Ja till DÖ hos KD och M kan resultera i ett nytt högerparti

Idag avgör kristdemokraterna hur de ska ställa sig till Decemberöverenskommelsen. I nästa vecka är det moderaternas tur. Debatten går på högvarv i radio, TV , tidningar och på sociala medier. Något som gör att jag inte kan låta bli att påminna om de uttalanden som den moderata partiledningen och dess megafoner  repeterade efter budgetomröstningen i riksdagen. Då fick vi veta att nu skulle debatten dö ut om DÖ, att det var över, ingen skulle intressera sig för den.  Ännu en gång där önsketänkande har fått gå före sunt förnuft. Att debatten om DÖ skulle fortgå behövdes det ingen Einstein för att begripa. Inte heller att begripa att den fortsätter så länge allianspartierna väljer att vika sig i de avgörande budgetfrågorna.

Det som beslutas idag på kristdemokraternas riksting och det som i nästa vecka moderaterna kommer fram till får stor betydelse för vad som ska hända i svensks politik.

Säger KD nej kan det få tveksamma och mindre modiga moderata ombud att våga rösta nej trots  påtryckning från en allt för prestigebunden partiledning. Säger moderaterna också nej så dör DÖ och då får vi ett nytt politikt läge. Skulle det, som jag ser det, gå riktigt illa och DÖ-anhängarna vinner såväl inom KD som moderaterna – ja då öppnar man dörrarna för ett nytt högerparti.  Men skulle det bli så att KD säger nej och moderaterna ja. Ja, då kan KD bli det nya högerpartiet i Sverige. Ett nytt parti som inte bara skulle ta över traditionerna från den gamla högern utan också besvikna väljare och medlemmar från moderaterna.  Nästa fredag vet vi. Må DÖ dö!

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Finn Bengtsson: Till alla DÖ-kritiker och paktmotståndare

(FRÅN RIKSDAGEN) Närmaste veckorna kan vara avgörande för DÖ, eller den oheliga paktens, överlevande. På fredag röstar KD:s riksting i frågan och nästkommande fredag vi moderater på vår partistämma kring samma kanske mest centrala problem för borgerligheten i Sverige idag.

Det vore för mig en from förhoppning att någon av alliansledarna dessförinnan fann för gott att överge DÖ, inte minst mot den verklighet som besannat oss under senare tid. SD går som en raket i opinionen medan vi i alliansen och regeringspartierna går kräftgång. Men medan S+MP med hjälp av DÖ kan klamra sig fast vid makten med stöd av V, så riskerar partiledningarna i KD och M väldigt mycket av sin trovärdighet om någon eller båda stämmorna ställer sig bakom att DÖ ska överges. Vore jag i deras kläder skulle jag inte riskera denna tilltro bland ett allt ökande motstånd från både medlemmar i våra partier men också bland solklar majoritet av våra väljare av opinionsundersökningar att döma.

Det är klart att det kan vara en prestigeförlust för våra partiledningar i alliansen att överge DÖ, men det är en liten prestigeförlust jämfört med den som kommer om DÖ skulle falla på en partistämma eller på eget grepp av annan uppenbar anledning att den inte fungerar och SD:s opinionssiffror fortsätter att skjuta i höjden. Då blir det på sikt ohållbart, och därför vore det klokt att överge DÖ fortare än möjligt.

Att aktivt välja att överge DÖ från alliansen och göra om och göra rätt, skulle förstås kunna kritiseras av våra politiska motståndare S+MP, som ingår i pakten, men även av V som har allt att vinna på detta vansinne för en borgerligt sinnad själ. Den kritiken är självklart lätt att leva med, för den är vi så vana vid i alla andra politiska sammanhang, men den stora vinsten är att kritiken internt som vi varken vill ha eller borde vara vana vid, i ett trollslag enligt min mening skulle kunna radikalt förändras till ett ökat stöd för alliansens partiledningar och deras förmåga att på riktigt leda oppositionsarbetet. Den största vinsten med detta tror jag skulle vara att ökningen i opinionen för SD skulle kunna vändas till ett viktigt trendbrott med vikande siffror för detta opportunistiska parti.

Detta vore enligt min mening den enskilt största insatsen för att stabilisera Sveriges politiska karta som alliansen kunde bidra med idag. Och det är bara alliansen som kan göra det, om bara viljan och det politiska modet fanns.

På den dystopiska sidan av detta positiva resonemang enligt ovan finns min farhåga att sedan ungdomen inskolade politiker som sedan fått detta som ”yrke” fastnat i en farlig kultur där ledningens förmåga att alltid göra rätt inte får ifrågasättas, vilket leder till onödiga inlåsningar av politisk prestige att aldrig överge en tagen ståndpunkt hur fel den än visar sig vara när den konfronteras med hur verkligheten utanför det politiska finrummet utvecklas.

Därför tror jag tyvärr att vi kan få genomlida partistämmor av möjligen uppslitande karaktär i närtid, där det i så fall inte finns några säkra vinnare. Kanske bara förlorare. För vad händer om de som säger ja till att överge DÖ vinner omröstningarna? Ja, då får partiledningarna det hett om öronen per omgående. Vad händer om de som säger nej till att överge DÖ vinner? Ja, även då får med stor sannolikhet partiledningarna det hett om öronen, men bara lite närmare valet vilket nog inte gynnar chanserna till en valframgång för alliansen 2018.

För mig som DÖ- eller ohelig paktmotståndare då.

Om den linje med att överge vansinnet som jag och de flesta gräsrötter förespråkar vinner, är vi då egentligen vinnare?

På ett sätt ja, men på ett annat sätt inte. Jag tror inte att de flesta av oss vill våra partiledningar illa, i alla fall inte jag. Men då de skapa en konflikt mellan ledningarna och så många medlemmar, sympatisörer och väljare, och då i öppen dagen förlorat detta vid ett sådant utslag på en partistämma, så är ledningens förtroende så allvarligt rubbat att det blir svårt för oss att med själ och hjärta arbeta vidare med att fortsätta stödja dem i det dagliga arbetet mot väljarkåren. Detta kan komma att förlama viktiga delar av vårt eget oppositionsarbete. För hur lång tid är osäkert, men vi går nu raskt mot halvlek i denna mandatperiod och varje dag i opposition är viktigt för att optimera att vinna nästa val, var sig det är ett ordinarie val eller ett extraval.

Om vi förlorar och de som säger nej till att överge DÖ vinner omröstningarna, är vi då egentligen förlorare?

På ett sätt ja, men på ett annat sätt inte. Jag tror tyvärr inte att eventuellt jublande partiledningar i ett sådant tillfälle av att tillfälligt slagit undan benen på en massiv gräsrotskritik har en alltför säker framtid mot en kommande valvinst 2018 i sikte att räkna med. Fotfolket vinner val i sina valdistrikt, det gör inte partiledningen på egen hand centralt.

I mitt fall ser jag vid en seger för de som säger nej till att överge DÖ och tvinga mig att i riksdagen inte stödja vår ekonomiska politik fram till 2018, kanske ända fram till 2022, som ett scenario som inte precis ökar kampviljan för att biträda den ekonomiska politik som alliansen har för avsikt att gå till val på varken 2018 eller 2022. Herregud! 2022 är jag pensionär, något jag inte vanligtvis funderar så mycket på.

Men som folkvald riksdagsledamot är det naturligtvis en hissnande tanke att jag själv i och med DÖ i allra värsta fall ska tvingas uppleva antingen en S+MP+V ekonomisk utveckling i Sverige som under dessa premisser inte ändras förrän jag lämnat ett aktivt yrkesliv. Eller, man vet inte om man ska skratta eller gråta, tvingas uppleva att alliansen tvingas stödja en SD ekonomisk utveckling i Sverige från 2018 om detta opportunistiska parti skulle göra en jordskredsseger i valet då (!).

”Tänkte inte på det” är svaret vi finner i DÖ, för det är just en av DÖs allra värsta misstag – den tog ett status quo i politiken för given – vilket kanske visar på den mest omogna politiska bedömningen som ingången i denna oheliga pakt medför.

Nåväl, vi DÖ- eller oheliga paktmotståndares möjligen bristande kampvilja för framtiden vid ett nederlag på stämmorna är mot denna bakgrund även något som de sittande partiledningar bär ansvar för och har att ta höjd för vid en eventuell Pyrrhusseger om motståndet mot Decemberöverenskommelsen nu slås ned.

För att försäkra oss om att DÖ frågan inte lämnar riksdagen oavsett utgången på de kommande allianspartiernas stämmor, har vi nu några av oss kritiker under den allmänna motionstiden lämnat in två enskilda motioner som på olika sätt ifrågasätter DÖs giltighet ur ett både lagligt och moraliskt perspektiv. Du finner dem via länkarna nedan:

http://www.riksdagen.se/…/Inrattande-av-en-forfattningsd_…/…

http://www.riksdagen.se/…/Decemberoverenskommelsen-ar-of_…/…

Med hopp om ett Sverige som väljer att gå den väg som folkets makt anvisar. För all makt i Sverige utgår (nämligen enligt grundlagen) från (just) folket!

Med vänlig hälsning, Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M)

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Moderata riksdagsmotioner vill ogiltigförklara DÖ och införa författningsdomstol

(RIKSDAGEN)  De fyra moderata riksdagsledamöterna Finn Bengtsson, Anders Hansson, Boriana Åberg och Patrick Reslow har lämnat in två motioner till riksdagen som höjer temperaturen inför den moderata partistämman nästa vecka.  De fyra moderaterna uttalar i motionerna stark kritik mot decemberöverenskommelsen som de menar är ett allvarligt ingrepp på de enskilda riksdagsledamöternas självständighet när det gäller att ta ställning i omröstningar. DÖ strider också mor riksdagsordningen.

De fyra motionärerna vill att den utredning om budgetprocessen som utlovades i decemberöverenskommelsen omedelbart blir verklighet. Om inte så blir fallet vill man att riksdagen ska förklara överenskommelsen som ogiltig och tillkännage detta för regeringen.
I den andra motionen vill de fyra moderaterna att riksdagen ska skicka ett tillkännagivande till regeringen att man överväger att inrätta en författningsdomstol i Sverige vars syfte är att garantera riksdagsledamöternas rättigheter – och skyldigheter – så de inte ställs åt sidan genom t.ex. utomparlamentariska överenskommelser som DÖ. Reaktionerna från den moderata partiledningen torde inte vänta på sig. Fortsättning lär följa.

ROLF K NILSSON

Här är motionerna:

Finn Decemberöverenskommelsen är ofullständig

Finn Hög tid för en författningsdomstol i Sverige

3 kommentarer

Filed under Okategoriserade

Annika Nordgren Christensen ovanligt klokt val som försvarsutredare

(KRÖNIKA) Två personer tillträdde sina nya arbetsuppgifter i torsdagen. Båda har med det svenska försvaret att göra. Båda fick lite medieuppmärksamhet under torsdagen och till min stora förvåning kunde jag på fredagen bara hitta en av utnämningarna i de stora drakarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Idag är det lördag. Jag letar igenom dagstidningars ledarsidor som jag brukar läsa (ganska många) men hittar inte den minsta kommentar. Kan förvisso vara så att allt som finns på ledarsidorna inte kommer med i nätversionerna. Vad det är jag letar efter? Kommentarer till att nye ÖB Micael Bydén har börjat sin tjänstgöring och att Annika Nordgren Christensen utsetts till regeringens utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten.

Med det världspolitiska läge vi befinner oss i, med det försvar vi har idag och med den förvirring som råder inom politiken är det av stort intresse att vi som allmänhet får veta mer om vilka tankar den nye ÖB:n har när han nu börjat sitt arbete – även om uppdraget som sådant gör att det begränsar honom i vad han kan uttrycka. Men våra väpnade styrkor har fått en ny chef. Och det är intressant.

Vad gäller Annika Nordgren Christensen så vill jag nog hävda att hennes utnämning har minst lika stor betydelse som Micael Bydéns och därmed är också hennes tankar och åsikter av intresse.

ANC ovanligt klokt val
Annika Nordgren Christensen har utsetts till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen börjar sitt arbete den 1 oktober och den ska redovisas senast den 30 september 2016.

I uppdraget ingår att hon ska föreslå en ”långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.”

I det på information sparsamma pressmeddelandet från regeringen får vi också veta att den nyutnämnda utredaren bland annat ska:

”…utgående från krigsorganisationens behov och Försvarsmaktens rekryteringskraft föreslå lämplig balans mellan plikt och frivillighet,

  • föreslå hur Försvarsmaktens och övriga berörda myndigheters produktionskapacitet bör anpassas till förslagen,
  • föreslå hur en utökad personalvolym i krigsorganisationen kan uppnås, om ett sådant behov skulle uppkomma med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, och
  • redovisa de åtgärder som krävs för att förslagen ska kunna genomföras, inklusive de justeringar i den frivilliga delen av personalförsörjningen som bedöms nödvändiga.”

Det är ett omfattande arbete för en person. Men valet av Annika Nordgren Christensen som ensamutredare får anses som ovanligt klokt. Hon har lång erfarenhet av politiskt arbete med försvarsfrågor både före och efter sin tid som miljöpartistisk riksdagsledamot. Hon har många års erfarenhet från ett antal försvarsberedningar som hon lär få stor nytta av i sitt arbete.
Även om jag har stora invändningar mot försvarsberedningarnas resultat – oavsett politisk majoritet – så ska de kunskaper och den information mottagliga ledamöter i beredningen fått möjlighet att ta till sig inte ringaktas. Tvärtom den lär vara högklassig. Vad sedan politiken gör med den är en helt annan sak. Annika Nordgren Christensens försvarskunskaper är det nog ingen som ifrågasätter. Jag tycker också att sedan hon lämnade sina försvarsuppdrag för miljöpartiet har visat på en respektingivande integritet i sina ställningstaganden i försvarsdebatten. Det ska bli mycket spännande att se vad hon kommer fram till.

Där finns mycket att säga om många av de uppgifter som nu ligger framför utredaren att komma med förslag till lösning på. Men jag vill plocka upp ett av uppdragen som jag ser som ytterst svårt. Och det är hur man kommer fram till en acceptabel – om det är möjligt – lösning på hur ”en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”.
Som jag tolkar denna uppgift betyder det att utredaren ska arbeta fram ett system där Försvarsmakten – för att täcka upp behoven där frivilligheten inte räcker till – ska kunna kalla in, ett i förhållande till det totala antalet, fåtal svenska män och kvinnor att tjänstgöra i det militära försvaret. Detta är inte bra. Det riktigt dåligt.

Det behövs en utredare också på civilförsvarssidan
Plikten att göra något för landet måste delas av alla. Det är en allmän rättvisefråga och det är grundläggande för försvarets folkförankring. När alla unga män verkligen fick göra sin värnpliktstjänstgöring var folkförankringen god. Ju färre som kallades in, desto sämre blev det med detta. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för alla. Och då måste också alla vara involverade, antingen militärt eller civilt.

Nu är det den militära personalförsörjningen till krigsorganisationen som Annika Nordgren Christensen ska se över. Samtidigt befinner vi oss i en situation där det svenska civilförsvaret idag har lika stora brister som det militära. Det behövs människor och det behövs insatser. Det behövs en utredare också på civilförsvarssidan – innan katastrofen är här.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Finn Bengtsson (M) om ofinansierade skattehöjningar och Allan Widman (FP) om svenska vapenkrediter till Brasilien

(INRIKES) Arbetet i riksdagen efter sommaruppehållet börjar nu ta fart.  Under tisdagen sammanträder de flesta av utskotten och på eftermiddagen kl 13 börjar interpellationsdebatterna. Tre interpellationer är ställda. Det är Finn Bengtsson (M) angående ”ofinansierade skattehöjningar”. Mats Persson (FP) tar upp ”Dubbelbeskattning vid pensionssparande” och Allan Widman (FP) har frågor att ställa angående  ” svensk finansiering av brasilianska vapen”.

Frågorna som Finn Bengtsson ställer till finansminister Magdalena Andersson (S) är:
Varför tillämpas bara en försiktighetsprincip vid utvärderingen av skattesänkningar och inte också vid skattehöjningar, enligt de vetenskapliga argument och praktiska erfarenheter som talar så starkt för detta?

  1. Om det visar sig att en försämring av jobbskatteavdraget inte leder till ökade intäkter för staten, hur ska då de aviserade ökade utgifterna i bidragssystemen och andra då ofinansierade utgifter finansieras?
  2. Om ministern anser att en marginalskatt på 57 procent inte är tillräckligt hög, hur högt är ministern då beredd att höja marginalskatten?

För den som vill läsa hela interpellationen går det bra att göra det här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Ofinansierade-skattehojningar_H3101/

Allan Widman (FP) har ställt sin interpellation till försvarsminister Peter Hultqvist, men här tycks regeringen ha valt att det blir näringsminister Mikael Damberg som ska svara på den. Widmans interpellation är förhållandevis kort: Enligt Jane´s Defence av den 2 september har Sverige den 15 april i år beviljat krediter till Brasilien, dels avseende anskaffningen av 36 stycken JAS Gripen E och dels för anskaffning av vapen och sensorer från Sydafrika och Israel. Den sistnämnda krediten uppgår till 245 miljoner US-dollar eller cirka 2 000 miljoner kronor.
För undertecknad var det sedan tidigare inte känt att Sverige också skulle finansiera anskaffningen av vapen och sensorer till Brasilien från tredje land. Detta har inte framkommit när regeringen har informerat riksdagen om affären.
Givet att svenska myndigheter, avseende anskaffningen av vapen och sensorer, kommer att godkänna/attestera de fakturor som följer på leveranserna från Sydafrika och Israel vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:
-Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att god ordning vidmakthålls i denna del av avtalet?

Här finns interpellationen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Svensk-finansiering-av-brasili_H3103/

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Centerns Natobeslut: Från alliansfrihet till frihetsallians!*

Sverige nato

(KOMMENTAR) Centerstämman har sagt ja till Nato. Med röstsiffrorna 273-157 röstade centerombuden för ett svenskt medlemskap i Nato. Trots att det blev en tydlig majoritet för Nato var ordväxlingen före omröstningen en skrämmande uppvisning i fördomar, antiamerikanism och naivitet. Riktigt förvånad blev jag när argumenten från Nato-motståndarna kunde varit hämtade från Russia Todays hemsida.

Centern har gått en lång väg från 1970-talets politik och partiets ungdomsförbund har vandrat ännu längre. Det är nog inte en allt för vild gissning att tro att åtminstone några av de talare som gick upp och talade sig varma för freden, den svenska neutraliteten och den icke existerande risken att Ryssland skulle vara ett militärt hot mot Sverige gick med i Centerns Ungdomsförbund när det stod närmare de svenska maoisterna i SKP än det egna moderpartiet.

Det var på något vis en självklarhet att den gamle EU-motståndaren och anti-kärnkraftsaktivisten Hans Lindqvist skulle tillhöra skaran som i närmast desperat ton motsatte sig att partiet skulle säga ja till Nato.
En av Nato-motståndarna tog till, som han förmodligen tyckte, tunga argument och citerade åsikter från Skånska Dagbladet-redaktören Lars J Eriksson. Eriksson är sedan länge en av landets mest hängivna Putinkramare och Rysslandsförsvarare. Så också i fredagens Skånska Dagbladet om någon vill stifta närmare bekantskap med hans tankar och påståenden. http://www.skd.se/2015/09/25/c-baklanges-in-i-framtiden/
Jag hade nöjet att debattera mot honom en gång i Uppsala och då gällde det Gazproms gasledning genom Östersjön. Redan då gick det inte att missa sympatierna för Putin, för Ryssland och för gasledningen. Det är oroväckande att dessa åsikter hos den som formar politiken på Skånska Dagbladets ledarsida (den största centertidningen i landet) inte uppmärksammats mer.

