Spricka i regeringen + spricka i Alliansen = S + M – regering?

(VISBY) Mycket tyder på att Alliansen drygt ett år efter att man förlorade makten inte längre existerar även om de närmast berörda inte vill inse eller erkänna det. I onsdags röstades det om ramarna för statsbudgeten. Hade Allianspartierna varit enade om en budget är det inte en allt för avancerad gissning att tro att den fått SD:s stöd vilket nu moderaternas budgetförslag fick. Riksdagen hade då hindrat den rödgröna regeringen att driva sin kostsamma socialistiska återställarpolitik. SD röstade på moderaternas budget utan att man förhandlat om det eller att moderaterna tvingats gå med på några SD-krav. Vad man än tycker om SD så hade en Alliansbudget stödd av SD:s röster gjort att landet regerades med en budget indirekt stödd av en folkmajoritet. Idag är det en minoritetsregering som företräder en minoritet av väljarna som bestämmer i landet. DÖ förlamar fortfarande den politiska oppositionen.

Folkpartiet, förlåt – Liberalerna – vill göra upp med socialdemokraterna om skattepolitiken. Centern går hellre ihop med vänstern och miljöpartiet i flyktingfrågan. Trots ett politiskt lyft med en betydligt tydligare linje än tidigare ser det svårt ut för kristdemokraterna att lyfta och ta sig över fyraprocentsspärren – åtminstone i opinionsundersökningarna.

Efter åtta års regeringssamarbete verkar alliansen ha nått så långt den kan i den beslutade samarbetsformen. När man nu befinner sig i opposition ser vi tydligt hur samarbetet har börjar krackelera. Intresset att utveckla alliansen till något mer tycks emellertid vara minimalt hos partierna.

Att ta det naturliga utvecklingssteget, efter att ha styrt Sverige i åtta år, och gå ihop och bli ett parti tycks vara allt för svårt. Däremot skulle man kunna stärka samarbetet till alla partiers fördel och gå till val under en gemensambeteckning ”Allians för Sverige”. Det skulle inte förändra förhållandet att man har olika listor för de olika partierna – men med gemensam beteckning. Detta skulle innebära att ingen röst som läggs på alliansen riskerar att bli betydelselös om det parti som får den hamnar under fyraprocentsspärren. Det är inte bara KD som riskerar att hamna där, både Liberalerna och Centern ligger i riskzonen. Men detta är givetvis ett samarbete som bara kan utvecklas om man verkligen vill regera Sverige.

Om miljöpartiet verkställer sitt hot och lämnar regeringen när socialdemokraterna vill gå ytterligare några steg för att komma till rätta med den situation som råder i landet så kan det bli sista spiken i allianssamarbetet.  Det enda realistiska alternativet, även om det bara skulle vara för en kortare tid och för att lösa vissa specifika frågor skulle vara en s + m regering. Den skulle ha egen majoritet i riksdagen. Men skulle den ha väljarnas stöd? Skulle S och M straffas av väljarna vid nästa val? Troligen. Kanske skulle det gå om man lanserar en sådan regering som en ”nationell räddningsregering” för att snabbt kunna få igen de beslut som krävs i riksdagen utan att förhandla ihjäl sig för att få de nödvändiga majoriteterna. Jag förespråkar inte en sådan lösning. Men det är kanske en nödvändighet.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Dags för en samlingsregering

(VISBY)  Tillståndet i Konungariket Sverige är dåligt. En svag minoritetsregering med inre motsättningar styr landet med godkännande av den borgerliga oppositionen så länge den driver en politik som vänsterpartiet gillar.  Den sittande statsministern är inte starkare än vad hans regering är.

Vi har i landet en flyktingsituation som vi inte mäktar med. Att det har varit ett fritt inflöde av människor som av olika anledningar lämnat sina hemländer har inte gjort situationen lättare att hantera. Ansvariga myndigheter går på knä. Kommunerna har inte de resurser, varken mänskliga eller ekonomiska, som krävs.

IS, den islamistiska terrororganisationen, har utmanat världen och alla som inte håller med dem.  Senast drabbades Paris. Andra städer i såväl Europa som Amerika befinner sig i riskzonen. Ett ryskt passagerarplan störtade efter att en bomb exploderat ombord. En bomb IS har tagit på sig ansvaret för. De senaste morden av IS som man delgivit media var en norrman och en kines. Fler mord utlovas. Vad det ryska bombplan som sköts ned av turkiskt flyg kommer att betyda är nu svårt att bedöma. Det finns de som redan kallar det för tredje världskrigets skott i Sarajevo.

I den svenska regeringen har vi en minister som jämför terroristerna i IS med de frivilliga svenskar som slogs för Finlands självständighet och frihet under vinterkriget. En minister som i utländsk media är betydligt tydligare i sin förståelse för IS än vad han ens kommer i närheten av i svenska nyhetskanaler.

Vi har en säkerhetspolis och underrättelsetjänst som på ett mycket pinsamt sätt visat sin oförmåga – om det inte visar sig vara en genialisk plan för att uträtta stordåd i det dolda. Men då måste vi snart få veta vad som dolde sig bakom en nästan farsartad upplösning. Den man stora delar av den öppna och hemliga polisen jagade kunde gripas med hjälp av en tipsare från allmänheten som sett honom på en buss. Det hade varit enklare med ett telefonsamtal till migrationsmyndigheten eller att söka på nätet. Sedan ett par månader har mannen haft sitt namn på dörren till lägenheten där han bor och har utöver detta haft en aktiv facebooksida i sitt eget namn.

Jag säger inget om beslutet att agera efter varningarna som kom från utländska underrättelsetjänster. Inte heller något om att man tog allmänheten till hjälp och lät publicera en bild av den då misstänkte mannen som man utgick ifrån förberedde en terrorattack någonstans i Sverige.  Däremot – om det var på riktigt – en allvarlig kritik för att de svenska hemliga organisationerna inte kunde hitta en flykting som bott i landet ett par månader trots att det skulle varit ganska enkelt.

Normal politisk verksamhet kan inte bedrivas i Sverige idag på nationell nivå. Vi behöver enighet och samarbete för att klara oss ur såväl inhemska som utrikes problem. Det bästa vore nu en samlingsregering Låt riksdagens två största partier – socialdemokraterna och moderaterna – sätta ihop en lista på vad en samlingsregering ska åstadkomma och vilka mål man måste vara eniga om. Bjud in alla riksdagspartier att delta i samarbetet och låt alla vara med som accepterar de gemensamma målen. Sverige behöver en samlingsregering för att klara de problem landet står i för. Det lär bli värre innan det blir bättre.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Det måste bli ett slut på det moderata stödet till vänsterpartiet fd kommunisterna!

(KOMMENTAR) En politik som går ut på att det ska gå dåligt för Sverige så att väljarna tappar förtroendet för den sittande regeringen och vänder sig till något annat parti eller partikonstellation kan inte jag känna annat än förakt för. Att medverka till att det ska gå dåligt för företag, att enskilda ska betala höga skatter och att valfriheten inskränks är ett mycket dåligt sätt att locka väljare. Men tyvärr är det detta som den moderata partiledningen valt att göra när man vill att vänsterpartiet ska ha inflytande på den rödgröna regeringen.

Nu har också folkpartiledaren Jan Björklund fått nog. Till Dagens Industri säger han: ”Jag tycker det är mycket svårt att som borgerlig politiker förespråka att Vänsterpartiet ska ha ett starkt inflytande”. Ja, något annat vore väldigt, väldigt märkligt.

Det kan inte vara bättre att låta vänsterpartiet få driva återställarsocialismen än att socialdemokraterna istället skulle välja att samarbeta med ett eller fler borgerliga partier. Så mycket är inte allianssamarbetet värt. Sverige står inte stilla mellan alliansregeringarna.

För alla allianspartier borde den främsta uppgiften nu vara att rädda vad som räddas kan av de åtta åren alliansstyre. Den politiska modellen av den brända jordens taktik som moderatledningen tycks förespråka är inte att föredra. En moderatledning som öppet och utan att skämmas säger att man är beredd att fälla en s-regering som inte låter sig påverkas i sin regeringsutövning av vänsterpartiet f.d. kommunisterna borde fundera på den egna rollen i svensk politik. En moderat partiledning skall inte medverka och vara pådrivande till en socialistisk politik om man har möjlighet att förhindra det. Framför allt inte om man hävdar att man har betydligt bättre alternativ. Sveriges bästa i första hand – inte partitaktik.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Ville Batra lagstifta om ett nytt DÖ redan under partistämman?

(KRÖNIKA) Den 26 oktober kunde vi läsa en mycket lång intervju med moderatledaren Anna Kinberg Batra i Dagens Nyheter. Bland annat fick vi veta att hon vill ha en lagstiftning så att minoritetsregeringar garanteras kunna regera med en egen budget. Alltså – n annan variant av den hastigt avlidna Decemberöverenskommelsen fast denna gång lagfäst. Några förhoppningar om att alliansen skulle kunna samlas till en gemensam budget, eller en gemensam budgetreservation redan i december gick inte att spåra. Inte en antydan om något intresse att försöka rädda vad som räddas kan av alla de bra reformer som klubbades i riksdagen under alliansens åtta år. Istället ska moderaterna agera som om DÖ fortfarande gäller och släppa igenom en socialistisk återställarpolitik som den rödgröna regeringen kommit överens med de gamla kommunisterna i vänsterpartiet om. När man trodde eländet var över gör den moderata partiledningen nya djupdykningar

Motståndare till DÖ Många upprördes med rätta av det budskap som Batra förmedlade via intervjun i DN.  Det borde inte vara okänt för henne att en mycket stor del av hennes väljare och grästrotsmedlemmar är starka motståndare till DÖ.

Säkert kom beslutet på KD:s riksting att gå emot DÖ som en överraskning för Batra och hennes strateger. Här såg man risken att partiledningens envisa uppbackning av DÖ skulle kunna sopas bort av den kommande partistämman om ärendet kom på bordet. Då var det bättre att förekomma än förekommas. Batra gick ut i media och förklarade att decemberöverenskommelsen var död. Uppmärksamma lyssnare har upplyst om att budskapet från Batra mycket väl kunde tolkas som om det endast gällde den variant som partiledarna enats om den 27 december. DÖ skulle alltså mycket väl kunna återkomma på något annat sätt. I efterhand är det också av intresse att lyfta upp de rykten som cirkulerade i det moderata partihögkvarteret att man inför stämman intensivt arbetade för att de motioner som behandlade DÖ på något vis skulle lyftas bort från föredragningslistan. Nu behövdes det inte konstrueras några skäl att få bort denna diskussion. Istället blev beslutet som KD tog (och som man egentligen inte tyckte om) den räddarkrans man kunde klamra sig fast vid. Att gå ut som Batra gjorde, så snabbt efter KD:s beslut och säga att Decemberöverenskommelsen var död, lugnade kritikerna. Det gjorde också att de motioner som skrivits i ämnet, och som ville att moderaterna skulle lämna uppgörelsen, inte längre var aktuella eftersom ”DÖ inte längre existerade”. Därmed hade stämman inte heller fattat något beslut som låste Batra för att i intervjun med DN lägga fram sina tankar om en kommande lagstiftning som skulle permanenta DÖ.

Ingen dementi
I skrivande stund har det inte kommit någon kommentar från Batra om att hon skulle vara felciterad eller missförstådd i intervjun i DN. Ingenting från vare sig henne eller hennes pressavdelning. Ingenting förrän den 29 oktober i Expressen; tre dagar efter intervjun, men då som en reaktion på statsminister Löfvéns tonläge i hans negativa respons på Batras lagstiftningsförslag i DN. Till Expressen säger Batra, uppenbarligen i ett SMS, att hon att hon aldrig föreslagit några nya regler eller att det ska lagstiftas om DÖ. På torsdagen lägger moderaterna ut en länk till artikeln i Expressen på sin hemsida. I övrigt inga kommentarer till intervjun i DN. Och som då detta inte skulle räcka kom så i fredags partisekreteraren Tobés uttalande i DI på fredagen. Om det skulle bli så att statsminister Löfvén bryter samarbetet med vänsterpartiet de gamla kommunisterna är moderaterna beredda att fälla regeringen. Detta därför att man från moderaterna kräver att vänsterpartiet ska vara ett regeringsunderlag för den rödgröna koalitionen. Fortsätter inte vänsterpartiet att påverka regeringen i socialistisk riktning är moderaterna beredda att fälla den(sic).

Man kan inte tolka Tobés uttalande annat än att den moderata partiledningen tycker det är rätt att släppa igenom regeringens återsocialiseringsförslag i riksdagen även om det finns en majoritet som är mot dem. För moderaterna är det uppenbarligen viktigare att satsa allt på ett kort; att den svenska väljarkåren blir så skadad och Sverige så illa behandlat att väljarna 2018 eller möjligen 2022 hellre väljer att rösta på Alliansen än det rödgröna alternativet. (Och då har vi ingen aning om hur Alliansen ser ut när vi väl har nått dit.) Att skatterna höjs, att företag tvingas lägga ner och att i princip allting blir mycket dyrare tycks inte spela någon som helst roll. Vi behöver ett nytt politiskt ledarskap, snarast!

Det finns också ett antal frågor som Anna Kinberg Batra borde svara på. Bland annat om lagstiftningstanken fanns där  när hon i  samband med KD:s beslut förklarade att  DÖ inte längre existerade.  Om så var fallet borde inte de moderata partistämmoombuden fått veta detta med tanke på hur motionerna om att säga upp DÖ handlades då överenskommelsen enligt partiledaren inte längre existerade?

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Vill Kinberg Batra ha ett lagfäst DÖ? Nu måste hon förklara DN-intervjun

(KOMMENTAR) Läser med stor besvikelse och ett allt svagare förtroende  intervjun med Anna Kinberg Batra i DN. Står Anna Kinberg Batra bakom de åsikter hon för fram om DÖ har hon medvetet fört moderata partistämmoombud, medlemmar och väljare bakom ljuset.  Vi måste redan idag få en förklaring från AKB om DN har tolkat hennes svar korrekt.
Jag kan bara tolka AKB:s svar som att hon tänker fortsätta ”hedra” DÖ trots att den inte finns längre.
AKB har ju tidigare sagt att det möjligen, kanske skulle kunna bli aktuellt med en alliansbudget hösten 2017… Jag blir fruktansvärt upprörd när jag tänker på hur ointresserad den nuvarande moderatledningen verkar vara för att inte ens försöka rädda så många som möjligt av alla de bra reformer (med några undantag) som genomfördes under alliansåren. RUT är bra, ROT är bra, sänkta skatter är bra, lättare för företagen att anställa är bra, fritt vårdval är bra, mm. mm Att låta allt gå förlorat, att använda sig av en politisk variant av den brända jordens taktik tror jag inte på. Framför allt inte när det drabbar medborgarna.
DN: ”Anna Kinberg Batra må ha varit med om att upphäva Decemberöverenskommelsen för ett par veckor sedan. Men hon vägrar backa om principerna i uppgörelsen.
-Det är sämre utan den, säger hon.
Moderatledaren vill nu att partierna går lagvägen för att säkra tanken bakom DÖ, och undvika både parlamentariskt kaos och samlingsregeringar.
Det är tillbaka till ursprungsidén från alliansledarna: under regeringskrisen i december förra året öppnade de för att skärpa regelverket i riksdagsordningen, som innehåller regler om riksdagens arbetsformer. Det blev istället en avtalslösning mellan partierna, även om en  översyn av regelverket faktiskt fanns med i själva Decemberöverenskommelsen.
-Vi skulle behöva ett regelverk som förtydligar att störst underlag också kan regera och genomföra sitt budgetbeslut. Det är bättre än en överenskommelse. Nu har vi sett de senaste veckorna att en överenskommelse lättare faller, säger Anna Kinberg Batra.
Är det dags att börja med den diskussionen?
-Jag skulle välkomna sådana diskussioner om Socialdemokraterna öppnade för det. Det är olyckligt att det finns frågetecken kring till exempel delar ur budgeten. Det skapar instabilitet och försvagar Sverige.”

2 kommentarer

Filed under Okategoriserade

Oberättigad kritik mot Busch Thor: Allvarlig kris kräver samlingsregering – inte frikort för socialistisk återställarpolitik

(LEDARE) Ebba Busch Thor (KD) har fått utstå mycket kritik från såväl sina partiledarkollegor i Alliansen som från tidningarnas ledarsidor, socialdemokratiska och borgerliga om vartannat. Efter det kristdemokratiska Rikstingets beslut om att partiet inte längre skulle vara en del av DÖ fick hon kritik från såväl den rödgröna regeringen som från allianskollegorna. Men det hindrade inte att moderatledaren Anna Kinberg Batra inför offentligheten förklarade DÖ:s död nästan innan klubban fallit hos kristdemokraterna.

För många av Busch Thors kollegor blev det tydligen för mycket när hon (som inte sitter i riksdagen) under kammarens partiledardebatt uttryckte en önskan om att det nu borde läggas fram en gemensam alliansbudget så snart som möjligt. Intresset hos de borgerliga kamraterna var svalt. Trots att DÖ hade dödförklarats skulle tydligen överenskommelsen fortsätta att ”hedras”.

Många av de borgerliga tidningarnas ledarsidor lät sig uppröras över Busch Thors agerande. Argumenten varierade. Många har gått på kaosmyten. Att om inte DÖ finns så blir det kaos i ekonomin och det blir kaos i riksdagen. Andra menade att med den situation Europa och Sverige befinner sig med hundratusentals flyktingar som söker uppehälle så ska oppositionen hålla sig lugn och låta regeringen regera.

Ebba Busch Thor har kommit in som en frisk fläkt i svensk politik. Hon har agerat som en oppositionspolitiker ska agera. DÖ har inte bara paralyserat oppositionen och gjort riksdagen till ett potemkinparlament, den tycks också ha medfört en kollektiv glömska om vad som oppositionspolitik är.

Skälet att Sverige befinner sig i en sådan kris att oppositionen inte ska bråka utan låta regeringen regera faller på sin egen orimlighet. Är vi inne i en sådan kris att normal oppositionspolitik måste ställas in då har det gott så långt att vi på allvar måste fundera på en samlingsregering. En samlingsregering vars uppgift är att hantera krisen och lägga allt annat åt sidan förutom det som behöver ett omedelbart handläggande för att Sverige ska fungera.
Uttalanden från moderatledaren Kinberg Batra tyder på att hon inte vill gå i verklig opposition på ännu ett par år. En gemensam alliansbudget kan hon möjligen fundera på hösten 2016. Med den inställningen har vi ingen opposition. Krisen får inte ge den rödgröna regeringen frikort att driva igenom en socialistisk återställarpolitik!

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Det värsta som nu kan hända är att Alliansen fortsätter ”hedra” DÖ…

(KRÖNIKA) Efter att kristdemokraternas riksting med mycket stor majoritet sagt nej till decemberöverenskommelsen och moderatledaren Anna Kinberg Batra förklarat att DÖ nu var död var det nästan så man kunde känna draget från kappvändarna som snabbt bytte åsikt om överenskommelsen. Egentligen hade dom aldrig gillar den… Den politiska ryggradslösheten slår nya rekord.

Allt var fel med DÖ. Tankarna bakom den, det man trodde den skulle åstadkomma till hur den presenterades och beslutades var fel, fel och åter fel. Den avslöjade en maktfullkomlighet som inte hör hemma i vår svenska demokrati. Den avslöjade ett förakt för riksdagen och dess ledamöter. Och den avslöjade en acceptans hos en mycket stor del av riksdagens ledamöter för odemokratiska beslut som man var mer än villig att ställa sig bakom och öppet ge sitt stöd. De som vägrade ordna in sig i ledet och protesterade mobbades, isolerades och frystes ut. Men inte bara riksdagsledamöter utsattes för denna icke-demokratiska behandling. Själv, på den undanskymda position jag befinner mig, har jag anklagats för illojalitet med det parti jag i över 45 år varit medlem i. Parti”vänner” har slutat hälsa på mig och andra har brutit kontakten.

Andra vilka, precis som jag, beslutat att öppet föra fram kritik mot DÖ har också drabbats. Varningar från partivänner att man ska tänka på den fortsatta karriären. Varningar att det kanske inte är lämpligt att dyka upp på partimöten allt för nära i tid då man figurerar i en DÖ-kritisk intervju eller debattartiklar. Rekommendationer att inte uttrycka sina åsikter i media…

Toppstyrningen
Hur kunde DÖ accepteras med bara få, men högljudda, protester inom den moderata partiapparaten? Hur kunde så många i andra frågor oftast kloka partiföreträdare gå ut och försvara DÖ? Och hur kunde den stora majoriteten av partiföreträdare välja att tiga sig igenom dessa månader? Givetvis handlar det om den osunda toppstyrning som växt sig allt starkare inom moderaterna där tjänstemän och inte minst riksdagsledamöternas politiska sekreterare har i uppdrag att rapportera till sina chefer om ”deras” ledamöter är oppositionella. Detta är inte värdigt ett demokratiskt parti? Toppstyrningen och det ständiga prisandet av partiledningens klokskap har gjort att det öppnat för en kultur där man slutar hälsa, där företrädare fryses ut, där mobbing får förekomma och där kritik ska tystas ner. Utan toppstyrningen hade decemberöverenskommelsen aldrig kunnat genomföras från moderat håll. Att DÖ har dött är bra. Men det räcker inte. Ledarkulten, toppstyrningen, straff- och belöningsmetoderna måste också förpassas till samma skräphög som DÖ.

Första gången jag skrev om Decemberöverenskommelsen var den 28 december 2014. Ingenting som har hänt sedan dess som gör att jag idag backar på en enda rad av vad jag då skrev. http://rknmedia.com/2014/12/28/decemberkapitulationens-foljder/

Myterna som försvarat DÖ har varit många. Men ingen har i demokratisk mening varit hållbar. Att utanför parlamentet komma överens om hur ett antal partier ska dela på makten – oavsett om de är i majoritet eller inte – är ett märkligt sätt att respektera folkviljan.

Att göra det enkelt för en minoritetsregering kanske låter bra. Men det har ingenting med demokrati att göra. Att ett visst antal partier har en gemensam uppfattning att de, genom sin majoritet, ska hålla ett eller flera partier utanför regeringsmakten är fullt möjligt och ibland även tillrådligt. Men att ignorera och agera som om de partier man inte tycker om inte existerar och dessutom har flera hundratusen väljare bakom sig kan man bara inte göra. Medborgarna som röstat på sverigedemokraterna och på vänsterpartiet finns och deras rätt att bli hörda i riksdagen kan man inte ifrågasätta eller neka dem. Däremot kan man inte, med demokratin i behåll, agera som om de inte finns.

Hellre hoppande majoritet
Hellre ser jag en minoritetsregering med stöd av hoppande majoriteter än en minoritetsregering på DÖ-grund. Allra helst ser jag en alliansregering med egen riktig majoritet. Det går inte att konstruera egna majoriteter genom att låta bli att räkna de ledamöter i riksdagen man inte tycker om. Vill man undanhålla SD makt och de egna rösterna inom alliansen eller S/MP inte räcker till för att få en egen majoritet då måste man förhandla över blocken.

Om jag har en politik som jag är helt övertygad om är den bästa för Sverige då finns det inget som hindrar att jag accepterar röster i riksdagen från såväl vänsterpartiet som från SD. Om dom är villiga att stödja något som är bra – ja, då är det bra. Det handlar inte om förhandlingar, det handlar inte om att köpslå. Det handlar om att ta emot ett passivt röststöd. Det DÖ gjorde var att ge vänsterpartiet mer makt än det partiet någonsin haft. Vänsterpartiet kunde genom DÖ, med alliansens godkännande driva igenom vilka frågor som helst i ett köpslående med S/MP-regeringen. Att Alliansen släppt fram detta är klandervärt. Vänsterpartiet har precis som SD mycket kvar att bevisa innan man kan sitta med i en regering. Det räcker inte med ord förklara att man tagit avstånd från sitt politiska arv. Det måste bevisas med konkret handling över tid.

DÖ visade med sorglig tydlighet att det finns ett enormt glapp mellan våra folkvalda och väljarna. Alliansen tyckte det var acceptabelt att landets ekonomiska politik försämrades för miljoner människor än att man försökte driva igenom sin egen politik. Det var bättre att människor får högre skatter, att priserna höjs, att de blir sämre förhållanden på arbetsmarknaden när det gäller att anställa, att det ska kosta pensionärerna mer att tjäna pengar, att det blir dyrare att anställa ungdomar mm, mm. För allt för många ”vanliga” människor med normala inkomster betyder den röd-gröna budgeten katastrof. Det finns inga marginaler att ta på. För våra beslutsfattare i riksdagen blir det marginella förändringar i vardagslivet. Att svika väljarna och inte ens försöka driva igenom den politik som man är övertygad är bäst för flest människor borde Alliansen be om ursäkt för. DÖ borde vara död nu. Men erfarenheten säger att vi inte vet förrän vi har sett att det är så. Jag hoppas vi kan lita på Batra, Björklund och Lööf när dom säger att DÖ inte längre finns. Det värsta som skulle kunna hända nu är att Allianspartierna fortsätter ”hedra” decemberöverenskommelsen trots att den inte finns mer. Detta skulle i praktiken betyda att man serverar SD ännu fler missnöjda väljare.

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Krönika