Enad allians för NATO ett första steg – sedan krävs en kampanj

(KSverige natoOMMENTAR) Då kom centerns partistyrelse fram till samma slutsats som folkpartiet och moderaterna – Sverige bör bli medlem i NATO. Men centern skulle inte vara centern om man inte hade en släpvagn på detta ställningstagande – Norden ska bli en kärnvapenfri zon. Ett krav som kan ställa till stora problem för de inblandade länderna och ett löfte som i sig är till intet förpliktande. En deklaration ger i praktiken ingen garanterad säkerhet för de länder som tror sig vara skyddade och den går aldrig att kontrollera. Man kan också ställa sig frågan vad en ”zon” är.

Också från kristdemokraternas styrelse kom beskedet någon dag senare att man ställer sig bakom uppfattningen om ett svenskt NATO-medlemskap. Kristdemokraternas styrelse var dock inte enig i beslutet. Centern tar upp frågan om svenskt NATO-medlemskap på sin partistämma i Falun den 24-27 september och kristdemokraterna på sitt riksting i Västerås den 8-11 oktober. Det är bra att man från center- och kd-ledningarna nu tar detta steg. Även om det hade känts bättre och ärligare om man gjort det under allianstiden i regeringen. Moderaterna ointresse av NATO-medlemskap under sina åtta år i regeringen finns det också all anledning att kritisera.

Men det räcker inte för allianspartierna att slå fast en åsikt. Ska ett svenskt medlemskap i NATO kunna förverkligas måste det vara förankrat hos svenska folket. Från NATO är man inte heller beredd att ta emot nya medlemmar med ett mycket svagt parlamentariskt stöd.

Det behövs en informations- och upplysningskampanj i Sverige om vad ett medlemskap i NATO i praktiken innebär. NATO-motståndarna har i flera år drivit sina kampanjer på många olika arenor. Det finns mycket för NATO-vännerna att ta igen. Och det är hög tid att detta arbete tar sin början. Men en enad allians är ett bra steg i rätt riktning.

Den artikel försvarsminister Peter Hultqvist hade i DN för några dagar sedan där han förespråkar ett närmare samarbete med USA och inte räds att tala klarspråk om Ryssland. Det känns befriande att läsa försvarsministerns ord, men samtidigt svagt att dessa ord inte kom från någon av alliansens två senaste försvarsministrar. Vilket de borde ha gjort. Precis som många gånger tidigare när det gäller alliansregeringens försvars- och säkerhetspolitik ställer jag mig frågan ”varför”. Varför rustade alliansen ner försvaret och var undfallande mot Ryssland? Varför? Allianspartierna har i opposition blivit märkbart bättre när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken, men ligger fortfarande efter för att den ska kunna beskrivas som ”bra”. En skillnad då mot nu är Fredrik Reinfeldt. Då var han med, nu är han det inte. Är Fredrik Reinfeldt skälet?

För några dagar sedan släpptes förre statsministerns memoarer. Kanske finns där någon förklaring. Jag återkommer med en recension.

ROLF K NILSSON

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Trafikutskottet besöker Kina

(RIKSDAGEN) Idag pågår det interpellationsdebatter i riksdagen samtidigt som Trafikutskottet reser till Kina.

Trafikutskottet gör en tiodagarsresa till Kina och ska besöka Peking, Shanghai, Shenzhen och Hong Kong. Syftet med resan är, för att citera det officiella programmet: besöka för svensk del särskilt relevanta områden i Kina för att framför allt studera höghastighetståg, infrastruktur för elfordon, fordonsindustri, hamnverksamhet, sjöfart och flygplatsverksamhet. En utgångspunkt för denna resa är att det i Kina sker en kraftig utveckling inom transportområdet och en utbyggnad av olika delar av infrastrukturen som är intressant att ta del av relaterat till trafikutskottets beredningsområde” samt ”få tillfälle att diskutera transport-, kommunikations-, och planeringsfrågor med svenska och kinesiska företrädare inom transportbranschen samt officiella myndigheter för att ta del av de erfarenheter och den utveckling som sker inom de områden som ska studeras.”

Med på resan förutom delegationsledaren Karin Svensson Smith (MP) är Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Boriana Åberg (M), Per Klarberg (SD), Emma Wallrup (V), Teres Lindberg (S), Rikard Larsson (S) och Jimmy Ståhl (SD).

Och här är programmet:

-Genomgång och presentationer av representanter för den svenska ambassaden

-Möte med myndigheten med ansvar för järnvägsfrågor

-Möte med Nationella folkkongressen (NPC) finans- och ekonomiutskottet om bl.a.

utbyggnaden av ett hållbart transportsystem

-Studiebesök på Pekings södra järnvägsstation

-Möte med den kinesiska investeringsbanken (CDB)

-Möte med kinesiska järnvägsaktörer för information om utvecklingen av

järnvägsnätet för höghastighetståg i Kina

-Höghastighetståg mellan Peking och Shanghai

-Möte med svensk fordonsindustri i Shanghai

-Möte med Volvo Cars

-Studiebesök på Yangshan Port

-Möte med ABB i Shenzhen

-Möte med BYD Daimler New Technologies (BDNT)

-Möte med MTR och studiebesök på trafikledningscentralen i Hongkong

-Möte med Luftfartsmyndigheten i Hongkong

-Möte med administrationen i Hongkong och information om bland annat

infrastrukturplanering

-Möte med Business Sweden

-Möte och middag med SAS med anledning av ny direktlinje mellan Hongkong och Stockholm

Trafikutskottets besök i Kina avslutas den 13 september.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Försvarsutskottet i Brasilien

(FÖRSVAR) Just nu befinner sig stora delar av den svenska riksdagens försvarsutskott i Brasilien. Från den 29 augusti till den 5 september besöker de svenska politikerna São Paulo och Rio de Janeiro.

Resan görs för att ”få en fördjupad förståelse för den brasilianska försvars-och säkerhetspolitiken, den gradvis förändrade roll Brasilien iklätt sig och för det brasilianska försvarets medverkan vid olika internationella insatser”. Man ska också ”utbyta erfarenheter bland annat med utskottets brasilianska motsvarigheter kring gemensamma intressen som nästa generations stridsflyg, skydd av kritisk infrastruktur, militär förmågeutveckling, framtida försvarspolitiska prioriteringar och krishantering.”

Delegationsledare är försvarsutskottets viceordförande socialdemokraten Åsa Lindenstam. Övriga politiker som enligt riksdagen finns med på resan är: Alexandra Völker (S), Mikael Jansson (SD), Jan R Andersson (M), Roger Richtoff (SD), Stig Henriksson (V), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S), Kalle Olsson (S) och Dag Klackenberg (M).

Det preliminära programmet för försvarsutskottet ser ut så här:

”-Genomgång och presentationer av den svenske ambassadören och försvarsattachén

-Möte med Handelskammaren i São Paulo för genomgång och presentationer kring svenska företagande och svensk försvarsindustri i Brasilien

-Möte med São Paulos industriförbund

-Möte med professor Oliver Stunckel, Fundação Getulio Vargas för presentation av Brasiliens utrikes- och säkerhetspolitik

-Presentation av den ekonomiska och politiska situationen i Brasilien, Rubens Barbosa, Instituto Millenium

-Besök på företaget Embraer

-Besök på brasilianska försvarets institut för flygteknologi och forskning

-Presentationer av Sveriges försvarspolitiska inriktningsbeslut

-Möte med företrädare för försvarsministeriet och den brasilianska arméstaben

-Möte med Deputerandekammarens försvarsutskott

-Möte med senatens försvarsutskott

-Forskare vid IPEA presenterar genomförda studier inom försvarsområdet

-Studiebesök vid Flygvapnets insatsledningscentral

-Studiebesök vid Flygvapnets flygstridsledningscentral

-Besök vid Brazilian Peace Operations Joint Training Center och presentation av Brasiliens deltagande i internationella insatser

-Studiebesök vid Rio de Janeiros ledningscentral och presentationer av säkerhet, krishantering m.fl. förberedelser inför sommar-OS

Medan försvarsutskottet är i Brasilien pågår i den tyska staden Rostock den 24:e Östersjökonferensen, BSPC, med temat ”Baltic Sea Region A Role Model for Innovation in Social- and Healthcare”. En delegation från riksdagen deltar.

ROLF K NILSSON

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

Lämna en kommentar

Filed under Försvar, Okategoriserade

Kommunisterna gynnas av hederskulturer och samhällsmotsättningar

(Kommentar) Vi ser nu allt tydligare hur extremvänstern, för enkelhetens skull låt oss kalla dem ”kommunisterna”, gör allt vad de kan för att förminska och bortförklara den ”hederskultur” som existerar i många av de invandrartäta svenska förorterna. Lika allvarligt är kommunisternas idoga arbeta med att förminska, förlöjliga och rasistförklara all dem som verkligen vill ta itu med detta problem. Kommunisterna är inte dumma. Det är väl medvetna om det hedersvåld som förekommer. Om hur kvinnor och personer som avviker från gamla kulturella och religiösa mönster ska tvingas in i något de inte vill vara en del av i det moderna, demokratiska och jämställda Sverige.
Kommunismen proklamerades som död av allt för många efter Sovjetunionens fall. Kommunismen dog inte, den överlevde och den har blivit allt mer militant. Hatet mot västvärlden, mot det borgerliga samhället finns kvar. Kommunisternas stöd till IS, konstaterandet att IS endast är en konsekvens av västerländsk imperialism och kolonialism är ideologiskt betingat. Men IS och liknande organisationers framfart med bomber, terrorattacker, tortyr och död gynnar den kommunistiska kampen för att instabilisera och krossa det borgerliga samhället. Risken är nu stor att jag blir beskylld för att vara en McCarthy, men jag tar den. I Sverige har vi kommunister – av den gamla stammen – i riksdagen, i vår statliga etermedia och i den fria pressen. Vi kan var dag se hur deras arbete gett och ger resultat; all kritik mot rådande invandringspolitik och förslag till förändringar stämplas som rasism. I den kommunistiska synen är det inte bra om den usla invandringspolitiken, den lika dåliga integrationen och det allt ökande stödet för SD skulle förändras. Skulle invandringspolitiken bli rimlig, skulle integrationen underlättas och skulle SD:s stöd minska skulle motsättningarna i det svenska samhället minska. Och det är inte något kommunisterna vill. Kommunisterna vill att motsättningarna ökar och att det borgerliga samhället kollapsar. Det är dags att binda ihop trådarna, det är dags att ta itu med problemen där de finns.
ROLF K NILSSON
Erik Helmerson på DN skriver förtjänstfullt om hederskulturen. Läs gärna hans inlägg. Bland annat detta:  http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-gor-inte-om-misstagen-om-hedersvald/

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

V i ser nu allt tydligare hur extremvänstern, för enkelhetens skull låt oss kalla dem ”kommunisterna”, gör allt vad de kan för att förminska och bortförklara den ”hederskultur” som existerar i många av de invandrartäta svenska förorterna. Lika allvarligt är kommunisternas idoga arbeta med att förminska, förlöjliga och rasistförklara all dem som verkligen vill ta itu med detta problem. Kommunisterna är inte dumma. Det är väl medvetna om det hedersvåld som förekommer. Om hur kvinnor och personer som avviker från gamla kulturella och religiösa mönster ska tvingas in i något de inte vill vara en del av i det moderna, demokratiska och jämställda Sverige.
Kommunismen proklamerades som död av allt för många efter Sovjetunionens fall. Kommunismen dog inte, den överlevde och den har blivit allt mer militant. Hatet mot västvärlden, mot det borgerliga samhället finns kvar. Kommunisternas stöd till IS, konstaterandet att IS endast är en konsekvens av västerländsk imperialism och kolonialism är ideologiskt betingat. Men IS och liknande organisationers framfart med bomber, terrorattacker, tortyr och död gynnar den kommunistiska kampen för att instabilisera och krossa det borgerliga samhället. Risken är nu stor att jag blir beskylld för att vara en McCarthy, men jag tar den. I Sverige har vi kommunister – av den gamla stammen – i riksdagen, i vår statliga etermedia och i den fria pressen. Vi kan var dag se hur deras arbete gett och ger resultat; all kritik mot rådande invandringspolitik och förslag till förändringar stämplas som rasism. I den kommunistiska synen är det inte bra om den usla invandringspolitiken, den lika dåliga integrationen och det allt ökande stödet för SD skulle förändras. Skulle invandringspolitiken bli rimlig, skulle integrationen underlättas och skulle SD:s stöd minska skulle motsättningarna i det svenska samhället minska. Och det är inte något kommunisterna vill. Kommunisterna vill att motsättningarna ökar och att det borgerliga samhället kollapsar. Det är dags att binda ihop ändarna, det är dags att ta itu med problemen där de finns.
Erik Helmerson på DN skriver förtjänstfullt om hederskulturen. Läs gärna hans inlägg. Bland annat detta:  http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-gor-inte-om-misstagen-om-hedersvald/

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Ett ubåtsfynd planerat i Ryssland

(FÖRSVAR) Vad var det egentligen som hände? Från måndag morgon till tisdag eftermiddag? Från då Expressen rapporterade om ett okänt ubåtsvrak på svenskt territorialvatten tills man från rysk sida krävde exklusivt tillträde till den ryska ubåt som gick till botten för 99 år sedan? Från det att svenska experter uttalat sig om att det förmodligen är en modern rysk miniubåt som är funnen tills det att Försvarsmakten meddelar att det är en rysk ubåt från 1916 och att ärendet avskrivs?
Har det svenska vrakletningsföretaget Ocean X blivit grundlurat av den ”isländska” företagskollegan Ixplorer? Och i så fall varför?
Den svenska försvarsmakten har just nu inga planer på att dyka vid ubåtsvraket eller undersöka platsen. Jag hoppas att det inte är sant. Med tanke på de märkliga turer denna historia har haft är det av största intresse att den svenska marinen så snart det bara är möjligt beger sig till platsen, identifierar ubåtens nationalitet och ålder. Samt gör en noggrann undersökning såväl invändigt som på utsidan av ubåten för att fastställa om det finns kvarlevor av någon besättning och om ubåten använts i något sammanhang under modern tid.
Vi har också fått veta att UD informerat den ryska ambassaden om vad den svenska försvarsmakten vet och hur den ämnar agera. Det dröjde inte länge efter uppgifterna om att det med all sannolikhet är en ubåt från 1916 som den ryska ”Ubåtssjömännens klubb” hörde av sig och lät meddela att man vill att området förklaras som krigskyrkogård, att den svenska militären inte har tillträde till ubåten utan att detta endast tillkommer den ryska krigsmakten. Och givetvis skulle detta  passa de ryska intressena alldeles förträffligt. En rysk undervattensö på svenskt territorialvatten där inte den svenska militären har tillträde.

Visst kan man visa den respekten att förklara det som en gravplats, men då givetvis med oförändrad svensk suveränitet över området. Och ett fastställande av att det finns kvarlevor ombord – en förutsättning för att det ska förklaras som  gravplats.

Från företaget Ocean X säger man att man inte visste vad det var man letade efter när man fick koordinaterna från Ixplorer. Om vi utgår från att detta är en korrekt uppgift, och det finns ingen anledning att tro något annat, så kan vi konstatera följande:
Ryssarna kan ännu en gång förmedla lustiga och nedsättande kommentarer om Sverige och jakten på ryska ubåtar. Vi kan utgå ifrån att Ixplorer, med sina ryska förbindelser, sedan en längre tid känt till platsen där ubåten från 1916 nu officiellt fått hittas av ett svenskt vrakletningsföretag.

Det är inte heller en allt för drastisk slutsats att dra, att om man från rysk sida känt till platsen för ubåten så har man redan kartlagt området och gjort nödvändiga undersökningar inne i ubåten.
Ubåten skulle också, om den nu får ligga kvar som en erkänd gravplats, vara perfekt för att ha installerat varjehanda teknisk utrustning för avlyssning och rörelseregistrering. Därför är det också nödvändigt att svensk militär eller polis gör en kvalificerad undersökning av ubåten.

Personligen tror jag det hela gick lite väl fort för att helt ha passat en möjlig rysk planering. Det gick snabbare än vad man kunde tro att få det officiella Sverige att säga att det är en gammal ubåt från första världskriget. I och med detta snabba konstaterande kunde man inte dra ut på den inhemska medieskandaliseringen av Sverige och det svenska.

Jag är beredd att satsa en slant på att ”upptäckten” av den gamla ryska ubåten är orkestrerat från rysk sida för att håna Sverige och för att få ett i sig okontroversiellt ryskkontrollerat, men dock, krigsminne på svenskt territorium. Ryssarna tar sina krigsminnen på allvar och har dessa under kontinuerlig bevakning. En verklig eller iscensatt skymfning av ett ryskt krigsminne är ett tillräckligt skäl för att kräva rysk kontroll och bevakning av detsamma.

ROLF K NILSSON  

 

Lämna en kommentar

Filed under Försvar

Ubåten ett ryskt propagandanummer?

(FÖRSVAR) Vi känner igen mönstret; larmet går – misstänkt rysk ubåt eller misstänkt rysk undervattensverksamhet – ”experter” uttalar sig – ”allt” tyder på att det är eller har varit rysk undervattensverksamhet men de konkreta bevisen saknas. Som en naturlag går den ryska mediamaskinen igång ”svensk hysteri”, ”svensk ryssnoja”, ”falska anklagelser mot Ryssland”, ”svenskarna ser ryssar överallt”.

Jag är helt övertygad om att det har pågått och att det pågår hemlig rysk verksamhet såväl under vattenytan som på vattenytan i närheten av och i svenska vatten. Tyvärr saknas de konkreta bevisen som skulle kunna visas upp. För varje rysslarm som går och för varje tillfälle som vi inte på något sätt kan bevisa aktiviteterna utnyttjas detta från rysk sida för att bevisa den svenska ”rysskräcken” och den svenska ”fientliga” propagandan mot Ryssland. Detta sker också nu när ett svenskt vrakletningsföretag med hjälp av isländska uppgifter hittat ett ryskt ubåtsvrak på svenskt vatten.

Tack och lov har man från svensk officiellt håll ännu inte sagt eller kommit med självsäkra uttalanden om att det är en samtida rysk ubåt som nu har kunnat lokaliseras. Men det har inte hindrat att tillräckligt många svenska experter uttalat sig för att man från rysk sida ska kunna dra igång ännu en hånfull och i vissa delar aggressiv mediakampanj mot Sverige.

CatfishI nuläget kan inget alternativ uteslutas. Därför måste också alla tänkbara möjligheter vägas in. Vi får inte glömma eller bortse ifrån att det pågår, och en längre tid har pågått, en rysk psykologisk offensiv mot bland annat Sverige. Den pågår i rysk media, den får utrymme i svensk media genom såväl de vanliga ”nyttiga idioterna” som de som gärna av olika skäl gör Ryssland en tjänst.

Tyvärr saknar vi idag i svensk media nästan totalt den granskande och kritiska journalistik som på ett tidigt plan kunnat avslöja den verksamhet som pågår. Sverige är i akut behov av ett fungerande psykförsvar.

Ännu en svensk ubåtsjakt som slutar i ett fiasko är precis vad man vill ha från ryskt håll. Ännu ett fiasko där man från det officiella Ryssland kan säga att ”vad var det vi sa – det var inte vi, och det har aldrig varit vi som kränkt era vatten”. Och så står Sverige där som inkompetent, resurssvagt och opålitligt.

Det svenska försvaret ska ha fått uppgifterna om ubåtsvraket från Ocean X Team på måndagsmorgonen. Företaget har sedan gått ut med ett pressmeddelande.

Man måste ställa sig frågan varför Ocean X offentliggjort uppgifterna om vraket just nu – om det nu förhåller sig så att företaget haft kännedom om det sedan förra året vilket Dagens Nyheter antyder.

Olika uppgifter cirkulerar i media om att det kan vara en rysk ubåt byggd i Vladivostok 1904 eller en ubåt, en Catfish, inköpt från USA före första världskriget (fotot).

Uppgifterna som Ocean X ska ha gått på för att hitta vraket kommer från ett isländskt företag – Ixplorer Ocean Research* (med ryska kontakter) som man tidigare samarbetet med. Men frågan står ännu obesvarad – varifrån kommer de ursprungliga uppgifterna? Varifrån och när fick Ixplorer Ocean Research sina uppgifter? När fick Ocean X uppgifterna från Ixplorer?

Vad som måste hända just nu och vad som förhoppningsvis sker är att det svenska försvaret lokaliserar ubåtsvraket och fastställer såväl ålder som nationalitet. Och att detta snarast offentliggörs för det svenska folket.

ROLF K NILSSON

*) Enligt Skippers artikel om ubåten så drivs det isländska företaget av en ryss som heter Alexey Mikhaylov. Samme ryss ska också vara chef för ett ryskt ubåtsmuseum.  Det är Alexey ”Max” Mikhaylov som lämnar informationen om ubåten till Ocean X. Max är tidigare dykare i den ryska flottan, hans far har varit rysk marinofficer. Och, enligt Skipper, har ”Max” tidigare befunnit sig i Sverige och gjort dykningar på ubåten  S-8 utanför Öland tillsammans med svenska dykare

Lämna en kommentar

Filed under Försvar