Det är märkligt att dessa rena vänsteråsikter som luftades på centerstämman har levat kvar bland medlemmarna i detta alliansparti. Det blev förvisso en mycket klar majoritet som röstade för det svenska medlemskapet i Nato. Men det var också en mycket stor minoritet som motsatte sig det. Det finns uppenbarligen en misstro inom centern när det gäller Nato och när det gäller det atlantiska samarbetet. Frågan är om dessa krafter inom centern kan acceptera partiets ställningstagande när det gäller Nato. Kan centern fortfarande vara deras första val? Jag välkomnar centerstämmans beslut, men skulle inte bli förvånad om det resulterar i att partiet tappar en del av sina gamla väljare och medlemmar.

Det kändes dock mindre bra när centerstämman ställde sig bakom decemberöverenskommelsen. Vad kan man då dra för slutsats av vad som hittills hänt på stämman? Jo, att det råder en viss ideologisk åsiktsförvirring inom centern. Stämman har hittills varit en ideologisk dissekering av centerns samlade tankegods. Och resultatet är – förvirrande.

Får Nato-omröstningen som resultat att Åsa-Nisse marxisterna gör sitt uttåg ur partiet är det en bonus att vara tacksam för.

ROLF K NILSSON

*) ”Från alliansfrihet till frihetsallians!” citat från en av centerombuden från Halland som ställde sig bakom närmandet till Nato.

 

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Uttalande som borde ha kommit från finansminister Magdalena Andersson: ”Med sådana fiender behöver man inga vänner.”

Det känns lämpligt, för att inte säga angeläget, att börja med ett citat från Thomas Gür och hans facebooksida: ”Med sådana fiender behöver man inga vänner.” (En devis för finansminsiter Magdalena Andersson (S) i budgetdebatten -med Allians’oppositionen’i skuggan av Decemberöverenskommelsen”

Den rödgröna regeringen har presenterat sin budget. En budget som drabbar svenska folket. Skatterna höjs, det blir mindre i plånboken, det blir svårare för företagen att anställa, bensinen blir dyrare, pensionärer som vill arbeta får höjda skatter m.m., m.m.

Hade inte Decemberöverenskommelsen ingåtts hade det funnits en möjlighet att stoppa nedmonteringen av allt det som alliansregeringen lyckades åstadkomma under åtta år på det ekonomiska området. Allianspartierna protesterar förvisso ljudligt, och med rätta, mot den lagda budgeten. Men på grund av DÖ försöker de i riksdagen inte ens stoppa de olyckor som drabbar Sveriges invånare. Genom att frivilligt avstå från att försöka få igenom en bättre ekonomisk politik sviker man väljarna.

Alla de borgerliga partierna har sina stämmor i höst. Först ut är centern, därefter följer kristdemokraterna och moderaterna under oktober månad. Folkpartiet har sitt landsmöte i november. I samtliga partiers stämmohandlingar (förutom Folkpartiets som ännu inte är tillgängliga) finns motioner som kräver att man ska överge, säga upp eller lämna Decemberöverenskommelsen.

Att decemberöverenskommelsen nu skulle vara glömd, vilket man ivrigt framför från den moderata partiledningen, är ett önsketänkande som inte ser ut att slå in.

Genom decemberöverenskommelsen har allianspartierna frivilligt överlämnat makten till en rödgrön regering med starkt inflytande från vänsterpartiet. Detta är inte vad den stora majoriteten av alliansväljarna vill ha. Det bästa nu vore om allianspartierna på sina stämmor bifaller de motioner som önskar riva upp December-överenskommelsen. Det gäller nu för partimedlemmar och sympatisörer att övertyga stämmoombuden att ett fortsatt stöd för Decemberöverenskommelsen inte leder till något gott.

För demokratins skull, för ekonomins skull, för Sveriges skull – lägg ner DÖ!

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade