska folket.

Anna Kinberg Batras, Karin Enströms, Ulf Kristerssons och Hans Wallmarks artikel visar på en klar tillfrisknad hos moderaterna när det gäller synen på det svenska försvaret.

Alla människor har rätt att ändra uppfattning. Och jag vill tro och respektera människor som verkligen gör det. Men jag har svårt att fullt ta till mig en moderat partiledare som idag skriver om nödvändigheten och behovet av ett starkt svenskt försvar som inte för så lång tid innan hon blev partiledare hånade och förringade partimedlemmar som varnade för utvecklingen i omvärlden, som varnade för nedrustningen och ville satsa på försvaret. Jag vill tro att omvändelsen är ärlig. Men jag är inte övertygad.

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik borde vara den väsentligaste politiska frågan i just nu. Vågar man hoppas på en förändring? Att försvaret får tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter? Jag hoppas – ännu är Sverige ej förlorat.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade